FONTI

CELTI
Irlandesi

MITI CELTICI

Seathrún Céitinn

FORAS FEASA AR ÉIRINN
I FONDAMENTI DELLA CONOSCENZA D'IRLANDA
An ceud leabhar, Il libro primo
[2. Il tempo delle Invasioni]

 

Seathrún Céitinn
FORAS FEASA AR ÉIRINN
I FONDAMENTI DELLA CONOSCENZA D'IRLANDA
I
[2. Il Tempo delle Invasioni]
 1. An ceaṫraṁaḋ alt. Il capitolo quarto
  Sulla creazione del primo dei padri da cui siamo discesi, ossia Ádhamh, e sulla sua stirpe sino a Noe, e sui figli dei figli di Noe, poiché le genealogie di ciascun popolo che occupò Éire vengono fatte risalire in modo completo a Noe; come anche la parentela di ciascuna di queste genti con le altre.
  Sull'età dei padri da Ádhamh a Noe; sulla durata dell'età da Ádhamh al diluvio; e sulla genealogia di Noe da Ádhamh.
  Sulla discendenza di questi tre figli, da cui sono discese le settantadue genti che costruirono la torre.
 2. An cúigeadh alt. Il capitolo quinto
  Sulle invasioni di Éire prima del diluvio
 3. An seiseadh alt. Il capitolo sesto
  Sulla prima invasione di Éire
  Sul primo grande gabháil di Éire dopo il diluvio, ovvero l'occupazione di Partholón
  Sulla spartizione di Éire effettuata dai quattro figli di Partholón, ovvero la prima delle divisioni di Éire
  Sulle genti di Partholón
 4. An seachtmhadh alt. Il capitolo settimo
  Sul secondo gabháil di Éire, ovvero l'occupazione delle Clanna Neimheadh.
 5. An t-ochtmhadh alt. Il capitolo ottavo
  Sul gabháil dei Fir Bolg.
 6. An naomhadh alt. Il capitolo nono
  Sui primi re di Éire e su coloro che regnarono dopo di loro, secondo il susseguirsi delle epoche e delle invasioni.

  Note
secéitinn      
IV AN CEAṪRAṀAḊ ALT IL CAPITOLO QUARTO

Ag so do ċruṫuġaḋ an ċeud aṫar ór' ḟásamar, eaḋon, Áḋaṁ, agus d'á ṡlioċt go Noe, agus ar sin go clainn clainne Noe, go dtugṫar linn craoḃsgaoileaḋ gaċ aicme d'ár ġaḃ sealḃ Éireann go hiomlán go Noe, agus fós gaol gaċ druinge ḋíoḃ féin ré' ċéile

Sulla creazione del primo dei padri da cui siamo discesi, ossia Ádhamh, e sulla sua stirpe sino a Noe, e sui figli dei figli di Noe, poiché le genealogie di ciascun popolo che occupò Éire vengono fatte risalire in modo completo a Noe; come anche la parentela di ciascuna di queste genti con le altre.  
IV 1 Ar dtús do cruṫuiġeaḋ Áḋaṁ an seiseaḋ lá d'aois an doṁain: an cúigeaḋ bliaḋain deug do ré Áḋaiṁ rugaḋ Cáin agus a ṡiur Calmana: an deaċṁaḋ bliaḋain fiċead do ré Áḋaiṁ rugaḋ Abel agus a ṡiur Delbora: i gcionn céid agus trioċad bliaḋan do ré Áḋaiṁ rugaḋ Séṫ, do réir na n-Eaḃruiḋeaċ, aṁail léaġtar ag Policronicon. Agli inizi dei tempi fu creato Ádhamh, nel sesto giorno della creazione del mondo: nel quindicesimo anno della vita di Ádhamh, nacquero Cáin e sua sorella Calmana; nel trentesimo anno della vita di Ádhamh, nacquero Abel e sua sorella Delbora: sul finire di centotrenta anni della vita di Ádhamh, nacque Séth, secondo gli Eabhruidheacha, come risulta dal Polychronicon.  
       

Ag so d'aois na n-aiṫreaċ ó Áḋaṁ go Noe, agus fad na haimsire ó Áḋaṁ go dílinn; agus geinealaċ Noe go h-Áḋaṁ.

Sull'età dei padri da Ádhamh a Noe; sulla durata dell'età da Ádhamh al diluvio; e sulla genealogia di Noe da Ádhamh.  
IV 2 Noe, mac Laiṁiaċ, mic Matusalem, mic Enoċ, mic Iareṫ, mic Malaleel, mic Cainan, mic Enós, mic Ṡéiṫ, mic Áḋaiṁ: óir a maireann d'éis na dílinne is do ṡlioċt Ṡéiṫ iad uile, agus do báiṫeaḋ slioċt Ċáin uile fa'n dílinn. Agus is é fad ó ċruṫuġaḋ Áḋaiṁ go dílinn, do réir na n-Eaḃruiḋeaċ, sé bliaḋna deug a's dá ḟiċid ar ṡé céad ar ṁíle. Noe, figlio di Laimiach, figlio di Matusalem, figlio di Enoch, figlio di Iareth, figlio di Malaleel, figlio di Cainan, figlio di Enós, figlio di Séth, figlio di Ádhamh: per cui discendono dalla stirpe di Séth tutti coloro che vissero dopo il diluvio, mentre l'intera la stirpe di Cáin perì durante il diluvio. Secondo gli Eabhruidheacha trascorsero mille seicentoc inquantasei anni dalla creazione al diluvio.  
IV 3 Gonaḋ aire sin do ráiḋ an seanċaiḋe an rann so:  Su questo argomento, un seanchaidhe compose i seguenti versi:
{12} Ceud aimsear an ḃeaṫa ḃinn,
ó tá Áḋaṁ go dílinn;
sé bliaḋna caogad, ráḋ nglé,
ar ṡé céadaiḃ ar ṁíle.
La prima età del melodioso mondo,
da Ádhamh al diluvio:
cinquantasei anni, chiaro computo,
e seicento e mille
 
IV 4 Ag so mar ṫig seanċaiḋe eile leis an áireaṁ gceudna: Ecco come un altro erudito concorda con il medesimo calcolo:  
 
{13} Sé bliaḋna agus caoga,
agus sé céad, mar ríṁim,
a's míle, mar áirṁim,
ó Áḋaṁ go dílinn.
Sei anni e cinquanta
e seicento, io conto,
e mille, io calcolo,
da Ádhamh al diluvio.
 
IV 5 Tig fós úġdar eile re seanċus ar an gcoṁáireaṁ gceudna: E ancora un altro seanchaidhe che concorda con lo stesso computo:  
 
{14} Deiċ gcéad bliaḋan, sé-ċéad cáin,
ar ċaogaid, go sé bliaḋnaiḃ,
Mar ríṁim, is rús gan oil,
ó ḋílinn go tús doṁain.
Mille anni, seicento esatti,
e cinquanta, e sei,
io computo, senza errori,
dal diluvio fino alla creazione.
 
IV 6 Ag so ré gaċ nduine ór' ḟás Noe i san líne díreaċ: Áḋaṁ, trioċa ar naoi gcéad; bliaḋan; Séṫ, dá ḃliaḋain deug ar naoi gcéad; Enós, cúig bliaḋna ar naoi gcéad; Cainan, deiċ mbliaḋna ar naoi gcéad; Malaleel, naoi gcéad aċt cúig bliaḋna d'á n-easbaiḋ; Iareṫ, dá ḃliaḋain, a's trí fiċid ar naoi gcéad; Enoċ, cúig bliaḋna agus trí fiċid ar ṫrí céad; Matusalem, naoi mbliaḋna, trí fiċid, ar naoi gcéad; Laiṁiaċ, seaċt mbliaḋna deug, trí fiċid, ar ṡeaċt gcéad; Noe, deiċ mbliaḋna, dá ḟiċid ar naoi gcéad. Ecco quindi la durata della vita di coloro dai quali Noe discese in linea diretta: Ádhamh, 930 anni; Séth, 912 anni; Enós, 905 anni; Cainan, 910 anni; Malaleel, 895 anni; Iareth, 962 anni; Enoch, 365 anni; Matusalem, 969 anni; Laimhiach, 777 anni; Noe, 950 anni.  
IV 7 Ag so dearḃaḋ an tseanċaiḋe ar ré gaċ árdaṫar díoḃ, aṁail léaġtar 'san duain darab tosaċ: «Aṫair ċáiċ ċoimsiġ neiṁe», &c.: Ecco qui una testimonianza del seanchaidhe sull'età dei patriarchi, come è scritto nel poema che esordisce con: «Padre di tutti, signore del cielo»:
 
{15} Trioċa naoi gcéad bliaḋan bán,
saoġal Áḋaiṁ re a iomráḋ;
deiċ mbliaḋna ris sin uile
saoġal a ṁná mongḃuiḋe.
Trenta e novecento anni splendidi,
fu la vita di Ádhamh si possono annoverare;
dieci anni, più tutti quelli,
fu la vita della sua sposa bionda.
 
 
{16} Saoġal Ṡéiṫ is eol dam sin,
a ḋó-ḋeug ar naoi gcéadaiḃ;
cúig bliaḋna naoi gcéad, ro clos,
nó go rug an t-eug Enós.
La vita di Séth, ho questa conoscenza,
dodici anni più novecento:
cinque anni e novecento, è stato udito,
finché la morte portò via Enós.
 
 
{17} Deiċ mbliaḋna naoi gcéad, gan gráin,
aois mic Enóis, Caináin:
naoi gcéad aċt a cúig, go mbloiḋ,
saoġal Ṁalaleel mór-ġloin.
Dieci anni e novecento, senza biasimo,
l'età del figlio di Enós, Cainán;
novecento tranne cinque, è risaputo,
la vita di Malaleel, purissimo.
 
 
{18} Dá ḃliadain seasgad naoi gcéad,
do Iareṫ ré ndul d'eug;
trí céad, seasga, cúig, ro clos,
d'Enoċ ré ndul i bParrṫas.
Cinque anni, sessanta, novecento
a Iareth prima che andasse a morte;
trecento sessanta e cinque, è stato udito,
a Enoch prima che andasse in Paradiso.
 
 
{19} Naoi mbliaḋna seasgad, go mbloiḋ,
agus naoi gcéad do ḃliadnaiḃ,
is é sin an saoġal, seang,
tugaḋ do Ṁatusalem.
Sessantanove anni, è risaputo,
più novecento anni ancora,
questa è la vita, assai lunga,
che fu concessa a Matusalem.
 
 
{20} Saoġal Láiṁiaċ, luaiḋtear leat,
seaċt gcéad, seaċtṁoġa, 'sa seaċt:
saoġal Noe, niaṁġlan a ḃloiḋ,
caoga ar naoi gcéad bliaḋan.
La vita di Laimhiach, menzionata a te,
fu di settecento anni, sette e settanta;
la vita di Noe, santa la sua fama,
fu cinquanta più novecento anni.
 
IV 8 Mar do ċonnairc Dia, 'iomorro, slioċt Ṡéiṫ ag dul tar a ṫiomna féin, mar do aiṫin díoḃ gan cumasg ná cleaṁnas do ḋéanaṁ re slioċt Ċáin ċolaiġ, agus ná'r ċoiméad siad an fógraḋ soin, do ċuir dílinn do ḃáṫaḋ na ndaoine uile, aċt Noe agus a ḃean d'arḃ' ainm Coba, agus a ṫriar mac, Sem, Ċam, agus Jafeṫ, agus a dtriar ban, Olla, Oliḃa, agus Oliḃana: óir níor ċumaisg Noe re slioċt Ċáin, agus do ḃí sé fíreunta. iar dtráġaḋ [na] dílinne, rannais Noe trí ranna an doṁain idir a ṫrí macaiḃ, aṁail adeir an seanċaiḋe: Quando in verità Dio si avvide che la stirpe di Séth stava trasgredendo ai suoi ordini, poiché aveva loro comandato che non si mescolassero o si sposassero con la stirpe del malvagio Cáin, ed essi non avevano osservato tale ingiunzione, egli mandò il diluvio a spazzare via tutte le genti, a eccezione di Noe e di sua moglie, il cui nome era Coba, dei suoi tre figli, Sem, Cham, e Jafeth, e delle le loro tre mogli, Olla, Oliba e Olibhana: perché Noe non si era confuso con la stirpe di Cáin ed era un giusto. Dopo che il diluvio si fu placato, Noe divise il mondo in tre parti tra i suoi figli, come sostiene il seanchaidhe:
 
{21} Sem ro ġaḃ i n-Asia n-áit;
Ċam go n-a ċlainn 'san Afraic;
Jafeṫ uasal agus a ṁic,
is iad ro ġaḃ an Eoraip.
Sem s'insediò nella piacevole Asia,
Cham e la sua stirpe in Africa;
il nobile Jafeth e i suoi figli,
furono loro a insediarsi in Eoruip.
 
       

Do ċraoḃscaoileaḋ an triair mac soin ór' geineaḋ an dá ċinéal deug agus trí fiċid do ḃí ag tógḃáil an tuir.

Sulla discendenza di questi tre figli, da cui sono discese le settantadue genti che costruirono la torre.  
IV 9 Seaċt mic fiċead ag Sem, um Arfaxat, um Asur, um Persius; agus is d'á ṡíol sin na h-Eaḃruiḋe. Trioċa mac ag Cam, agus is díoḃ sin Cus agus Canaan. A cúig-deug ó Jafeṫ, agus is díoḃ sin Gomer agus Magóg. Ag so rann ag dearḃaḋ na gcinéal úd, do ċin ó ṫrí macaiḃ Noe: Ventisette figli ebbe Sem, inclusi Arfaxat, Asur e Persius; ed è da questo ceppo che discendono gli Eabhruidheacha. Trenta figli ebbe Cham, e tra questi vi erano Cus e Canaan. Quindici [discesero] da Jafeth, e tra questi vi erano Gomer e Magóg. Ecco un verso a testimonianza del fatto che tutte queste genti discendono dai tre figli di Noe:
 
{22} Trioċa mac mín, monor nglé,
Cinsiod ó Ċam mac Noe;
A seaċt fiċead fil ó Ṡem,
A cúig deug ó Jafeṫ.
Trenta splendidi figli, fatto evidente,
discesero da Cham figlio di Noe,
ventisette vennero da Sem,
quindici da Jafeth.
 
IV 10 Ó Jafeṫ do ċinsiod mórán do luċt na h-Asia, agus luċt na h-Eorpa uile. Do ṡlioċt Ṁagog mic Jafeṫ luċt na Scíṫia, agus go háiriṫe na treaḃa do ġaḃ Éire iar ndílinn ria macaiḃ Ṁíleaḋ, aṁail foillseoċam i ngaḃálaiḃ Éireann iar ndílinn. Giḋeaḋ, cuirfeam síos ann so ar dtús, do ġaḃálaiḃ Éireann ria ndílinn, do réir droinge re seanċus, sul luaiḋfeam na fíor-ġaḃála do rinneaḋ uirre d'éis dílinne. Molte delle genti di Asia e delle genti di Eoruip sono discese da Jafeth. Le genti di Scitia sono della progenie di Magóg, figlio di Jafeth, e in special modo coloro che occuparono Éire dopo il diluvio prima dei Mic Míleadh, così come dimostreremo quando tratteremo delle invasioni di Éire dopo il diluvio. Cionondimeno, tratteremo dapprima i gabáil di Éire avvenute prima del diluvio, secondo il seanchus, prima di trattare i veri gabáil compiuti dopo il diluvio.  
       
V AN CÚIGEAḊ ALT IL CAPITOLO QUINTO
Do ġaḃálaiḃ Éireann ria ndílinn ann so síor Sulle invasioni di Éire prima del diluvio.  
V 1 Adeirid drong gurab iad teora hinġeana Ċáin ċolaiġ do áitiġ í ar dtús; gonaḋ d'á ḋearḃaḋ sin do ċuireas rann as an duain darab tosaċ Fuaras i Saltair Ċaisil ann so síos: Alcuni sostengono che siano state le tre figlie del malvagio Cáin a dimorare per prime qui [in Éire], e a testimonianza di ciò ho inserito dei versi da un poema intitolato «Ho scoperto nel Saltair Chaisil»:  
 
{23} Trí hinġeana Ċáin ċain,
maraon re Seṫ mac Áḋaiṁ,
adċonnairc an m-Banḃa ar dtús:
is meaṁair liom a n-iomṫús.
Tre le vergini figlie di Cáin,
insieme a Séth, figlio di Ádhamh,
loro per prime videro Banbha,
ricordo le loro avventure.
 
V 2 Adeir leaḃar Droma Sneaċta gur ḃ' Banḃa ainm na céid inġine ro ġaḃ Éire ria ndílinn, agus gurab uaiṫe gairṫear Banḃa d'Éirinn. Trí ċaoga ban tángadar ann, agus triar fear: Laḋra ainm fir díoḃ, agus is uaiḋ ainmniġṫear Árd Laḋrann. Dá ḟiċid bliaḋan dóiḃ 'san inis, go dtárla galar dóiḃ, gur eugsad uile re haoin-tseaċtṁain. Dá ċéad bliaḋan iar sin Éire fás, folaṁ, gan aoinneaċ beo innte, gonaḋ iar sin táinig an díle. Il Leabhar Droma Sneachta afferma che Banbha fosse il nome della prima fanciulla che abitò in Éire, prima del diluvio, e che da lei l'isola viene chiamata Banba. Giunse con tre volte cinquanta donne e tre uomini: uno di loro si chiamava Ladhra, ed è da lui che prese nome Árd Ladhrann. Essi rimasero sull'isola per quarant'anni, poi li colpì un'epidemia e morirono tutti nel giro di una sola settimana. Éire rimase deserta, vuota, senza alcuna persona vivente, per duecento anni, poi giunse il diluvio.
V 3 Adeirid drong eile gurab triar iascaireaḋ do seolaḋ le hanfaḋ ngaoiṫe ó'n Easpáin, go haiṁḋeonaċ; agus mar do ṫaiṫin an t-oiléan riu gur ḟillsiod ar ċeann a mban do'n Easpáin; agus iar dteaċt ar a n-ais dóiḃ go hÉirinn arís, do fearaḋ an díle dóiḃ ag Tuaiġ-Innḃir, gur báiṫeaḋ iad: Capa, Laiġne, agus Luasad, a n-anmanna. Altri sostengono che [i primi ad arrivare in Éire] furono tre pescatori, che una tempesta aveva sospinto fin qui da Easpáin, contro la loro volontà; l'isola apparve loro così accogliente che essi tornarono a prendere le mogli in Easpáin. Ritornati nuovamente in Éire, il diluvio si abbatté su di loro mentre erano a Tuagh Innbhear, e annegarono: Capa, Laighne e Luasad erano i loro nomi.
V 4 Is dóiḃ ro canaḋ an rann: Su di essi vennero cantati questi versi:  
 
{24} Capa, Laiġne is Luasad grinn,
ḃádor bliaḋain ria ndílinn,
for inis Banḃa na mbáġ,
ḃádor go calma coṁlán.
Capa e Laighne e il piacente Luasad,
giunsero un anno prima del diluvio,
sull'isola di Banbha delle donne;
furono notevolmente coraggiosi.
 
V 5 Adeirṫear, trá, gurab í Ceasair inġean Ḃeaṫa mic Noe, táinig innte ria ndílinn, gonaḋ dó do rónaḋ an rann: Viene detto, tuttavia, che fu Ceasair, figlia di Bioth, figlio di Noe, a giungere qui prima del diluvio, così come risulta dai seguenti versi:
 
{25} Ceasair inġean Ḃeaṫa ḃuain,
dalta Saḃaill mic Nionuaill,
an ċéid ḃeanċalma ro ċinn
d'inis Banḃa ré ndílinn.
Ceasair, figlia del paziente Bioth,
figlia adottiva di Sabhall figlio di Nionuall;
la prima donna di valore a mettersi in viaggio,
verso l'isola di Banbha prima del diluvio.
 
V 6 Maḋ áil, iomorro, a ḟios d'ḟaġḃáil creud tug go hÉirinn í: Bioṫ do ċuir teaċta go Noe, d'ḟios an ḃfuiġḃeaḋ féin agus a inġean Ceasair ionad i san áirc d'á gcaoṁnaḋ ar dílinn; ráiḋis Noe naċ fuiġḃidís. Foċtais Fionntain an gceudna, agus ro ráiaḋ Noe naċ fuiġḃeaḋ. Téid Bioṫ, Fionntain, Laḋra agus an inġean Ceasair i gcóṁairle iaraṁ. E se volete sapere, in verità, cosa la condusse in Éire, ecco: Bioth inviò un messaggero a Noe, per sapere se lui e sua figlia Ceasair avrebbero ottenuto un posto nell'arca, in modo da salvarsi dal diluvio; Noe rispose che non l'avrebbero ottenuto. Anche Fionntain chiese la stessa cosa, e Noe rispose che non l'avrebbe ottenuta. Dopo di ciò, Bioth, Fionntain e la ragazza, Ceasair, si incontrarono.  
V 7 “Déantar mo ċóṁairle-se liḃ,” ar Ceasair. “Do-ġéantar,” ar siad. “Maiseaḋ,” ar síse, “taḃraiḋ láiṁḋia ċugaiḃ, agus aḋraiḋ ḋó, agus tréigiḋ Dia Noe”. Iar sin tugsad láiṁḋia leo, agus adúḃairt [an láiṁḋia] riu loingeas do ḋéanaṁ, agus triall ar muir: giḋeaḋ níor ḃ'ḟeas dó cá tráṫ do ṫiocfaḋ an díle. Do rinneaḋ long leo, as a haiṫle, agus téiḋid ar muir. Is é líon do ċuadar innte triar fear, eaḋon, Bioṫ, Fionntain, agus Laḋra: Ceasair, Barrann, agus Balḃa, agus caoga inġean i maille riu. Seaċt mbliaḋna agus ráiṫe ḋóiḃ ar muir, gur ġaḃsad cuan i n-Dún na mbárc i gcríċ Ċorca Ḋuiḃne, an cúigeaḋ lá deug d'eusga, aṁail adeir an seanċaiḋe: “Seguirete il mio consiglio?” chiese Ceasair. “Sarà fatto” risposero loro. “Bene allora”, disse lei. “Prendete un idolo e adoratelo, e abbandonate il Dio di Noe”. Ed essi presero un idolo. L'idolo disse loro di costruire un'imbarcazione e prendere il mare; non disse però quando sarebbe giunto il diluvio. Così, essi costruirono una nave e si misero in mare. A imbarcarsi furono tre uomini, ossia Bioth, Fionntain e Ladhra; anche Ceasair, Barrann, e Balbha, insieme a cinquanta fanciulle, andarono con loro. Trascorsero sette anni e tre mesi in mare, prima di approdare a Dún na mBárc nel distretto di Corca Duibhne, il quindicesimo giorno del mese, così come afferma l'antiquario:
 
{26} Is ann do ġaḃadar port
ag Dún na mbárc, an bantraċt,
i g-Cúil Ċeasraċ i g-Críċ Ċairn,
an cúigeaḋ deug Dia Saṫairn.
È là che giunse all'approdo,
a Dún na mBárc, la compagnia di donne.
A Cúl Cesrach, in Crích Cairn,
il quindicesimo giorno, di sabato.
 
V 8 Agus dá ḟiċid lá ria ndílinn sin aṁail adeirṫear: E mancavano appena quaranta giorni al diluvio, come vien detto:  
 
{27} Dá ḟiċit lá ria ndílinn,
táinig Ceasair i n-Éirinn,
fionntain, Bioṫ, is Laḋra luinn,
is caoga inġean áluinn.
Quaranta giorni prima del diluvio,
Ceasair giunse in Éire,
gli impavidi Fionntain, Bioth e Ladhra,
insieme a cinquanta meravigliose fanciulle.
 
V 9 [Tig file eile leis an niḋ gceudna mar a n-abair 'san rann so: È concorde un altro poeta con i seguenti versi:  
 
{28} Do luiḋ a n-oir Ceasair,
inġean Ḃeaṫa an ḃean,
go n-a caogaid inġean,
agus go n-a triar fear.]
Ceasair venne da est,
figlia di Bioth, era la donna.
con le sue cinquanta fanciulle,
e con i suoi tre uomini.
 
V 10 Luċt [aon] loinge do ḃádar ar an eaċtra soin go Dún na mbárc. Táinig Ceasair, & líon na loinge sin i dtír ann sin [mar atá caoga ban & triar fear, .i. Bioṫ & Fionntain & Laḋra, aṁail a duḃramar]. Fá hé an Laḋra soin ro ráiḋsiom ceud ṁarḃ Éireann do réir na droinge adeir ná'r ġaḃsad luċt ar biṫ Éire ria ndílinn aċt Ceasair agus a drong táinig lé; agus is uaiḋ ainmniġṫear Árd Laḋrann. Ó Bioṫ ainmniġṫear Sliaḃ Beaṫa, ó Ḟionntain ainmniġṫear Feart Fionntain ós Tultuinne i n-Dúṫaiġ Araḋ, láiṁ re loċ Deirgḋeirc; ó Ċeasair ainmniġṫear Carn Ceasraċ i g-Connaċtaiḃ. La compagnia concluse il suo viaggio a Dún na mBárc: Ceasair e i suoi compagni approdarono lì; cinquanta donne e tre uomini, ossia Bioth, Fionntain e Ladhra, come abbiamo detto. Fu questo Ladhra il primo a morire in Éire, stando a quanti sostengono che nessun altro occupò Éire prima del diluvio, se non Ceasair e coloro che giunsero con lei. E fu da lui che prese nome Árd Ladhrann. Da Bioth prese nome Sliabh Beatha; e da Fionntain prese nome Feart Fionntain su Tul Tuinne, nel Dúthaigh Aradh, vicino a Loch Dergdheirc. Da Ceasair prese il nome Carn Ceasrach, nei Connachta.
V 11 Triallaid ar sin go Bun Suaiṁne, eaḋon, Cumar-na-dtrí-n-Uisge, áit a ḃfuil suaineaṁ Siuire agus Feoraċ agus Bearḃa. Rannaid ann sin a gcaoga inġean i dtrí rannaiḃ eatorra. Rug Fionntain Ceasair leis, agus seaċt mná deug i maille ria: rug Bioṫ Barran leis, agus seaċt mná deug eile 'na farraḋ: agus rug Laḋra Balḃa, go sé mnáiḃ deug mar an gceudna leis, go ráinig Árd Laḋrann, go ḃfuair bás ann. Fillis Balḃa agus a sé mná deug go Ceasair arís. Cuiris Ceasair sceula go Bioṫ. Tig Bioṫ d'ḟios Ḟionntain, gur roinnsiod na sé mná deug soin leaṫaċ eatorra. Rug Bioṫ a ċuid féin díoḃ leis go Sliaḃ Beaṫa i dtuaisceart Éireann, agus níor ċian as a haiṫle gur eugastair ann. Dála na mban so Beaṫa, tigid d'ḟios Ḟionntain iar sin, giḋeaḋ, teiṫis Fionntain rómpa i Laiġniḃ, tar Bun Suaiṁne, tar Sliaḃ g-Cua, i g-Ceann Feaḃrad Sléiḃe Caoin, agus láiṁ ċlé re Sionainn soir go Tultuinne, ós Loċ Deirgḋeirc. Téid Ceasair go n-a bantraċt go Cúil Ceasraċ i g-Connaċtaiḃ, gur ḃris a croiḋe tre ḃeiṫ i n-iongnais a ḟir, agus tré eug a haṫar agus a bráṫar; agus ní raiḃe uaiṫe go dílinn ann sin aċt sé láiṫe. Essi avanzarono poi sino a Bun Súaimhne, ovvero Cumar na dTrí nUisge, dove confluiscono lo Siuir, il Feorach e il Bearbha. Lì i tre uomini si spartirono le cinquanta donne. Fionntain prese con sé Ceasair e altre diciassette fanciulle. Bioth prese con sé Barrann e altre diciassette fanciulle. E Ladhra prese con sé Balbha insieme alle rimanenti sedici fanciulle; quindi andò ad Ard Ladhrann, dove poi morì. Balbha e le sedici donne fecero ritorno da Ceasair. Ceasair ne informò Bioth. Bioth giunse a un accordo con Fionntain in modo da dividersi in parti uguali le sedici donne. Bioth condusse il proprio seguito a Sliabh Beatha, nel nord di Éire, e non trascorse molto tempo che anch'egli morì. Così le donne di Bioth tornarono da Fionntain. Fionntain fuggì nel Laigin, attraversando Bun Suaimhne, Sliabh gCúa, il Ceann Febhrad di Sliabh Caoin, e tenendosi a sinistra del Sionann, [proseguì] verso est, sino a Tul Tuinne, su Loch Dergdheirc. Ceasair condusse la propria compagnia a Cúl Ceasrach nei Connachta, e lì il cuore le si spezzò a causa del disinteresse del marito, e della morte del padre e del fratello: mancavano al diluvio appena sei giorni.
V 12 Gonaḋ d'á ḋeiṁniuġaḋ sin do ráiḋeaḋ an rann so: A testimonianza di ciò, furono composti i seguenti versi:
 
{29} Is iad sin iar n-uair ḃfeaċta –
a n-oiġeaḋa, a n-imṫeaċta;
ní raiḃe aċt seaċtṁain namá,
uaṫa gus an gceaṫraċa.
Furono quelle, nel tempo stabilito,
le loro morti, le loro avventure;
non mancava più di una settimana
al termine di quei quaranta [giorni].
 
V 13 Bíoḋ a ḟios agat, a léaġṫóir, naċ mor stáir ḟírinniġ ċuirim an gaḃáil seo síos, ná aon ġaḃáil d'ár luaiḋeamar go ró so; aċt do ḃríġ go ḃfuaras scríoḃṫa i sein-leaḃraiḃ iad. Agus fós ní ṫuigim cionnus fuaradar na seanċaḋa sceula na ndrong adeirid do ṫeaċt i n-Éirinn ria n-dílinn, aċt munab iad na deaṁain aerḋa do ḃíoḋ 'na leannánaiḃ síḋe aca re linn a mbeiṫ págánta tug dóiḃ iad: nó munab i leacaiḃ cloċ fuairsiod scríoḃṫa iad iar dtráġaḋ na dílinne, dámaḋ fíor an sceul; óir ní ionráiḋ gurab é an Fionntain úd do ḃaoi rés an dílinn do ṁairfeaḋ d'á héis, do ḃríġ go ḃfuil an Scrioptúir 'na aġaiḋ, mar a n-abair naċ deaċaiḋ do'n droing daonna gan báṫaḋ, aċt oċtar na háirce aṁáin, agus is follus ná'r ḋíoḃ sin éisean.
 
Capisci bene, o lettore, che ho raccontato la storia di questa invasione – o delle altre prima di questa – non perché la ritenga autentica, ma solo perché l'ho trovata scritta nei vecchi libri. Non capisco come gli antichi autori abbiano potuto ottenere notizie di popoli che, per loro stessa asserzione, sarebbero giunti in Éire prima del diluvio, a meno che non gliele abbiano fornite i dèmoni dell'aria, o non siano stati informati dalle leannáin sídhe, loro amanti nei tempi pagani, o non abbiano trovato iscrizioni incise sulle pietre emerse dopo il diluvio, sempre che la storia sia veritiera. Ma non mi si venga a dire che quel Fionntain, che viveva prima del diluvio, sia poi sopravvissuto, perché le Scritture affermano il contrario, che nessun essere umano ebbe altra sorte se non l'annegamento, tranne le otto persone che si trovavano sull'arca, ed è evidente che Fionntain non era tra queste.
V 14 Is neiṁḟíor an suiḋiuġaḋ atá ag droing do seanċaḋaiḃ ar Ḟionntain do ṁarṫain re linn dílinne, mar a n-abraid gur ṁairsiod ceaṫrar i gceiṫre háirdiḃ an doṁain re linn na dílinne, mar atá Fionntain, Fearón, Fors, agus Andóid. Giḋeaḋ, a léaġṫóir, ná meas gurab í so ceudfaiḋ na muinntire is úġdarḋa 'san seanċus. Uime sin, cuiriḋ úġdar d' áiriṫe an niḋ so roṁainn i laoiḋ, d'á ḟoillsiuġaḋ naċ tig sé le fírinne an ċreidiṁ a ráḋ go mairfeaḋ Fionntain nó ceaċtar do'n triar eile iar ndortaḋ dílinne, agus roimpe. Quest'argomentazione viene contraddetta da altri antiquari, i quali, riguardo al fatto che Fionntain sia scampato alla catastrofe, sostengono che furono in quattro a rimanere in vita dopo il diluvio, ai quattro angoli del mondo: Fionntain, Fearón, Fors e Andóid. Sia chiaro, o lettore, che questa non è l'opinione dei più autorevoli antiquari. Un autore, prima di noi, ha inserito dei versi in un poema a dimostrazione che contraddice la verità di fede sostenere che Fionntain, o uno degli altri tre, sia sopravvissuto alla tempestosa avanzata delle acque o sia vissuto prima di essa.  
V 15 Ag so an laoiḋ: Ed ecco il poema:  
 
{30} Anmann ceaṫrair ceart ro ċinn,
do ḟágaiḃ Dia fo ḋílinn
Fionntain, Fearón, Fors caoṁ cóir,
agus Andóid mac Eaṫóir.
Il nome dei quattro assolti dalla giustizia,
che Dio salvò dal diluvio,
Fionntain, Fearón e Fors retto e mite,
e Andóid figlio di Eathór.
 
 
{31} Fors i n-oirṫear ṫoir do ḋliġ;
Fearón re huarḋa an éidiḋ;
Fionntain re fuineaḋ go beaċt,
agus Andóid re deisceart.
Fors nelle terre dell'est, l'oriente gli fu dato;
Feraón dal freddo del nord cercò di proteggersi;
Fionntain dolcemente ai confini occidentali;
E Andóid nel meridione della Terra.
 
 
{32} Gé áirṁid seanċaḋa sin,
ní áirṁeann Canóin cuḃuiḋ,
aċt Noe do ḃí i n-áirc 's a ċlann,
's a mná fuair caoṁna a n-anman.
Questo registrano gli amanti di cose antiche
ma il vero Canone non menziona che
Noe, nell'arca insieme ai suoi figli,
e le loro mogli, i quali ebbero salva la vita.
 
V 16 Is tuigṫe as sin naċ ceudfaiḋ ċoitċeann do na seanċaḋaiḃ uile aon díoḃ so do ṁarṫain d'éis dílinne: giḋeaḋ, dá n-abraḋ aon tseanċaiḋe, mar ċaoṁna ar ċlaonaḋ an ċreidiṁ, gur báiṫeaḋ Fionntain fear mar ċáċ fó'n dílinn, agus gur haiṫḃeoḋuiġeaḋ é le Dia, d'á éis sin, do ċaoṁna agus do ċoiméad imṫeaċta na sean, go n-a sceulaiḃ, go haimsir Ṗádraic, agus iar sin go haimsir Ḟinnéin Maiġe Bile; ní ṫuigim cionnus buḋ féidir a ċoiṁ-iongantaċ so do níḋ do ceilt ar feaḋ na hEorpa, agus a ṁionca, re linn Ḟinnéin, agus ó sin i leiṫ, do ċuadar dronga dearsgnuiġṫe do ḋiaḋairiḃ agus d'ḟeallsaṁnaiḃ, agus mórán do ḋaoiniḃ eolċa eagnuiḋe eile a hÉirinn fo ċríoċaiḃ oirrḋearca Eorpa do ṁúnaḋ cléire agus coiṁtonól, agus do ṫeagasg scol gcoitċeann: agus a ráḋ naċ biaḋ ar a lorg deisciobal éigin le' ḃfúigfiḋe laoiḋ nó litir i n-a mbiaḋ luaḋ nó iomraḋ ar Ḟionntain, agus a ṁionca do scríoḃadar neiṫe eile atá re n-a ḃfaicsin indiu; agus fós naċ faicim iomraḋ air i bpríṁleaḃraiḃ barántaṁla; agus saolim, d'á réir sin, naċ fuil aċt finnsceul filiḋeaċta i san stáir d'ḟaisnéiḋfeaḋ Fionntain do ṁarṫain ria ndílinn, agus 'na diaiḋ. Da qui si capisce che non sia opinione prevalente tra gli antiquari che qualcun altro sia sopravvissuto al diluvio. Ma se anche i nostri storici avessero detto, in salvaguardia della fede, che Fionntain fosse annegato nel diluvio come tutti gli altri uomini, e fosse stato poi riportato in vita da Dio, affinché potesse trasmettere le memorie della sua gente fino all'epoca di Pátraic, e poi fino al tempo di Finnian di Mágh Bile, ebbene, in questo caso non capisco come sia stato possibile nascondere una cosa tanto sorprendente a tutta Eoruip! Sia all'epoca di Finnian che in seguito, molte compagnie di religiosi e filosofi, accompagnati da eruditi e sapienti, si mossero da Éire e si recarono nei principali paesi europei per istruire il clero e le loro congreghe, e per insegnare nelle pubbliche scuole. Possibile che non ci siano stati, con loro, dei discepoli, ai quali avrebbero potuto affidare un poema, o una lettera, con qualche riferimento a Fionntain o un racconto su di lui? Considerato il vasto numero di scritti che essi hanno lasciato su ogni altro argomento, e che ancora oggi possono essere esaminati, non ho mai letto tra le loro opere alcun riferimento a Fionntain. Ritengo pertanto una mera finzione poetica il racconto di Fionntain, vissuto prima del diluvio e sopravvissuto ad esso.  
V 17 Giḋeaḋ, ní abraim naċ raiḃe duine críonna cianaosda ann ria dteaċt Ṗádraic go hÉirinn, agus gur ṁair sé iomad do ċéadaiḃ bliaḋan, agus gaċ níḋ buḋ cuiṁneaċ leis gur ḟaisnéid do Ṗádraic é; agus fós gaċ beuloideas d'á ḃfuair ó n-a ṡinnsearaiḃ ar na haimsearaiḃ do ċuaiḋ roiṁe: agus measaim go raiḃe a ṡaṁail sin do ṡeanóir ann d'á ngairṫí Tuan mac Caisill do réir droinge re seanċus, agus do réir droinge eile Roanus, eaḋon Caoilte mac Rónáin, do ṁair tuilleaḋ agus trí ċéad bliaḋan, agus do noċt mórán seanċusa do Ṗádraic, aṁail is follus i n-Agallaiṁ na Seanóraċ; agus is ar Ċaoilte is cóir Roanus, nó Ronánus do ṫaḃairt. Óir ní léaġtar i leaḃar ar bioṫ do ṡeanċus Éireann, go ngairṫí Roanus nó Ronánus d'Ḟionntain; aċt giḋ air do ḃeir Cambrens, mar gaċ bréig eile d'á ċlaoinṡeanċus, é: agus aṁail do ċuir-sean Roanus síos i n-a ċroinic i n-áit Ronánus, scríoḃaiḋ gaċ aon do na Nua-Ġallaiḃ scríoḃas ar Éirinn Roanus ar lorg Ċambrens mar ainm ar Ḟionntain, do bríġ gurab é, Cambrens, is tarḃ tána ḋóiḃ le scríoḃaḋ saoiḃ-ṡeanċusa ar Éirinn, ar an aḋḃar naċ fuil a ṁalairt do ṫreoraiḋe aca. Is córaide a ṁeas gurab ar Ċaoilte do-ḃeirṫear Ronánus, mar ċuirid sean-úġdair síos idir oibreaċaiḃ Ṗádraic gur scríoḃ sé Historia Hiberniae ex Roano seu Ronáno: is é, iomorro, sloinneaḋ an úġdair is gnáṫ do ċur ós cionn gaċ oibre d'á scríoḃann neaċ, mar is follus do gaċ léaġṫóir ċleaċtas úġdair do léaġaḋ. Non dico che, prima della venuta di Pádraic in Éire, non possa esserci stato un qualche vecchio saggio, sopravvissuto ai secoli, il quale abbia poi riferito a Pátraic le proprie memorie sulle epoche più remote, le tradizioni ereditate dai suoi antenati. E ritengo che questo vecchio, che alcuni antiquari conoscono come Tuan, figlio di Cairell, e altri come Roanus, sia stato Caoilte figlio di Rónán, il quale visse per più di trecento anni e informò Pátraic sulla vita nei tempi antichi, come risulta nell'Agallamh na Seanórach. E se Caoilte può essere correttamente chiamato Roanus o Ronanus, nessun testo storico irlandese afferma che Fionntain si sia mai chiamato Roanus o Ronanus. Fu il Cambrensis ad associare a lui questo nome, peraltro scrivendo Roanus invece di Ronanus. E com'è stato per molte altre menzogne presenti nella sua faziosa cronaca, tutti i «nuovi stranieri» che scrissero di Éire utilizzarono Roanus come appellativo di Fionntain, a imitazione del Cambrensis. Perché, quando si trattò di scrivere la falsa storia di Éire, il Cambrensis fu come il toro in una mandria, e [gli autori successivi] non ebbero nessuna altra guida. Ma è più corretto attribuire il nome di Ronanus a Caoilte, anche perché gli antichi cronisti citano, tra le opere di Pádraic, una Historia Hiberniae ex Roano seu Ronáno: e in verità è il nome dell'autore quello che si suole porre all'inizio di ogni sua opera, come apparirà chiaro anche a ognuno di voi, qualora si cimenti nella sua lettura.
V 18 Agus ní fíor do Hanmer i n-a ċroinic mar adeir gurab mór an meas atá ag Gaeḋealaiḃ ar sceulaiḃ Ḟionntain, d'á ngaireann seiseann Roanus, mar adeirid gur folċaḋ fa ḋílinn é, agus gur ṁair 'na diaiḋ tuilleaḋ agus dá ṁíle bliaḋan go rug ar Ṗádraic, agus gur ġaḃ baisdeaḋ uaiḋ, agus gur noċt iomad seanċusa ḋó, agus go ḃfuair bás i gcionn bliaḋna iar dteaċt Ṗádraic i n-Éirinn, agus gur haḋnaiceaḋ láiṁ re Loċ Ríḃ i n-Ur-Ṁúṁain é, mar a ḃfuil teampoll ar n-a ainmniuġaḋ, nó ar n-a ḃeannuġaḋ i n-a ainm, agus go ḃfuil fós ar n-a ainmnuiġaḋ i measg naoṁ Éireann. Giḋeaḋ, is follus naċ duḃairt seanċaiḋe riaṁ, agus fós naċar ḟágaiḃ scríoḃṫa an níḋ seo adeir Doċtúir Hanmer. E non è corretto neppure quanto riporta Hanmer nella sua cronaca, e cioè che i Gaedhil tenevano in grande considerazione la storia di Fionntain, il quale chiamava sé stesso Roanus, e affermavano che fosse rimasto nascosto fin dai tempi del diluvio, sopravvivendo per più di duemila anni, che abbia poi incontrato Pádraic, abbia ricevuto da lui il battesimo e gli abbia comunicato molte notizie dei tempi antichi; che inoltre sia morto nel giro di un anno dalla venuta di Pádraic in Éire e sia stato seppellito nei pressi del Loch Ríbh, nell'Ur-Múmha, dove fu costruita una chiesa dedicata a lui, e che infine faccia parte dei santi di Éire. È evidente che nessun antiquario ha mai sostenuto, o lasciato per iscritto, quanto asserisce Hanmer.
V 19 Óir atáid triar re a luaḋ ann so i rioċt aon duine, mar atá Fionntain, d'á ngaireann Cambrens Roanus, .i. Caoilte mac Rónáin do baisdeaḋ lé Ṗádraic agus tug iomad seanċusa ḋó; agus Ruaḋan, d'ár beannuiġeaḋ Loṫra i n-Ur-Ṁúṁain, láiṁ re Loċ Deirgḋeirc, agus ní láiṁ re Loċ Ríḃ atá mar adeir Hanmer; agus Tuan mac Cairill. Ní leanfam níḋ-sa-ṁó do ḃreugaiḃ Hanmer, nó an ḃaránta atá aige: agus fós measaim gurab i rioċt an ḟocail seo Ronánus do scríoḃ Cambrens Roanus ar dtús, agus gur ḟágaiḃ gan leasuġaḋ ag a lorgairiḋiḃ ó sin i leiṫ é. Per cui abbiamo tre individui identificati con un medesimo personaggio: Fionntain, che Cambrensis chiama Roanus (e cioè Caoilte, figlio di Rónán, che fu battezzato da Pádraic e gli tramandò molte storie antiche); e poi Ruadan, a cui venne dedicata Lothra nell'Ur-Múmha (che è nei pressi di Loch Dergdheirc e non, come Hanmer sostiene, presso Loch Ríbh); e infine Tuan, figlio di Cairell. Non daremo più seguito alle menzogne di Hanmer, o alla sua autorità in materia. Ritengo inoltre che sia stato il Cambrensis è trasformare il nome Ronanus in Roanus, errore che non fu più corretto da chi lo seguì da allora in poi.
       
VI AN SEISEAḊ ALT IL CAPITOLO SESTO
Do'n ċeud ġaḃáil do rinneaḋ ar Éirinn ann so Sulla prima invasione di Éire.  
VI 1 Do réir droinge do na seanċaḋaiḃ táinig óglaoċ do ṁuinntir Nin mic Béil (d'ár ḃ'ainm Aḋna mac Beaṫa) d'ḟios na hÉireann i dtimċioll seaċt ḃfiċid bliaḋan d'éis dílinne, giḋeaḋ ní fada an cóṁnuiḋe do rinne innte. Luiḋ ar gcúl d'ḟaisnéis an oiléin ad-ċonnairc d'á ċoiḃneasaiḃ, agus páirt nó méid éigin d'ḟeur na hÉireann leis, aṁail léaġtar i san duain darab tosaċ, Fuaras i Saltair Ċaisil, &c. [ag so mar adeir an duain]: Secondo alcuni antiquari, c'era un giovane della stirpe di Nin figlio di Bél, il cui nome era Adhna, figlio di Bioth, che giunse in Éire circa centoquarant'anni dopo il diluvio. Tuttavia egli non rimase a lungo. Tornò indietro per raccontare alla sua gente dell'isola che aveva scoperto, e strappò dal suolo di Éire un piccolo ciuffo d'erba, come è scritto nel poema che s'intitola: «Ho trovato nel Saltair Chaisil, etc.»:
 
{33} Aḋna mac Beaṫa go gcéill,
Laoċ do ṁuinntir Nin mic Béil,
Táinig i n-Éirinn d'á fiss,
Gur ḃean fér i ḃ-Fiḋ-inis,
Adhna figlio di Bioth, con spirito profetico,
guerriero della stirpe di Nin figlio di Bél,
giunse in Éire per esplorarla,
e strappò un ciuffo d'erba nell'isola dei boschi.
 
 
{34} Rug leis lán a ḋuirn d'á fér,
Téid for gcúl d'innisin sgél,
Is í sin gaḃáil ġlan ġrinn,
Is girre seal fuair Éirinn.
Portò con lui un pugno di quest'erba,
e tornando riferì la grande notizia:
fu chiaramente la sua una completa invasione,
la più breve in durata tra coloro che occuparono Éire.
 
VI 2 Giḋeaḋ, ní ṁeasaim go ndleaġair gaḃáil do ṫaḃairt ar eaċtra an ḟir seo, do ḃríġ naċ déarna sé cóṁnuiḋe innte: agus uime sin gurab í gaḃáil Ṗarṫolóin ceud ġaḃáil is córa d'aireaṁ uirre d'éis dílinne. Tuttavia non ritengo che la spedizione possa considerarsi un'invasione, perché egli non occupò affatto [Éire], ed è quindi più giusto annoverare l'occupazione di Partholón come la prima dopo il diluvio.  
       
Do'n ċéid ṗríoṁ-ġaḃáil do rinneaḋ ar Éirinn d'éis dílinne, .i. gaḃáil Ṗarṫolóin ann so Sul primo grande gabháil di Éire dopo il diluvio, ovvero l'occupazione di Partholón.  
VI 3 Do ḃí Éire, iomorro, fás trí ċéad bliaḋan d'éis dílinne, go dtáinig Parṫolón mac Sera mic Srú mic Easrú mic Fraimint mic Fáṫaċta mic Magóg mic Jafeṫ, d'á gaḃáil; do réir mar doġeiḃṫear i san duain darab tosaċ, Áḋaṁ aṫair sruiṫ ár slóġ, &c. [aṁail asbeart an file]: Éire, in realtà rimase deserta per trecento anni dopo il diluvio, finché Partholón figlio di Sera, figlio di Srú, figlio di Easrú, figlio di Fraimint, figlio di Fáthacht, figlio di Magóg, figlio di Jafeth, non giunse a occuparla, secondo quanto è scritto nel poema che inizia «Ádhamh, padre, sorgente delle moltitudini»:
 
{35} Trí ċéad bliaḋan iar ndílinn,
Is sgél fíre mar ríṁim,
Ba fás Éire uile óġ,
Nó go dtáinig Parṫolón.
Trecento anni dopo il diluvio,
e questa è storia vera, come ho calcolato,
tutta la santa Éire era deserta,
finché non vi giunse Partholón.
 
VI 4 Measaim, d'á réir sin, gurab dá ḃliaḋain ar ḟiċid sul rugaḋ Abraham táinig Parṫolón i n-Éirinn, agus gurab eaḋ fá haois do'n doṁan d'á réir sin mu'n am so, míle, naoi gcéad, agus trí fiċid agus oċt mbliaḋna deug; aṁail adeir an rann so: Conseguentemente, ritengo che fu ventidue anni prima della nascita di Abraham, che Partholón giunse in Éire, e questa era l'età del mondo, in quel periodo, mille novecento e settantotto anni, come questi versi confermano:
 
{36} A hoċt seaċtṁoġad céim glan,
míle agus naoi gcéad bliaḋan,
ó ré Áḋaiṁ ċuanna, ċain,
go gein Abráim ár n-Aṫair.
Otto e settanta, chiaramente contiamo,
un migliaio e novecento anni,
dal tempo di Ádhamh, virtuoso e giusto,
sino alla nascita di Abrám nostro padre.
 
VI 5 Giḋeaḋ, ní fírinneaċ ceudfaiḋ na muinntire adeir gurab i gcionn dá ḃliaḋan ar ṁíle d'éis dílinne táinig Parṫolón i n-Éirinn, agus iad ag a adṁáil gurab i n-aimsir Abraham táinig innte, agus gurab é Abraham an t-oċtṁaḋ glún aṁáin ó Ṡem mac Noe; agus Sem féin d'áireaṁ. Óir ní cosṁail go gcaiṫfíḋe tuilleaḋ agus míle bliaḋan re linn seaċt nglún d'éis na dílinne: uime sin measaim gurab fírinniġe an ċeudfaiḋ ṫosaiġ ioná an ċeudfaiḋ ḋéiḋeanaċ, agus, d'á réir sin, is inṁeasta gurab i gcionn trí ċéad bliaḋan [d'éis na dílinne] táinig Parṫolón i n-Éirinn.
 
Comunque sia, l'opinione di quanti affermano che fu sul finire di mille e due anni dopo il diluvio, che Partholón giunse ad Éire, non è veritiera, poiché essi ammettono che egli giunse qui ai tempi di Abrám, ed è quello stesso Abrám, che apparteneva, quindi, all'ottava generazione di Sem, figlio di Noe, ed è dallo stesso Sem che bisogna far risalire il computo. Perciò non è credibile che siano trascorsi poco più di mille di anni nel corso di sette generazioni dopo il diluvio. Quindi giudico la prima opinione più consona della seconda; di conseguenza, è probabile che Partholón giunse ad Éire trecento anni dopo il diluvio.
VI 6 As an n-Gréig ṁeaḋonaiġ, .i. Migdonia, ro ġluais Parṫolón. Is é raon i n-ar' ġaḃ, tré ṁuir dToirrian, do Ṡisilia, agus láiṁ ḋeas ris an Easpáin go ráinig Éire. Dá ṁí go leiṫ ḃí ar fairrge, gur ġaḃ cuan i n-Innḃear Sgéine i n-iarṫar Ṁúṁan, an ceaṫraṁaḋ lá deug i mís Mai. Fu dalla piccola Gréig, ossia da Migdonia, che Partholón partì, e questa fu la rotta che seguì: attraversò il muir Toirrian andando verso Sisilia, e mantenendo Easpáin alla sua destra giunse infine in Éire. Due mesi e mezzo trascorse in mare finché non approdò ad Innbhear Sgéine, nella regione occidentale del Múmha, il quattordici maggio.
VI 7 Is dó do ráiḋeaḋ an rann so [aṁail adeir an file]: Perciò furono cantati i seguenti versi:
 
{37} An ceaṫraṁaḋ dég for Ṁáirt,
Do ċuireadar a saor-ḃáirc
Isin ṗurt iaṫ-ġlan ngorm nglé,
I n-Innḃear sgiaṫ-Ġlan Sgéine.
Il quattordicesimo, di martedì,
condussero le libere imbarcazioni
all'approdo azzurro e brillante di una terra serena,
in Innbhear Sgéine dagli scudi scintillanti.
 
VI 8 Ag so an ḃuiḋean táinig le Parṫolón go hÉirinn, agus le n-a ṁnaoi, Dealgnaid a hainm: a dtriar mac, .i. Ruġruiḋe, Slánġa agus Laiġlinne, go n-a mnáiḃ, agus míle do ṡluaġ i maille riu, do réir Nennius, aṁail leaġtar i Saltair Ċaisil. Questa fu la compagnia che giunse con Partholón e sua moglie Dealgnaid in Éire: i loro tre figli, Rughruidhe, Slángha e Laighlinne, insieme alle loro mogli; e un migliaio di persone al loro seguito, secondo Nennius, e secondo quanto è scritto nel Saltair Chaisil.
VI 9 Is é ionad i n-ar' áitiġ Parṫolón ar dtús i n-Éirinn, i n-Inis Saiṁér láiṁ re hÉirne. Is aire ro hainmniġeaḋ Inis Saiṁér di; measċú nó coiléan con ḃaoi ag Parṫolón d'ár ḃ'ainm Saiṁér; agus ro marḃasdair í tré eud re n-a ṁnaoi, do rinne míġníoṁ re n-a giolla féin Tóḋga; agus an tráṫ do ċoiriġ Parṫolón í, ní taiṫleaċas do rinne, aċt aduḃairt gur ċóra aiṫḃior na hainḃeirte sin do ḃeiṫ air féin ioná uirrese; agus ro ráiḋ na briaṫra so: “A Ṗarṫolóin,” ar sí, “an saoilir gurab ḟéidir bean agus mil do ḃeiṫ i gcóṁġar d'á ċéile, leaṁnaċt agus leanḃ, biaḋ agus fial, feoil agus cat, arm nó oirnéis agus saor, nó fear agus bean i n-uaigneas, gan cumasg ar a ċéile ḋóiḃ”. Questo fu il luogo in cui Partholón dimorò per la prima volta in Éire, ad Inis Saimhér nei pressi dell'Éirne. E fu chiamata Inis Saimhér a causa di un cagnolino, che Partholón aveva in casa, che si chiamava Saimhér, e che uccise a causa della gelosia nei confronti di sua moglie, che lo tradiva con il suo servo, Tódhga. Quando Partholón la accusò, lei non cercò affatto di giustificarsi, ma rispose che, se si fosse saputo del tradimento, la vergogna più grande sarebbe ricaduta su di lui e non su di lei; e aggiunse le seguenti parole: “Ah, Partholón,” disse, “pensi davvero che sia possibile mettere vicini una donna e un vaso di miele, del latte appena munto e un bambino, del cibo e un affamato, della carne fresca e un gatto, armi e attrezzi e un artigiano, o un uomo e una donna in privato senza che nulla avvenga tra loro?”.
VI 10 Agus ráiḋis an rann: E riprese il detto:
 
{38} Mil la mnaoi, leaṁnaċt la mac,
Biaḋ la fial, carna la cat,
Saor istiġ agus faoḃar,
Aon la haon is ró-ḃaoġal.
Il miele e una donna, latte fresco e un bambino,
del cibo e un affamato, carne fresca e un gatto,
un artigiano in una casa e attrezzi per costruire,
«uno con uno», grosso rischio!
 
VI 11 Iar gclos an ḟreagarṫa sin do Ṗarṫolón, meuduiġṫear a eud de, gur ḃuaileasdair an measċoin fa lár go ros marḃ í; gonaḋ uaiṫe ainmniġṫear an inis-se. Céid eud Éireann sin d'éis dílinne. Quando Partholón ascoltò tale risposta, la sua gelosia crebbe a tal punto che scagliò il cane a terra, uccidendolo: perciò l'isola venne chiamata in quel modo. Fu il primo atto di gelosia in Éire dopo il diluvio.  
VI 12 Gonaḋ dó do ráiḋeaḋ an rann so: Al riguardo furono composti i seguenti versi:
 
{39} Buailis an rí coin na mná,
Dia ḃois, níor ḃo béd go mba;
Marḃ an cú fri séidbéd seang,
Ba hé sin céid éd Éireann.
Il re colpì il cane della donna
con le sue mani, non è triste ciò che accadde?
Uccise il cane, un magro tesoro;
fu questa la prima gelosia in Éire.
 
VI 13 An seaċtṁaḋ bliaḋain iar ngaḃáil Éireann do Ṗarṫolón, fuair an céid ḟear d'á ṁuinntir bás, .i. Feaḋa mac Tortan, ó ráiḋtear Maġ Feaḋa. Il settimo anno dopo l'invasione di Éire da parte di Partholón, morì il primo di loro, Feadh figlio di Tortan, da cui prese il nome Magh Feadha.
VI 14 Is í cúis um a dtáinig Parṫolón i n-Éirinn, tré mar do ṁarḃ sé a aṫair agus a ṁáṫair, ag iarraiḋ ríġe d'á ḃráṫair, go dtáinig ar teiṫeaḋ a ḟionġaile, go ráinig Éire, gonaḋ aire sin do ċuir Dia pláiġ ar a ṡlioċt lé'r marḃaḋ naoi míle re haoin-ṡeaċtṁain díoḃ i m-Beinn Eadair. Questa è la ragione per la quale Partholón giunse a Éire: egli aveva ucciso suo padre e sua madre, nel tentativo di regnare al posto del fratello, così a causa del suo parricidio fu costretto alla fuga sin quando non raggiunse Éire; perciò Dio inviò un flagello sulla sua gente, per il quale novemila di loro morirono nel giro di una settimana a Benn Eadair.
VI 15 Áirṁid cuid do na húġdaraiḃ gaḃáil eile ar Éirinn roiṁe Parṫolón, mar atá gaḃáil Ċíocail mic Nil mic Gairḃ mic Uġṁóir a Sliaḃ Uġṁóir, agus Lot Luaiṁneaċ a ṁáṫair. Dá ċéad bliaḋan dóiḃ ar iasgaċ agus ar eunlaiṫ go teaċt Ṗarṫolóin i n-Éirinn, gur fearaḋ caṫ Ṁaiġe hIoṫa eatorra; i n-ar' ṫuit Cíocal, agus i n-ar' díoṫuiġeaḋ Foṁóraiġ le Parṫolón. I n-Innḃear Doṁnann do ġaḃ Cíocal go n-a ṁuinntir cuan i n-Éirinn: sé longa a líon; caoga fear agus caoga ban líon gaċa loinge ḋíoḃ. Alcuni autori ricordano un'altra invasione avvenuta prima di quella di Partholón, ovvero l'invasione di Cíocal figlio di Nil figlio di Garbh figlio di Ughmhór da Sliabh Ughmhóir, e sua madre era Lot Luaimhneach: essi vivevano lì da duecento anni, nutrendosi di pesci e uccelli; quando giunse Partholón si scontrarono nella battaglia di Magh nÍotha, durante la quale Cíocal morì, e i Fomhóraigh furono sconfitti. A Innbhear Domhnann, Cíocal e la sua gente approdarono ad Éire: sei navi le loro, cinquanta uomini e cinquanta donne in ciascuna nave.
VI 16 Is dóiḃ ro ráiḋtear: Per questo furono composti i seguenti versi:
 
{40} Seaċtṁaḋ gaḃáil ro dus gaḃ
airior Éireann na n-árd-ṁáġ,
le Cíocal gCríonċosaċ gann
uas ḟaiṫċiḃ Innḃir Doṁnann:
Arrivò la settima invasione
sulla costa di Éire dalle nobili pianure,
[guidata] dal misero Cíocal gCríonchosach,
sul suolo erboso di Innbhear Domhnann.
 
 
{41} Trí ċéad fear líon an tslóiġ
táinig a hiaṫaiḃ Uġṁóir,
nó gur scaraḋ iad iar soin,
ar n-a sleaċtaḋ re seaċtṁain.
Di trecento uomini, numerose le schiere,
che vennero dalle terre di Úghmhór:
subito dopo furono tutti dispersi,
e falciati in una settimana.
 
VI 17 Seaċt loċa do ḃrúċt i n-Éirinn i n-aimsir Ṗarṫolóin, eaḋon, Loċ Measg i g-Connaċtaiḃ, tar Máiġ Leargna do ṁoiḋ: i gcionn trí mbliaḋan d'éis caṫa do ṫaḃairt do Ċíocal, do ḃrúċt Loċ Con fá ṫír, agus Máġ Cró ainm an ṁáiġe tar a dtáinig: Loċ Deiċeat i gcionn dá ḃliaḋan deug iar dteaċt do Ṗarṫolón i n-Éirinn. Bliaḋain iar sin fuair an ceaṫraṁaḋ taoiseaċ d'á ṁuinntir bás, .i. Slánġa, agus is ag Sliaḃ Slánġa do haḋnaiceaḋ é. I gcionn bliaḋna iar sin toṁaiḋm Loċa Laiġlinne i n-Ua mac Uais Breaġ, .i. Laiġlinne mac Ṗarṫolóin: agus an tan do ḃí a ḟeart ag a ṫógḃáil, do ṁoiḋ an loċ [fa ṫír; is de sin goirṫear Loċ Laiġlinne ḋi]. I gcionn bliaḋna iar sin, toṁaiḋm Loċa hEaċtra idir Sliaḃ Moḋairn agus Sliaḃ Fuaiḋ i n-Oirġiallaiḃ. Iar sin toṁaiḋm Loċa Ruḋruiġe i n-ar' báiṫeaḋ é féin: 'san ḃliaḋain ċeudna toṁaiḋm Loċa Cuan. Sette laghi si formarono in Éire ai tempi di Partholón, ovvero, nei Connachta, il Loch Measg, che proruppe in Mágh Leargna; sul finire del terzo anno di battaglia contro Cíocal, il Loch Con invase la terra, e Mágh Cró era il nome della piana su cui proruppe; poi fu la volta del Loch Deicheat, sul finire del dodicesimo anno dall'arrivo di Partholón in Éire. Un anno dopo, Slángha, il quarto dei suoi capitani morì e venne seppellito in Sliabh Slángha. Un anno dopo, proruppe il Loch Laighlinne nel Uí mac Úais Breagh, il lago di Laighlinne, figlio di Partholón; infatti, quando venne ultimato il suo tumulo, un lago invase quel luogo e per questo venne chiamato Loch Laighlinne. Un anno dopo, proruppe Loch nEachtra, tra Sliabh Modhairn e Sliabh Fúaid in Oirghialla. Dopo, proruppe il Loch Rudhruighe, nel quale [Rughruidhe] annegò. Nello stesso anno proruppe il Loch Cuan.
VI 18 Ní fuair Parṫolón ar a ċionn i n-Éirinn aċt trí loċa agus naoi n-aiḃne: anmanna na loċ, Loċ Luimniġ i n-Deas-Ṁúṁain, Loċ Foirḋreaṁain ag Tráiġ Lí ag Sliaḃ Mis 'san Muṁain, agus Fionnloċ Ceara i n-Iorrus Doṁnann i g-Connaċtaiḃ. Partholón non aveva trovato, al suo arrivo, che tre laghi e nove fiumi. I nomi dei laghi erano: Loch Luimnigh nel Deas-Mhúmhu; Loch Foirdhreamhain, a Tráig-lí, presso Sliabh Mis, nel Múmha; Fionnloch Ceara, a Iorrus Domhnann, nei Connachta.
VI 19 Is dóiḃ ro ráiḋeaḋ an rann so [aṁail adeir an file]: Su questo argomento sono stati composti i seguenti versi:
 
{42} Trí loċa aiḋḃle ammais,
Agus naoi n-aiḃne n-ioṁais;
Loċ Forḋreaṁain, Loċ Luimniġ,
Fionnloċ iar n-imliḃ Iorrais.
Tre laghi, vasti e senza riflusso,
e nove fiumi pieni di bellezza,
Loch Foirdhreamhain, Loch Luimnigh,
Fionnloch oltre i confini di Iorrus.
 
VI 20 Ag so na haiḃne: Buas, idir Ḋál n-Áruiḋe agus Dál Riada, eaḋon an Rúta; Rurṫaċ, .i. aḃann Life, idir Uiḃ Néill agus Laiġniġ; Laoi, i Múṁain tré Ṁuscraiḋe go Corcaiġ; Sligeaċ; Saṁaoir; Muaiḋ i g-Connaċtaiḃ re hUiḃ ḃFiaċraċ an tuaiscirt; Moġorn i d-Tír Eoġain; Fionn idir Ċinéal Eoġain agus Tír Ċonaill; agus Banna idir Lé; agus Eille. Questi sono i fiumi: il Buas tra Dál nAruidhe e Dál Riada, ossia il Rúta; il Rurthach, ossia il fiume Life tra i Uí Néill e i Laighin; il Laoi nel Múmha, che attraversa Muscraidhe verso Corcaigh; lo Sligeach; il Samhaoir; il Muaidh nei Connachta, che attraversa i Uí Fiachrach verso nord; il Moghorn in Tír Eoghain; il Fionn, tra Cinéal Eoghain e Tír Conaill; e il Banna, tra Lé ed Elle.
VI 21 Aṁail adeirṫear i san duain darab tosaċ, «A ċaoṁa Ċláir Ċuinn ċaoiṁ-ḟinn»: Così è scritto nel poema che inizia con «O eruditi della piana del bianco, gentile Conn»:
 
{43} Muaiḋ, Sligeaċ, Saṁaoir sloinne,
Buas buinne a blaḋaoiḃ beinde,
Moġorn, Fionn go ngné ngalla,
Banna idir Lé agus Elle.
Muaidh, Sligeach, Samhaoir, menzionali,
Buas, torrente in cima a ogni fama,
Moghorn, Fionn lucente come metallo,
Banna tra Lé ed Elle.
 
VI 22 Nó fós i san duain darab tosaċ, Aḋaṁ aṫair sruiṫ ár slóġ: &c. O ancora nel poema che esordisce con «Ádhamh, padre, sorgente delle moltitudini», etc.:  
 
{44} Laoi, Buas, Banna, Bearḃa ḃuan,
Saṁaoir, Sligeaċ, Moġorn, Muaiḋ,
Is Life i Laiġniḃ maille,
Ag sin iad na sean-aiḃne.
Laoi, Buas, Banna, il vecchio Bearbha,
Samhaoir, Sligeach, Moghorn, Muaidh,
e Life nei Laighin, insieme a essi,
questi sono gli antichi fiumi.
 
VI 23 I gcionn ċeiṫre mbliaḋan iar dtoṁaiḋm Murṫola, fuair Parṫolón bás ar Ṡeanṁáiġ Ealta Eadair, agus is ann ro haḋnaiceaḋ é. Is uime gairṫear Seanṁáġ ḋe naċ fásaḋ coill riaṁ air; agus is uime gairṫear Máġ n-Ealta ḋe fós, gurab ann tigdís eunlaiṫ Éireann d'á ngrianġoraḋ. I gcionn trioċad bliaḋan iar dteaċt Ṗarṫolóin i n-Éirinn, do eug sé.

Quattro anni dopo l'eruzione del Loch Murthol, Partholón morì a Seanmágh nEalta Eadair, e lì venne seppellito. Viene chiamata Seanmágh [«antica pianura»], perché non vi erano mai cresciute piante, e ancora, viene chiamata Mágh nEalta, perché gli uccelli di Éire erano soliti andare lì per riscaldarsi al sole. Partholón morì dopo trent'anni dal suo arrivo in Éire.

VI 24 Adeirid drong re seanċus gurab dá ṁíle agus sé ċéad agus oċt mbliaḋna fiċead aois doṁain an tan fuair Parṫolón bás; giḋeaḋ, is eaḋ ṁeasaim, do réir gaċ neiṫ d'á ndúḃramar roṁainn, gurab sé bliaḋna agus ceiṫre fiċid ar naoi gcéad ar ṁíle ó ṫús doṁain go bás Ṗarṫolóin. Adeirid drong eile gurab fiċe bliaḋan agus cúig ċéad ó ḃás Ṗarṫolóin go táṁ a ṁuinntire; giḋeaḋ, atá ceudfaiḋ ċoitċeann na seanċaḋ 'na aġaiḋ sin, mar a n-abraid naċ raiḃe 'na fásaċ aċt deiċ mbliaḋna fiċead ḃaoi ó ḃás muinntire Ṗarṫolóin go teaċt Neiṁeaḋ innte; aṁail adeir an [file 'san] rann so: Alcuni antiquari dicono che l'età del mondo, alla morte di Partholón, fosse di 2628 anni: ma quello che io penso, d'accordo con quanto sostenuto prima, è che fossero trascorsi 1986 anni dalla creazione del mondo sino alla morte di Partholón. Altri ancora sostengono che fossero trascorsi cinquecentoventi anni dalla morte di Partholón sino alla pestilenza che colpì la sua gente: tuttavia, l'opinione generale degli antiquari prova il contrario, poiché essi affermano che Éire rimase deserta solo per trent'anni, il tempo che trascorse dalla morte della gente di Partholón sino all'arrivo di Neimheadh, come il file ha cantato nei seguenti versi:
 
{45} Ré trioċad bliaḋan beaċta,
Ba fás fri fianaiḃ feaċta,
Iar n-eug a sluaiġ fri seaċtṁain
'Na n-ealtaiḃ ar Maiġ n-Ealta.
Furono trenta magri anni
in cui [Éire ] fu vuota, davanti alle fíanna battagliere,
dopo la morte delle schiere in una settimana,
nei loro moltitudini a Magh nÉalta.
 
VI 25 Tig Cormac naoṁṫa mac Cuileannáin leis an níḋ gceudna i Saltair Ċaisil, mar a n-abair gurab trí ċéad bliaḋan ḃaoi ó ṫeaċt Ṗarṫolóin i n-Éirinn go táṁ a ṁuinntire. È d'accordo il beato Cormac mac Cuileannáin nel suo Saltair Chaisil, dove sostiene che trascorsero trecento anni dall'arrivo di Partholón in Éire sino all'epidemia che colpì la sua gente.  
VI 26 Tig an file Eoċaiḋ Ua Floinn leis, mar an gceudna, do réir an rainn seo: Il file Eochaid ua Floinn concorda parimenti nei suoi versi:
 
{46} Trí céad bliaḋan, cia ad féisiḋ,
Ós déisiḃ diaṁra duasaiġ,
Do'n ġasraiḋ ġléiḃinn gnásaiġ
For Éirinn ḟásaiġ, uasail.
Trecento anni, chi può dirlo?
Su ogni ragguardevole distesa di grano (?),
i filari incolti, ondeggiano sinistri,
nella nobile Éire crescevano erbacce.
 
VI 27 As gaċ níḋ ḋíoḃ so, ní hinċreidte an drong adeir go raiḃe tuilleaḋ agus cúig ċéad bliaḋan ó ḃás Ṗarṫolóin go táṁ a ṁuinntire; agus ní hinṁeasta go mbiaḋ Éire ar áitiuġaḋ an coṁḟad sin, agus gan do ḋaoiniḃ innte aċt cúig ṁíle fear agus ceiṫre ṁíle ban. Da tutto questo, è chiaro che non sono credibili quanti affermano che trascorsero più di cinquecento anni dalla morte di Partholón sino alla scomparsa della sua gente, e non è possibile che Éire rimase abitata per così tanto tempo solamente da cinquemila uomini e quattromila donne.
       

Ag so an roinn do rónsad ceiṫre mic Ṗarṫolóin ar Éirinn; agus is í ceud-roinn Éireann í

Sulla spartizione di Éire effettuata dai quattro figli di Partholón, ovvero la prima delle divisioni di Éire.  
VI 28 Er, Orba, Fearón, agus Feargna, a n-anmanna; agus ḃádar ceaṫrar a gcoṁanmann so ag macaiḃ Ṁíleaḋ, aṁail ċuirfeam síos i n-a ngaḃáltas féin. Ó Aileaċ Néid ṫuaiḋ go hÁṫcliaṫ Laiġean, cuid Eir. Ó'n Áṫcliaṫ ceudna go hOiléan Árda Neiṁeaḋ, d'á ngoirṫear Oiléan Mór an Barraiġ indiu, cuid Orba. Ó'n Oiléan Mór go Meaḋraiḋe ag Gailliṁ, roinn Ḟearóin. Ó Áṫcliaṫ Meaḋraiḋe go hAileaċ Néid, cuid Ḟeargna. Er, Orba, Fearón e Feargna erano i loro nomi; sebbene ci siano degli omonimi tra i Maic Míleadh, come risulterà chiaro quando parleremo della loro singolare invasione. Da Aileach Néid nel nord fino ad Áth Clíath nel Laighin, la porzione di Er. Dalla stessa Áth Clíath fino a Oiléan Árda Neimheadh, conosciuta oggi come Oiléan Mór an Barraigh, la porzione di Orba. Da Oiléan Mór sino a Medhraidhe nei pressi di Gaillimh, la porzione di Fearón. Da Áth Clíath Medhraidhe sino a Aileach Néid, la porzione di Feargna.
VI 29 Aṁail adeir Eoċaiḋ Ua Floinn 'sna rannaiḃ seo; agus fá hé árd-ollaṁ Éireann re filiḋeaċt é i n-a aimsir: Così cantava nei suoi versi Eochaidh ua Floinn, il più grande dei ollaimh di Éire del suo tempo:
 
{47} Ceaṫrar mac ba gríoḃḋa glór,
do ṗríoṁ-ċlainn ag Parṫolón;
do ġaḃ le' ċéile fa ṡeol
treaḃa Éireann gan aiṫċeoḋ.
Quattro figli, dalla voce di falco,
ebbe quale nobile schiatta Partholón:
essi si spartirono sotto la loro direzione
l'arata Éire senza alcuna obiezione.
 
 
{48} Níor ṡoirḃ do'n ríoġraiḋ a roinn,
inis Éireann 'na haon-ċoill,
cnuas gar i ngaċ lios re a linn;
fuair gaċ fear fios a ċuiḃrinn.
Non era facile per i capi stabilirne la divisione:
l'isola di Éire era un unico bosco,
un breve fossato intorno alle fattorie, a quel tempo;
ogni uomo sapeva ciò che gli spettava.
 
 
{49} Er a sinnsear ba saor sóḋ,
suairc a ċuid, cian gan claoċlóḋ;
ó Aileaċ Néid, iaṫ gan feall,
go hÁṫcliaṫ Laiġean láin-teann.
Er, il fratello maggiore, libero e felice:
si godeva la sua parte, vasta senza dubbio,
da Ailech Néid, terra senza insidie,
ad Áth Clíath nei Laigin, pieno di forza.
 
 
{50} Ó Áṫcliaṫ Laiġean, léim lir,
go hOiléan Árda Neiṁeaḋ,
gan doġra, níor ṫais a ṫreoir,
cuid Orba, d'iaṫ a ċineoil.
Da Áth Clíath nei Laigin, balzo d'oceano,
a Oiléan Árda Neimheadh,
senza tristezza, priva di debolezza la sua guida,
la porzione di Orba, la terra della sua stirpe.
 
 
{51} Ó'n áṫ a ḃfuair Neiṁeaḋ níoṫ
go Meaḋraiḋe na móir-ċríoċ,
fáṫ deaġ-ṡóiḋ gan aga ann,
cuid Fearóin, fada an fearann.
Dal guado dove Neimheadh fu ferito
a Meadhraidhe dai grandi distretti,
motivo di soddisfazione senza scontri (senza fine?),
la porzione di Fearón, un'ampia distesa.
 
 
{52} Ó Ṁeaḋraiḋe, fada fós,
go hAileaċ Néid go ndeaġ-nós;
tórainn da leanam 's gaċ eing,
fuair Feargna, fearann fairseing.
Da Meadhraidhe , anch'essa estesa,
ad Aileach Néid, terra di buoni costumi,
se noi osserviamo le linee di confine,
Feargna aveva ricevuto un ampio territorio.
 
 
{53} I n-Éirinn féin, ní fáṫ fill,
rugaḋ na tréinḟir tuirḃim,
dream saor, fá bunata bláḋ,
ba caoṁ curata an ceaṫrar.
Nella stessa Éire, senza dir menzogna,
nacquero i tréinfhir che ho enumerato,
una nobile compagnia, dalla solida fama:
gentili e nobili furono questi quattro.
 
       

Do Ṁuinntir Ṗarṫolóin ann so.

Sulle genti di Partholón  
VI 30 Ag so anmanna na dtreaḃṫaċ do ḃí aige, eaḋon, Tóṫaċt, Trén, Ioṁas, Aiċeaċḃél, Cúl, Dorċa, agus Daṁ. Anmanna na gceiṫre ndaṁ do ḃí aca, .i. Liag, Leagṁaġ, Iomaire, agus Eitriġe. Beoir ainm an ḟir tug foiġḋe nó aoiḋeaċt uaiḋ ar dtús i n-Éirinn. Breaġa, mac Seanḃoṫa, do rinne coṁrac aoinḟir ar dtús i n-Éirinn. Samaliliaṫ do rinne an ceud ól corma innte. Fios, Eolas, agus Foċṁorc a ṫriar druaḋ. Maċa, Mearan, agus Muicneaċán a trí tréinḟir. Bioḃal agus Beaḃal a ḋá ċeannaiḋe. Ḃádar deiċ n-inġeana agus deiċ gcleaṁnaiḋe ag Parṫolón. Questi erano i nomi dei fattori, ovvero, Tóthacht, Trén, Iomhas, Aicheachbhél, Cúl, Dorcha e Damh. I nomi dei loro buoi erano Liag, Leagmagh, Iomaire ed Eitrighe. Beoir era il nome di colui che primo diede ospitalità e ristoro gratuito ad Éire. Breagha figlio di Seanboth fu colui che istituì i duelli. Samaliliath fu colui che introdusse la birra. Fios, Eólas e Fochmorc erano i tre druidi. Macha, Mearan, Muicneachán erano i guerreri più forti. Biobhal e Beabhal i due mercanti. Partholón inoltre aveva con sé dieci figlie e dieci generi.
       
VII AN SEAĊTṀAḊ ALT IL CAPITOLO SETTIMO
Do'n dara gaḃáil do rinneaḋ ar Éirinn ann so, eaḋon, gaḃáil clainne Neiṁeaḋ. Sul secondo gabháil di Éire, ovvero l'occupazione delle Clanna Neimheadh.  
VII 1 Do ḃí, iomorro, Éire fás trioċa bliaḋan d'éis táiṁ sleaċta Ṗarṫolóin, go dtáinig Neiṁeaḋ mac Agnomain, mic Paimp, mic Tait, mic Seara, mic Srú, mic Easrú, mic Fraimint, mic Faṫaċta, mic Magog, mic Jafeṫ, d'á háitiuġaḋ. Óir is do ċlainn Ṁagog gaċ gaḃáil d'ár' ġaḃ Éire iar ndílinn. Ag Srú mac Easrú scaras Parṫolón agus Clanna Neiṁeaḋ re' raile; agus ag Seara scaraid Fir bolg, Tuaṫa Dé Danann, agus mic Míleaḋ. Éire, in verità, fu deserta per trenta anni dopo la scomparsa della gente di Partholón; dopodiche, Neimheadh, figlio di Agnoman, figlio di Pamp, figlio di Tat, figlio di Seara, figlio di Srú, figlio di Easrú, figlio di Fraimint, figlio di Fathacht, figlio di Magóg, figlio di Jafeth, figlio di Noe, non giunse qui per stabilirsi: ogni gabháil di Éire, avvenuto dopo il diluvio, fu a opera della discendenza di Magóg. Da Srú, figlio di Easrú, provenivano tanto Partholón tanto le Clanna Neimheadh: e da Seara discendevano i Fir Bolg, le Túatha Dé Danann e i Mic Míleadh.  
VII 2 Agus is Scoitḃeurla do ḃí ag gaċ cineaḋ ḋíoḃ. Is follus sin as an uair táinig Ioṫ mac Breogáin i n-Éirinn; óir is tré Scoitḃeurla do laḃair féin agus Tuaṫa Dé Danann re' raile, agus aduḃradar gurab do ṡlioċt Ṁagog iad, leaṫ ar leiṫ. Ed era lo scoitbheurla la lingua che ciascuna di queste genti parlava. Ciò fu evidente nel momento in cui Ioth, figlio di Breoghan, giunse in Éire: fu lo scoitbheurla l'idioma che lui e le Túatha Dé Danann utilizzarono per comprendersi, ed entrambi dissero di appartenere alla discendenza di Magóg.
VII 3 Adeir drong eile gurab do ṡlioċt an ṁic do ḟágaiḃ Parṫolón ṫoir (Aḋla a ainm) do Neiṁeaḋ. Altri sostengono invece che Neimheadh apparteneva alla stirpe di Adhla, figlio di Partholón, che questi aveva lasciato a oriente.  
VII 4 Is é raon i n-ar' ġaḃ Neiṁeaḋ ag teaċt i n-Éirinn dó, ó'n Scitia ar an ḃfairrge gcaoil atá ag teaċt ó'n aigéan d'á ngairṫear Mare Euxinum, is í is teora idir an leaṫ ṫiar-ṫuaiḋ do'n Asia agus an leaṫ ṫoir-ṫuaiḋ do'n Eoraip; agus ar an roinn ṫiar-ṫuaiḋ do'n Asia atáid Sléiḃte Riffe, do réir Pomponius Mela, i gcoṁroinn na caol-ṁara do luaiḋeamar agus an aigéin tuaisceartaiġ. Tug láiṁ ndeir do Ṡléiḃte Riffe, go ndeaċaiḋ 'san aigéan buḋ ṫuaiḋ; agus láiṁ ċlí do'n Eoraip go ráinig i n-Éirinn. Questo fu il percorso che Neimheadh seguì. Giunse in Éire proveniendo da Scitia, dal mare chiamato Mare Euxinum, attraverso lo stretto che si trova nella zona sul confine tra la parte nord-orientale di Euroip e la parte nord-occidentale dell'Asia: è in questa zona che si trovano gli sléibhte Rife, secondo Pomponius Mela, tra lo stretto che abbiamo appena menzionato e l'oceano boreale. Egli mantenne alla sua destra gli sléibhte Rife e arrivò nell'oceano boreale. Quindi, mantenendo Euroip alla propria sinistra, giunse in Éire.
VII 5 Ceiṫre longa deug agus fiċe líon a ċoḃlaiġ, agus deiċneaḃar agus fiċe i ngaċ loing díoḃ. Starn, Iarḃoinel Fáiḋ, Ainninn, agus Fearġus Leiṫḋearg, anmanna ceiṫre mac Neiṁeaḋ. Di trentaquattro navi era composta la sua flotta, e vi erano trenta uomini in ciascuna nave. Starn, Iarbhoinel Fáidh, Ainninn e Fearghus Leithdhearg erano i nomi dei quattro figli di Neimheadh.  
VII 6 Ceiṫre loċ-ṁaḋmanna i n-Éirinn i n-aimsir Neiṁeaḋ, eaḋon, Loċ m-Breunainn ar Maġ n-Asail i n-Uiḃ Nialláin, Loċ Muinreaṁair ar Maġ Sola i Laiġniḃ: i gcionn deiċ mbliaḋan iar roċtain Éireann do Neiṁeaḋ, ro ling Loċ Dairḃreaċ agus Loċ Ainninn ar Maiġ Mór i Míḋe. Óir an tan do clasaḋ feart Ainninn, is ann do ling Loċ Ainninn. Quattro laghi si formarono in Éire ai tempi di Neimheadh, ovvero: Loch mBreunainn su Mágh nAsail, nella terra dei Uí Néill; Loch Muinreamhair in Mágh Sola, nei Laighin; quindi, al termine del decimo anno dall'arrivo di Neimheadh in Éire, Loch Dairbhreach e Loch Ainninn proruppero in Mágh Mór nel Mídhe: mestre si scavava la tomba di Ainninn, fu allora che si formò Loch Ainninn.  
VII 7 Is do ḋearḃaḋ gurab i n-aimsir Neiṁeaḋ ro ṁuiḋsiod na loċa so, do rinneaḋ an rann so: A memoria del fatto, che questi laghi si formarono ai tempi di Neimheadh, furono composti i seguenti versi:  
 
{54} Ceiṫre loċa fo linn lóir
do ḃruċt tar Ḟoḋla ḃfíor-ṁóir:
Loċ Dairḃreaċ, Loċ m-Breunainn mbinn,
Loċ Muinreaṁair, Loċ n-Ainninn.
Quattro laghi dalle abbondanti acque
eruppero sulla grande terra di Fódhla:
Loch Dairbhreach, Loch mBreunainn melodioso,
Loch Muinreamhair, Loch nAinninn.
 
VII 8 Is túsga do eug bean Neiṁeaḋ i n-Éirinn ioná Ainninn, Máċa a hainm; agus an dara bliaḋain deug iar dteaċt i n-Éirinn dóiḃ, fuair an Ṁáċa so bás; agus fá híse ceudṁarḃ Éireann iar dteaċt Neiṁeaḋ innte. Agus is uaiṫe ainmniġṫear Árd Máċa, óir is ann do haḋnaiceaḋ í. La moglie di Neimheadh, il cui nome era Macha, morì in Éire prima di Ainninn. Il dodicesimo anno dopo il loro arrivo in Éire, Macha morì. Fu la prima persona a morire in Éire dopo l'arrivo di Neimheadh. Fu da lei che Árd Mácha prese il suo nome, poiché fu lì che venne sepolta.
VII 9 Do tógḃaḋ dá ríoġráiṫ le Neiṁeaḋ i n-Éirinn, eaḋon Ráiṫ Ċinneiċ i n-Uiḃ Nialláin, agus Ráiṫ Ciombaoṫ i Seiṁne. Ceiṫre mic Ṁadáin Ṁuinreaṁair d'Ḟoṁórċaiḃ do ṫógaiḃ Raiṫ Ċinneiċ i n-aon ló, Bog, Roḃog, Ruiḃne, agus Rodan a n-anmanna: agus do ṁarḃ Neiṁeaḋ ar a ḃáraċ iad i san maidin, i n-Daire Liġe, d'eagla go gcinnfidís ar ṫóġáil na ráṫa arís; agus do haḋnaiceaḋ ann sin iad. Due fortezze reali vennero edificate da Neimheadh in Éire: Ráth Cinneich nei Uí Néill e Ráth Ciombaoth nel Seimhne. I quattro figli di Madán Muinremhar, della razza dei Fomhóraigh, costruirono Ráth Cinneich in un solo giorno. Boc, Robhog, Ruibhne e Rodan erano i loro nomi: e Neimheadh li uccise all'alba del giorno successivo a Daire Lighe, per timore che tentassero di distruggere la fortezza, ed essi vennero sepolti lì.  
VII 10 Ro sleaċtaḋ dá ṁaiġ deug a coill le Neiṁeaḋ i n-Éirinn, eaḋon, Maġ Ceara, Maġ Neara, Maġ Cúile Tolaḋ, Maġ Luisg i g-Connaċtaiḃ, Maġ Toċair i d-Tír Eoġain, Leacṁaġ 'san Múṁain, Maġ m-Breasa i Laiġniḃ, Maġ Luġaḋ i n-Uiḃ Tuirtre, Maġ Seirioḋ i d-Teaṫḃa, Maġ Seiṁne i n-Dál nÁruiḋe, Maġ Muirṫeiṁne i m-Breaġaiḃ, agus Maġ Máċa i n-Oirġiallaiḃ. Dodici pianure vennero dissodate da Neimheadh in Éire, ossia, Mágh Ceara, Mág Neara, Mágh Cúile Toladh, Mágh Luirg nei Connachta, Mágh Tochair in Tír Eoghain, Leacmágh nel Múmha, Mágh mBreasa nei Laighin, Mágh Lughadh nei Uí Tuirtre, Mágh Seiriodh nel Tethbha, Mágh Seimhne nel Dál nÁruidhe, Mágh Muirthemhne nel Breagh, Mágh Mácha in Oirghialla.  
VII 11 Do ḃris Neiṁeaḋ trí caṫa ar Ḟoṁórċaiḃ, eaḋon, loingsiġ do ṡlioċt Ċaim ro ṫriall ó'n Aifric; táinig ar teiṫeaḋ go hoiléanaiḃ iarṫair Eorpa, agus do ḋéanaṁ gaḃáltais dóiḃ féin, agus ar teiṫeaḋ ré slioċt Seim d'eagla go raċaḋ aca orra, a los na mallaċta do ḟágaiḃ Noe ag Cam ó' dtángadar, ionnus gur ṁeasadar, ó ḃeiṫ i n-imċian uaṫa, iad féin do ḃeiṫ innill ó smaċt sleaċta Seim: go dtángadar, uime sin, go h-Éirinn, gur briseaḋ na trí caṫa reaṁráiḋte orra; eaḋon, caṫ Sléiḃe Báḋna, caṫ Ruis Fraoċáin i g-Connaċtaiḃ, i n-ar' ṫuit Gann agus Geanann, dá ṫaoiseaċ na ḃ-Foṁóraċ, agus caṫ Murḃuilg i n-Dál Riada, eaḋon, an Rúta, áit i n-ar' ṫuit Starn mac Neiṁeaḋ le Conaing mac Faoḃair a Leiṫeaḋ Laċtṁaiġe. Do ċuir fós caṫ Cnáṁrois i Laiġniḃ, mar ar' cuireaḋ ár ḃfear Éireann um Artúr mac Neiṁeaḋ, eaḋon, mac rugaḋ i n-Éirinn dó; agus um Iobcán mac Stairn mic Neiṁeaḋ. Neimheadh vinse tre battaglie contro i Fomhóraigh, popolo di predoni e navigatori della stirpe di Cham, provenienti dal Africa; essi erano fuggiti verso le isole a occidente di Eoruip, nel tentativo di trovare dimora, e assai temevano la stirpe di Sem, a causa dell'anatema che Noe aveva lanciato su Cham, loro capostipite; sicché pensarono di fuggire il giogo della discendenza di Sem, fuggendo da loro: in tal modo erano giunti in Éire, per poi perdere queste tre battaglie: la battaglia di Sliabh Bádhna, la battaglia di Ross Fraocháin nei Connachta, nel corso della quale vennero uccisi Gann e Geanann, due capi dei Fomhóraigh, e la battaglia di Murbholg, a Dál Riada, ossia a Rúta, dove venne ucciso Starn, figlio di Neimheadh, per mano di Conánn, figlio di Faobhair, a Leithead Lachtmhaighe. Per ultima fu combattuta la battaglia di Cnám Ross nei Laighin, dove avvenne una carneficina: vi morì anche Artúr, figlio di Neimheadh, nato in Éire, come pure Iobcán, figlio di Starn, figlio di Neimheadh.  
VII 12 Giḋeaḋ, is le Neiṁeaḋ ro briseaḋ na trí caṫa so for Ḟoṁórċaiḃ, aṁail dearḃaid na rainn seo síos: Comunque Neimheadh vinse quelle tre battaglie contro i Fomhóraigh, come testimoniano i seguenti versi:
 
{55} Do ḃris Neiṁeaḋ, niaṁḋa a neart,
ro sáiṫeaḋ a leaċt, dar liom,
Gann agus Geanann dia ġreis,
attroċair leis, ceann a gceann.
Neimheadh li sconfisse con magnifica forza,
(ben meritata fu la loro fine),
Gann e Geanann, col suo attacco,
furono uccisi, uno dopo l'altro.
 
 
{56} Geanann re Neiṁeaḋ ba sgíṫ
a leaċt fríṫ, ga leaċt is mó?
Le Starn mac Neiṁeaḋ anall
torċair Gann, agus ní gó.
Geanann da Neimheadh fu annientato,
misero sepolcro il suo; quale tomba fu meno grande?
Per mano di Starn, figlio del possente Neimheadh,
cadde Gann, e dico il vero.
 
 
{57} Caṫ Murḃuilg, é ró ċuir,
Go ro-dluiġeaḋ, ro ba dúr;
Do ṁuiḋ re Neiṁeaḋ na n-arm,
Gion go dtáinig Starn ar gcúl.
La battaglia di Murbholg, egli vi combattè
fino alla fine, davvero dura,
fu vinta da Neimheadh l'agguerrito,
sebbene Starn non facesse ritorno.
 
 
{58} Re caṫ Cnáṁrois, do ḃí an-all,
Is mór ann do ċíorḃaḋ cnis;
Artúr, Iobcán torċair ann
Aċt giḋ ann ar Gann do ḃris.
Nella battaglia di Cnám Ross, davvero epocale,
molti finirono mutilati;
Artúr e Iobcan lì caddero,
sebbene così Gann [venne sconfitto].
 
VII 13 Iar sin fuair Neiṁeaḋ bás do ṫáṁ i n-Oiléan Árda Neiṁeaḋ, i g-Críċ Liaṫáin 'san Múṁain, d'á ngoirṫear Oiléan Mór an Barraiġ: agus dá ṁíle do ḋaoiniḃ i maille ris, idir ḟear agus mnaoi. Dopo di ciò Neimheadh morì a causa di un'epidemia ad Oiléan Árda Neimheadh nel Crích Líathan, nel Múmha, conosciuta come Oiléan Mór an Barraigh; e insieme a lui perirono altri duemila individui, tra uomini e donne.  
VII 14 Baoi daoirse agus doċraide mór as a haiṫle sin ar ċlainn Neiṁeaḋ ag Foṁórċaiḃ, ag díoġailt na gcaṫ do ḃris Neiṁeaḋ orra. Morc, iomorro, mac Deileaḋ, agus Conaing mac Faoḃair, ó' ngairṫear Tor Conaing i n-imeal Éireann ṫuaiḋ, ag a raiḃe loingeas, agus iad 'na gcóṁnuiḋe i d-Tor Conaing, d'á ngairṫear Toirinis, ag taḃaċ cíosa ar ċlannaiḃ Neiṁeaḋ: agus ba hé méid an ċíosa soin dá dtrian clainne, eaṫa, agus bleaċta fear n-Éireann do ṫioḋlacaḋ dóiḃ gaċa bliaḋna Oiḋċe Saṁna go Maġ g-Céidne idir Droḃaois agus Éirne. Is uime gairṫear Maġ gCéidne ḋe, ar a ṁionca do beirṫí an ċáin gus an Maġ gceudna. In seguito i Fomhóraigh schiavizzarono e soggiogarono a lungo le Clanna Neimheadh, per vendicarsi delle battaglie in cui erano stati battuti da Neimheadh. Infatti, Morc, figlio di Deileadh, e Conaing, figlio di Faobhair, da cui prese il nome Tor Conaing all'estremità settentrionale di Éire, i quali possedevano una flotta e risiedevano appunto a Tor Conaing, conosciuta anche come Tor Inis, vessavano con un tributo i Clanna Neimheadh: tale tributo consisteva in due terzi dei figli, del grano e del latte di vacca dei Clanna Neimheadh, e veniva consegnato ogni anno alla vigilia di samhain a Mágh Céidne, tra il Drabhaois e l'Eirne. Era chiamata  Mágh Céidne proprio a causa della regolarità con la quale il tributo doveva essere versato nella «stessa pianura» [mágh gceudna].
VII 15 Do ḃí tuilleaḋ daoirse ag Foṁórċaiḃ ar ċlannaiḃ Neiṁeaḋ, eaḋon, trí lán-sluaisde as gaċ aoin-teallaċ i n-Éirinn, d'uaċtar bainne, do ṁin cruiṫneaċta, agus d'im, do ḃreiṫ go Morc agus go Conaing go Toirinis. I Fomhóraigh inasprirono le vessazioni sui Clanna Neimheadh, ovvero, richiesero da ogni singola famiglia dell'Éire tre misure colme di panna, di farina e di burro, per Morc e per Conaing a Tor Inis.  
VII 16 Agus ban-ṁaor d'á ngairṫí Liaġ, ag taḃaċ na cána soin seaċnóin Éireann gonaḋ do'n ċáin sin do ráiḋeaḋ an rann so: Una donna di nome Liagh ricordava loro quanto fosse pesante tale tributo, e su questo furono composti i seguenti versi:  
 
{59} An ċáin sin ro cumaḋ ann,
Trí liaċa noċa lán-ġann;
Liaċ uaċtair bainne bleaċta,
Is liaċ mine cruiṫneaċta,
An treas fiaċ, — linne ba lonn, —
Liaċ ime uaisde d'annlann.
Il tributo che è stato qui stabilito,
tre misure per nulla scarse:
una misura di panna del miglior latte,
e una misura di farina di grano,
il terzo obbligo, crediamo sia pesante,
una misura di burro come condimento.
 
VII 17 Gaḃais, tra, fearg agus loinne fir Éireann tré ṫruime an ċiosa agus na cána soin, ionnus go ndeaċsad do ċaṫuġaḋ ris na Foṁórċaiḃ. Is aire do gairṫí Foṁóraiġ ḋíoḃ, eaḋon, ó n-a mbeiṫ ag déanaṁ fóġla ar muir: Foṁóraiġ .i. foṁuiriḃ. Odio e rabbia, in verità, si fecero strada tra i Clanna Neimheadh a causa della pesantezza di tali tributi, al punto che li costrinsero a ribellarsi ai Fomhóraigh. Per questo che vennero chiamati Fomhóraigh, perché giungevano dal mare per compiere razzie: Fomhóraigh vuol dire appunto «coloro [che vengono] dal mare».  
VII 18 Ḃadar, tra, trí deaġ-laoiċ ag Clannaiḃ Neiṁeaḋ 'san ionḃuiḋ seo, eaḋon, Beoṫaċ, mac Iarḃoineoil ḟáṫaiġ mic Neiṁeaḋ; Fearġus Leiṫḋearg mac Neiṁeaḋ; agus Easglan mac Beoáin mic Stairn mic Neiṁeaḋ, go n-a ḋá ḃráṫair, eaḋon, Manntán agus Iarṫaċt: agus ba hé a líon, trioċa míle ar muir, agus an uiṁir ċeudna ar tír, aṁail foillsiġeas an rann so:— C'erano a quel tempo tre valenti guerrieri tra i Clanna Neimheadh, ovvero Beothach, figlio di Iarbhoineol Fáidh, figlio di Neimheadh, Fearghus Leithdhearg, figlio di Neimheadh, ed Éarglan, figlio di Beoán, figlio di Starn, figlio di Neimheadh, con i suoi due fratelli, Manntán e Iarthacht: e le loro schiere ammontavano a trentamila uomini in mare e, parimenti, in terra, come ci dicono questi versi:  
 
{60} Trí fiċid míle, moḋ nglé,
Ar tír agus ar uisge;
Is é líon lodor ó a dtoiġ,
Clanna Neiṁeaḋ do'n toġail.
Sessantamila uomini, valente schiera,
per terra e per mare,
coloro che lasciarono le proprie case,
trai Clanna Neimheadh, per abbattere la torre.
 
VII 19 Ro toġlaḋ an tor ann sin, agus tuitis Conaing go n-a ċlainn le clannaiḃ Neiṁeaḋ. Iar sin tug Morc mac Deileaḋ luċt trí ḃfiċe long ó'n Afraic go Toirinis, go dtug caṫ do ċlannaiḃ Neiṁeaḋ, gur coṁṫuitsiod leaṫ ar leiṫ, agus gur báiṫeaḋ gaċ aon ná'r marḃaḋ ḋíoḃ, aċt Morc agus beagán d'á ḃuiḋin do ġaḃ sealḃ an oiléin; óir níor ṁoṫuiġsiod an ḟairrge ag teaċt fúṫa re dúire an ċaṫuiġṫe, ionnus naċ teurna do ċlannaiḃ Neiṁeaḋ (an ṁéid do ḃí 'san gcaṫuġaḋ so ḋíoḃ) aċt luċt aon-ḃáirce i n-a raiḃe trioċa tréin-ḟear, um triar taoiseaċ, eaḋon, Simeon Breac mac Stairn mic Neiṁeaḋ; Iobáṫ mac Beoṫaiġ mic Iarḃoineoil Fáiḋ, mic Neiṁeaḋ, agus Briotán Maol, mac Ḟearġusa Leiṫḋeirg mic Neiṁeaḋ. La torre venne abbattuta e Conaing cadde insieme ai propri figli per mano dei Clanna Neimheadh. Ma Morc, figlio di Deileadh, condusse la propria flotta di sessanta navi dall'Africa a Tor Inis, per battersi contro i Clanna Neimheadh. Ci furono molti caduti da ambo le parti e quanti non vennero uccisi affogarono, a parte Morc e pochi dei suoi, i quali occuparono l'isola. Quanti si ostinavano a combattere non fecero ritorno. Nessuno si salvò dei Clanna Neimheadh, tra i tanti che parteciparono alla battaglia, a parte una singola nave con a bordo trenta validi guerrieri, inclusi i tre taoisigh: Simeon Breac, figlio di Starn, figlio di Neimheadh; Iobáth, figlio di Beothach, figlio di Iarbonel Fáidh, figlio di Neimheadh; e Briotán Maol, figlio di Fearghus Leithdhearg, figlio di Neimheadh.  
VII 20  Aṁail adeir an rann:  Come dice il poema:  
 
{61} Aċt aon-ḃárc go n-a luċt lór,
Ní ṫeurna ḋíoḃ, líon a slóġ,
Simeon, agus Iobáṫ bil,
Is Briotán Maol, 'san loing sin.
Solo un barcone con una compagnia al completo,
riuscì a sfuggire dell'intera schiera,
Simeon e Iobáth si salvarono,
Con Briotán Maol, su quella nave.
 
VII 21 Iar dteaċt ó'n gcoinḃlioċt sin dóiḃ, is í coṁairle ar ar' ċinnsiod, triall a h-Éirinn do ṫeiṫeaḋ ré hanḃroid na ḃ-Foṁóraċ. Ḃádar seaċt mbliaḋna ag a n-ullṁuġaḋ re huċt na heaċtra so, agus ullṁuiġṫear loingeas leis gaċ taoiseaċ ḋíoḃ, agus téiḋid foireann do'n droing táinig le Neiṁeaḋ i n-Éirinn, agus d'á ṡlioċt, leis gaċ fear do na taoiseaċaiḃ reaṁráiḋte; agus anaid drong díoḃ d'á n-éis i n-Éirinn, eaḋon, deiċneaḃar laoċ do ḟágḃadar ag gaḃáil ceannais an iarṁoir do ċlannaiḃ Neiṁeaḋ do ḟágsad fa ṁóġsaine na ḃ-Foṁóraċ ag a háitiuġaḋ go haimsir Fear m-Bolg. Dopo essersi salvati da quel conflitto, [costoro] presero la decisione di lasciare Éire per sfuggire alla tirannia dei Fomhóraigh. Trascorsero i successivi sette anni per prepararsi alla nuova avventura; una flotta venne approntata da ciascuno dei taoisigh, con una parte di coloro che erano giunti in Éire insieme a Neimheadh, i quali ripartirono insieme ai suoi discendenti, seguendo il proprio taoiseach. Ma alcuni rimasero in Éire e dieci guerrieri si misero al comando dei restanti Clanna Neimheadh, i quali sarebbero rimasti asserviti ai Fomhóraigh fino all'arrivo dei Fir Bolg.  
VII 22 Téid taoiseaċ do'n triar ṫuas [go ḃfoirinn leis], mar atá, Simeon Breac mac Stairn, do'n Ġréig, eaḋon, go Tracia; is ann ḃádar fo ḋaoire, agus is uaiḋ tángadar Fir Bolg, aṁail adéaram d'á éis so. Téid an dara taoiseaċ, eaḋon, Iobáṫ, mac Beoṫaiġ, i gcríoċaiḃ tuaiscirt na h-Eorpa; agus adeirid drong re seanċus gurab go «Boetia» do ċuaiḋ: is uaiḋ do ṡíolsad Tuaṫa Dé Danann. Téid an treas taoiseaċ, eaḋon, Briotán Maol go ḃfoirinn leis go Doḃar agus go h-Iarḋoḃar i dtuaisceart Alban, gur áitiġ féin agus a ṡlioċt 'na ḋiaiḋ ann. Is é líon coḃlaiġ ḃádar na taoisiġ seo clanna Neiṁeaḋ ar an eaċtra so, idir loing, báirc, curaċán, agus naoṁóig, trioċa ar ċéad ar ṁíle eaṫar. Il primo dei tre taoisigh, Simeon Breac, figlio di Starn, insieme al proprio gruppo partì per Gréig e giunse in Tracia; lì giunti, [lui e il suo seguito] vennero trattati come schiavi, ed è da costoro che discendono i Fir Bolg, di cui parleremo tra poco. Il secondo, Iobáth, figlio di Beothach, partì per le regioni a settentrione di Eoruip, e alcuni seanchadha sostengono che fu verso la «Boetia» che se ne andò: ed è da [questo gruppo] che discendono le Túatha Dé Dánann. Il terzo, Briotán Maol, andò insieme ai suoi uomini presso Dobhar e Iardhobhar, nel nord di Alba, e fu così che la sua discendenza abitò quelle terre. Così era composta la flotta dei tre taoisigh dei Clanna Neimheadh: tra navi, barche, curacha e naomhóig, millecentotrenta erano le imbarcazioni che si misero in mare.
VII 23 Aċt ċeana, do ḃí Briotán Maol, mac Ḟearġusa Leiṫḋeirg, mic Neiṁeaḋ, agus a lorg, ag áitiuġaḋ tuaiscirt na h-Alban go ndeaċadar Cruiṫniġ, eaḋon Picti, a h-Éirinn d'áitiuġaḋ Alban i n-aimsir Éireaṁóin. Adeir Cormac naoṁṫa mac Cuileannáin i n-a Ṡaltair, gurab ó Ḃriotán gairṫear Britannia do'n oiléan d'á ngairṫear Breatain Ṁór indiu; agus atá seanċus Éireann teaċt leis air sin, aṁail adeir an duain darab tosaċ Aḋaṁ aṫair sruiṫ ár slóġ, mar a n-abair:— Briotán Maol, figlio di Fearghus Leithdhearg, figlio di Neimheadh e la sua discendenza dimoravano ancora nel nord della Alba, quando i Cruithnigh, ossia i Picti, giunsero da Éire per stabilirsi in Alba, ai tempi di Éireamhón. Naomh Cormac mac Cuileannáin, nel suo Saltair, sostiene che da Briotán venne chiamata l'isola di Britannia, oggi nota come Breatain Mór: e il seanchus di Éire concorda su questo, come è scritto nel poema che esordisce con «Ádhamh, padre e sorgente delle moltitudini»:  
 
{62} Luiḋ Briotán tar muir, gan ṁeirg,
mac fial Ḟearġusa leiṫ-ḋeirg;
Breaṫnaiġ uile, buaiḋ go mbloiḋ,
uaiḋ, gan ġaoi, ro ġeinsiodar.
Briotán partì oltremare, senza disonore,
nobile figlio di Fearghus Leithdhearg,
tutti i Breathnaigh, vittoriosi di gran fama,
da lui, senza alcun errore, son discesi.
 
VII 24 Tig úġdar eile leis air sin mar a n-abair:— Un altro autore concorda con questa versione:  
 
{63} Briotán Maol, mac na flaṫa,
saor an slioċt-ráṁ tar sreaṫa,
mac an Leiṫḋeirg do'n Leagṁoiġ
ó' dtád Breaṫnaiġ an ḃeaṫa.
Briotán Maol, figlio del sovrano,
mobile la schiatta che a lui risale,
figlio di Leithdhearg da Leagmhog,
da lui i Breathnaigh discesero nel mondo.
 
VII 25 Is córaide a ṁeas sin do ḃeiṫ fírinneaċ, naċ inṁeasta gurab ó Brutus gairṫear í: óir dámaḋ uaiḋ, is cosṁail gurab «Brutania» do gairfiḋe ḋi; agus fós is mó do múċaḋ a hainm le clainn Brutus, do réir Monomotensis, mar go dtug Laegrus mac Brutus Laegria d'ainm ar an mír ráinig é féin do'n Ḃreatain; Camber, an dara mac do Brutus tug Cambria mar ainm ar an mír ráinig é féin di; agus Albanactus an treas mac do Brutus tug Albania d'ainm ar a ċuid féin do'n ċríċ ċeudna. È più ragionevole ritenere vera questa versione, in quanto è improbabile che sia stato Brutus a dar nome [alla Britannia], per il fatto che si sarebbe allora dovuta chiamare «Brutania». Per giunta tale nome sarebbe stato oscurato dai suoi figli, secondo [Galfridus] Monemutensis, poiché Laegrus, figlio di Brutus, avrebbe chiamato Laegria la parte della Breatain a lui assegnata; Camber, il secondogenito, avrebbe chiamato Cambria la sua parte; e Albanactus, il terzo dei figli di Brutus, avrebbe chiamato Albania la propria parte di territorio.  
VII 26 Dála an iarṁair do ċlannaiḃ Neiṁeaḋ, do ḟuiriġ ag áitiuġaḋ Éireann d'éis na dtaoiseaċ soin; ḃádar ag a gcoṁmbuaiḋreaḋ ag Foṁórċaiḃ ó aimsir go haimsir, go roċtain do ṡlioċt Ṡimeoin Bric mic Stairn mic Neiṁeaḋ i n-Éirinn ó'n n-Gréig. Seaċt mbliaḋna deug ar ḋá ċéad ó ṫeaċt do Neiṁeaḋ i n-Éirinn go dteaċt Ḟear m-Bolg innte, aṁail dearḃas an rann so: Per quanto riguarda gli ultimi dei Clanna Neimheadh, quelli rimasti in Éire coi loro taoisigh, essi furono di volta in volta vessati dai Fomhóraigh, fino all'arrivo dei discendenti di Simeon Breac, figlio di Starn, figlio di Neimheadh, giunti da Gréig. Duecentodiciassette anni trascerso dall'arrivo [in Éire] di Neimheadh fino a quello dei Fir Bolg, come testimonia la seguente composizione:  
 
{64} Seaċt mbliaḋna deug is dá ċéad
re a n-áireaṁ, ní hiomairḃrég,
ó ṫáinig Neiṁeaḋ a n-oir,
tar muir go n-a ṁór-ṁacaiḃ
go dtángadar clanna Stairn
as an n-Gréig uaṫṁair, aṫġairḃ.
Diciassette anni e duecento,
si contano, senza esagerare,
da quando Neimheadh venne da est
dal mare coi suoi valorosi figli,
fino a quando i discendenti di Starn giunsero
dalla Gréig, terribili e forti.
 
       
VIII AN T-OĊTṀAḊ ALT IL CAPITOLO OTTAVO
Do ġaḃáil Ḟear m-Bolg ann so. Sul gabháil dei Fir Bolg.  
VIII 1 Iar mbeiṫ do ṡlioċt Simeoin Bric [mic Stairn mic Neiṁeaḋ] 'san n-Gréig, eaḋon, Tracia, aṁail aduḃramar, ro ḟásadar gur ḃo líonṁar an luċt do ḃí ann díoḃ. Giḋeaḋ, do ċuirsiod Greugaiġ daoirse agus doċraide ṁór orra, eaḋon, a mbeiṫ ag toċailt na talṁan, ag tógḃáil úire, agus ag a hiomċar i mbolgaiḃ nó i sacaiḃ leaṫair re a gcur ar ċreagaiḃ cloċ, go beiṫ 'na húir ionṫorṫaiġ ḋi. Ġaḃ atuirse mór agus miosgais re Greugaiḃ iad tre san mbroid a raḃadar aca: agus leis sin ro coṁairliġeaḋ aca an doċraide sin d'fágḃáil. Gaḃaid cúig míle le ċéile ḋíoḃ iar gcinneaḋ ar an gcoṁairle sin dóiḃ, agus do-ġníd bárca do na bolgaiḃ, nó do na tiaċaiḃ leaṫair a mbídís ag tarraing na húire: nó is iad loingeas ríġ Greug do ġadsad aṁail adeir Cin Droma Sneaċta, go dtángadar ar a n-ais go h-Éirinn an slioċt so Simeoin Ḃric mic Stairn i gcionn seaċt mbliaḋan ndeug ar dá ċéad d'éis Neiṁeaḋ do ġaḃáil Éireann. I discendenti di Simeon Breac, figlio di Starn, figlio di Neimheadh, presero dimora in Gréig, o meglio in Tracia, come abbiamo detto, e divennero molto numerosi. Perciò i Greugaigh li soggiogarono e li resero schiavi, costringendoli a scavare, a spalare la terra e a trasportarla in borse o sacche di pelle per spanderla sulle alture rocciose, in modo da renderne fertile il suolo. Crebbe in loro grande malcontento e ostilità verso i Greugaigh, a causa delle vessazioni che subivano. Così che si riunirono e decisero di trarsi fuori da quella pessima situazione. In cinquemila presero la decisione di costruire delle barche con le borse o le sacche di pelle che utilizzavano per trasportare la terra. Oppure, rubarono la flotta del re dei Greugaigh, secondo quanto afferma il Cin Droma Sneachta. In tal modo, i discendenti di Simeon Breac, figlio di Starn, tornarono in Éire duecentodiciassette anni dopo il gabháil di Neimheadh.  
VIII 2 Ag so na taoisiġ ḃádar orra an tan soin, eaḋon, Sláinġe, Ruġruiḋe, Gann, Geanann, agus Seanġann, eaḋon, cúig mic Deala, mic Lóiċ, mic Teaċta, mic Triobuait, mic Oṫoirb, mic Goistean, mic Oirṫeaċta, mic Simeoin, mic Argláin, mic Beoáin, mic Stairn, mic Neiṁeaḋ, mic Aġnamain, &c. A gcúigear ban sin, Fuad, Eudar, Anust, Cnuċa, agus Lioḃra, a n-anmanna. Questi erano i loro taoisigh, a quel tempo: Sláinghe, Rughruidhe, Gann, Geanann e Seanghann, ovvero i cinque figli di Deala, figlio di Lóch, figlio di Teacht, figlio di Triobuat, figlio di Othorb, figlio di Goiste, figlio di Oirtheacht, figlio di Simeon, figlio di Arglán, figlio di Beoán, figlio di Starn, figlio di Neimheadh, figlio di Aghnaman, etc. I nomi delle loro mogli erano: Fuad, Eudar, Anust, Cnucha e Liobhra.  
VIII 3 Agus is dóiḃ do ráiḋeaḋ: Su di loro fu scritto:  
 
{65} Fuad, bean Ṡláinġe—ní cam liḃ
Eadar, bean do Ġann go ngail,
Anust, bean Ṡeanġáin na sleaġ,
Cnuċa, fa bean Ġeanoinn ġloinn
Lioḃra bean Ruġruiḋe ar ród, &c.
Fuad moglie di Sláinghe, dico il vero,
Eudar moglie del valoroso Gann,
Anust moglie di Seanghann delle lance,
Cnucha moglie del brillante Geanann,
Liobhra moglie di Rughruidhe della scelta, etc.
 
VIII 4 Cúig míle líon an tslóiġ táinig leo; deiċ longa fiċead ar ċéad ar ṁíle, idir loing, báirc, curaċán, agus naoṁóig, áireaṁ a loingis, aṁail foillsiġid na rainn seanċusa so i n-ár ndiaiḋ: Cinquemila fu il numero di quelli che andarono con loro; millecento trenta erano le navi, barche, curacha e naomhóig che componevano la flotta, come questi antichi versi confermano:  
 
{66} Deiċ longa fiċead ar ċéad,
agus míle—noċa brég—
is é líon táinig a n-oir,
Sláinġe maiṫ go n-a slóġaiḃ
Trenta imbarcazioni e altre cento,
e mille, dico il vero,
era il numero di coloro che vennero da oriente,
del grande Sláinghe e del suo seguito.
 
 
{67} Rob iomḋa Fir Bolg, gan bréig,
ag toiġeaċt dóiḃ as an n-Gréig;
maiṫ dream naċar malla amaċ,
noċar ḃo cranda an coḃlaċ.
Numerosi erano i Fir Bolg, non vi è menzogna,
quando partirono da Gréig.
coraggiose le genti che non ebbero timore
[di salpare] in navi non di legno.
 
 
{68} Dia ceudaoin do ċuadar siar,
tar muir dtroimleaṫain d-Toirrian;
reiṁios trí lá ar ḃliaḋain ḃáin,
do riaċtadar go h-Easpáin.
Di mercoledì presero il largo,
oltrepassando il muir Toirrian,
un periodo di tre giorni trascorsero [navigando],
fino a quando non giunsero in Easpáin.
 
 
{69} As sin dóiḃ go h-Éirinn áin,
seolaḋ iongar a h-Easpáin:
méte ann ó ċáċ gan a ċleiṫ,
reiṁios trí dtráṫ for a deiċ.
E da qui arrivarono in Éire:
fu davvero un'ottima traversata,
e di meglio non si sarebbe potuto fare,
nel giro di tredici giorni.
 
VIII 5 Rannaid an cúigear taoiseaċ so Éire i gcúig rannaiḃ eadarro, aṁail adeir an rann so:—  Furono questi i taoisigh che divisero l'Éire in cinque parti, come viene affermato nei seguenti versi:  
 
{70} Cúig taoisiġ i dtús an tsluaiġ.
rannsad i gcúig Banḃa mbuain;
Geanann, Ruġruiḋe, réim glé,
Gann, Seanġann, agus Sláinġe.
Cinque taoisigh guidarono le schiere,
divisero in cinque parti l'antica Banbha,
Geanann, Rughruidhe , nobile compagnia,
Gann, Seanghann e Sláinghe.
 
VIII 6 Do ġaḃ Sláinġe (ó ráiḋtear Innḃear Sláinġe ag Loċgarman, sóisear na clainne) cúigeaḋ Laiġean ó Innḃear Colpṫa ag Droiċeadáṫa go Cumar na dtrí n-Uisge, agus míle líon a ṡluaiġ. Gaḃais Gann ó Ċumar na dtrí n-Uisge go Bealaċ Ċonglais, agus míle líon a ṡluaiġ. Gaḃais Seanġann ó Bealaċ Ċonglais go Luimneaċ, agus míle líon a ṡluaiġ. Gaḃais Geanann cúigeaḋ Ċonnaċt, ó Luimneaċ go Droḃaois, agus míle líon a ṡluaiġ. Gaḃais Ruġruiḋe cúigeaḋ Ulaḋ, eaḋon, ó Droḃaois go Droiċeadáṫa, agus míle líon a ṡluaiġ. Sláinghe, dal quale prese il nome Innbhear Sláinghe nei pressi di Loch Garman, era il più giovane di tutti: si prese il cúigeadh dei Laighin, da Innbhear Colptha, presso Droichedáth, fino a Cumar na dTrí nUisge, e mille uomini lo seguirono. Gann si prese [il territorio] da Cumar na dTrí nUisge fino a Bealach Chonglais, e in mille lo seguirono. Seanghann si prese [il territorio] da Belach Chonglais fino a Luimneach, e in mille lo seguirono. Geanann si prese il cúigeadh dei Connachta, da Luimneach a Drobhaois, e in mille lo seguirono. Rughruidhe ebbe il cúigeadh degli Ulaidh, da Drobhaois a Droichedáth, e mille uomini andarono con lui.  
VIII 7 Is do na taoiseaċaiḃ seo go n-a ḃfoirniḃ gairṫear Fir Bolg, Fir Doṁnann, agus Gaileoin. Fir Bolg, iomorro, ó na bolgaiḃ leaṫair do ḃíoḋ aca 'san n-Gréig, ag iomċar úire d'á cur ar leacaiḃ loma go ndéandaois máġa míonscoṫaċa fó ḃláṫ ḋíoḃ. Fir Doṁnann ó na doiṁne do ṫoċlaidís i n-úir re n-a hiomċar d'Ḟearaiḃ Bolg. Gaileoin, tra, ó na gáiḃ ro hainmniġeaḋ iad; do ḃríġ gurab iad do ḃíoḋ a n-arm ag cosnaṁ ċáiċ an tan do ḃídís ag déanaṁ a ḃfeaḋma; agus ó na gáiḃ nó ó na sleaġaiḃ fá hairm ḋóiḃ ro hainmniġeaḋ iad. Furono questi taoisigh e le loro schiere a essere conosciuti come Fir Bolg, Fir Domhnann e Gaileóin. I Fir Bolg, in verità, [furono così chiamati] dalle sacche di pelle che utilizzavano in Gréig  per trasportare la terra e spanderla sulle alture rocciose, in modo da renderle fertili. I Fir Domhnann dai pozzi che scavavano nel terreno, da cui traevano il materiale trasportato dai Fir Bolg. I Gaileóin, in verità, furono chiamati così a causa delle loro lance, poiché queste erano le armi che usavano per difendere quelli che lavoravano; e da queste lance o giavellotti, che erano le loro armi, essi trassero il loro nome.  
VIII 8 Tuig, a léaġṫóir, gurab aon ġaḃáil [do rinne an cúigear mac sin Deala], agus gurab i n-aoin ṡeaċtṁain tángadar i n-Éirinn, [mar atá] Sláinġe Dia Saṫairn i n-Innḃear Sláinġe, Gann agus Seanġann an Ṁáirt iar sin i n-Iorrus Doṁnann, Geanann agus Ruġruiḋe an Aoine as a haiṫle, i d-Tráċt Ruġruiḋe. Ar Ṡláinġe go n-a ṁuinntir do beirṫear Gaileoin. Ar Ġann agus ar Ṡeanġann go n-a muinntir do beirṫear Fir Bolg; agus ar Ġeanann agus ar Ruġruiḋe do beirṫear Fir Doṁnann. Agus adeirid cuid do na seanċaḋaiḃ gurab i n-Innḃear Doṁnann (i n-iarṫuaiḋ re cúigeaḋ Ċonnaċt) tángadar an dias so i dtír go dtrian an tsluaiġ, agus gurab uaṫa gairṫear Innḃear Doṁnann: giḋeaḋ, gairṫear Fir Bolg go coitċeann díoḃ uile. Comprenderai, o lettore, che fu un vero gabháil, il loro: sbarcarono in Éire nell'arco di una settimana, e più precisamente: Sláinghe approdò di sabato ad Innbhear Sláinghe; Gann e Seanghann il martedì successivo a Iorrus Domhnainn; Geanann e Rughruidhe di venerdì a Trácht Rughruidhe. L'appellativo di Gaileóin era stato dato a Sláinghe e alla sua gente; Fir Bolg era stato dato a Gann e Seanghann, insieme alle loro genti; e Fir Domhnann era stato dato a Geanann e Rughruidhe. Alcuni seanchadha sostengono che fu a Iorrus Domhnainn, nella parte nord-occidentale dei Connachta, che questi due approdarono insieme a un terzo delle schiere, e che fu da loro che prese il nome Iorrus Domhnain. Comunque sia, tutti quanti divennero complessivamente noti come Fir Bolg.  
VIII 9 Sé bliaḋna deug ar ḟiċid fad flaiṫeasa Ḟear m-Bolg ar Éirinn; agus níor ġaḃ neaċ d'ár' gaireaḋ ainm áirdríġ i n-inis rómpa; gonaḋ d'á ḋearḃaḋ sin do rinneaḋ an rann so i n-ár ndiaiḋ:— Per trentasei anni i Fir Bolg regnarono su Éire e a nessun sovrano venne dato il titolo di áird rí prima del loro arrivo. A memoria della durata della loro occupazione, furono composti i seguenti versi:  
 
{71} Sé bliaḋna dég is dá ḋeiċ,
Fir Bolg ós Banḃa d'éin-leiṫ,
Go toiġioċt Tuaṫa Dé do'n dream,
Gor ġaḃsad uile Éirinn.
Sedici anni e due decine
i Fir Bolg regnarono su Banbha
fino all'arrivo delle Tuatha Dé,
ed essi si impossessarono di tutta Ériu.
 
       
IX AN NAOṀAḊ ALT IL CAPITOLO NONO
Do na céid ríoġaiḃ ro ġaḃ flaiṫeas Éireann; agus do gaċ riġ 'na ndiaiḋ d'ár ġaḃ í, do réir oird na n-aimsear agus na ngaḃáltas, ann so síos. Sui primi re di Éire e su coloro che regnarono dopo di loro, secondo il susseguirsi delle epoche e delle invasioni.  
IX 1 Do ġaḃ Sláinġe mac Deala mic Lóiċ flaiṫeas Éireann bliaḋain, go ḃfuair bás i n-Dionn Riġ, d'á ngairṫear Duṁa Sláinġe: agus dob' éisiḋe céid rí Éireann riaṁ; agus fós ba hé ceud ṁarḃ Éireann d'Ḟearaiḃ Bolg é. Sláinghe, figlio di Deala, figlio di Lóch, regnò su Éire per un solo anno, per poi morire a Dionn Rígh, conosciuta anche come Dumha Sláinghe. Egli fu il primo rí Éireann, e il primo a morire tra i Fir Bólg.  
IX 2 Do ġaḃ Ruġruiḋe mac Deala mic Lóiċ ríoġaċt Éireann dá ḃliaḋain, gur ṫuit i san m-Bruġ ós Bóinn. Rughruidhe, figlio di Deala, figlio di Lóch, regnò su Éire per due anni, per poi morire nei pressi del Brúgh na Bóinne.  
IX 3 Do ġaḃ Gann agus Geanann ríoġaċt Éireann ceiṫre bliaḋna, gur eugsad do ṫáṁ i ḃ-Fréaṁainn Míḋe. Gann e Geanann regnarono insieme su Éire per quattro anni, per poi morire  in un'epidemia a Fréamhainn Mídhe.  
IX 4 Do ġaḃ Seanġann an ríġe cúig bliaḋna, gur ṫuit le Fiaċaiḋ Ceinnḟionnán. Seanghann regnò per cinque anni, per poi venire ucciso da Fiachaidh Ceinnfhionnán.  
IX 5 Do ġaḃ Fiaċaiḋ Ceinnḟionnán mac Stairn mic Ruġruiḋe mic Deala mic Lóiċ an ríġe cúig bliaḋna, gur ṫuit le Rionnal mac Geanainn mic Deala mic Lóiċ. Ceinn-ḟionna do ḃíoḋ ar ḟearaiḃ Éireann re n-a linn: is aire ro hainmniġeaḋ Ceinnḟionnán de. Fiachaidh Ceinnfhionnán, figlio di Starn, figlio di Rughruidhe, figlio di Deala, figlio di Lóch, regnò per cinque anni, per poi essere ucciso da Rionnal figlio di Geanann, figlio di Deala, figlio di Lóch. Vi erano molti anziani tra gli uomini di Éire in quel tempo: per questo questi era stato chiamato Ceinnfhionnán [«testa bianca»].  
IX 6 Do ġaḃ Rionnal ríoġaċt Éireann sé bliaḋna, gur ṫuit le Foiḋbġein mac Seanġainn mic Deala mic Lóiċ. Rionnal regnò su Éire per sei anni, per poi venire ucciso da Foidhbghen, figlio di Seangann, figlio di Deala, figlio di Lóch.  
IX 7 Do ġaḃ an Foiḋbġein seo an ríġe ceiṫre bliaḋna go dtorċair le h-Eoċaiḋ mac Eirc i Maiġ Muirṫeiṁne. Foidhbghen regnò per quattro anni, per poi venire ucciso a Mágh Muirthemhne da Eochaidh, figlio di Erc.  
IX 8 Do ġaḃ Eoċaiḋ mac Eirc mic Rionnail mic Geanainn an ríġe deiċ mbliaḋna. Ní raiḃe fearṫain ná doinionn re a linn, ná bliaḋain gan meas agus toraḋ. Is i n-a aimsir do cuireaḋ eugcóir agus aindliġeaḋ Éireann ar gcúl, agus do horduiġeaḋ dliġṫe dearḃṫa dearsgnaiġṫe innte. Do ṫuit an t-Eoċaiḋ seo le trí macaiḃ Neiṁeaḋ mic Baḋraoi (Ceasarb, Luaṁ, agus Luaċra a n-anmanna) i gcaṫ Maiġe Tuireaḋ. Is é an t-Eoċaiḋ seo fá rí Ḟear m-Bolg ré dteaċt Tuaiṫe Dé Danann i n-Éirinn. Is í fá ríoġan dó, Taillte inġean Ṁaḋmóir rí Easpáine, agus i d-Tailltinn do haḋnaiceaḋ í, gonaḋ uaiṫe ro hainmniġeaḋ Taillte. Eochaidh, figlio di Erc, figlio di Rionnal, figlio di Geanann, regnò per dieci anni. Non cadde pioggia, né ci fu maltempo durante il suo regno, né ci fu un anno senza raccolto o senza che [il raccolto] aumentasse. Durante il suo regno, l'ingiustizia e l'illegalità vennero bandite da Éire, e furono elaborati e approvati codici di leggi. Eochaidh fu ucciso dai tre figli di Neimheadh, figlio di Badhraoi, (Ceasarb, Luamh e Luachra, i loro nomi), nella [prima] battaglia di Mágh Tuireadh. Eochaidh era ancora re dei Fir Bolg quando le Tuatha Dé Danann giunsero in Éire. La sua sposa era Tailltinn, figlia di Mádhmór, re di Espáin, e fu a Tailltinn che ella venne seppellita, luogo che prese nome da lei.  
IX 9 Nuaḋa Airgeadláṁ fá rí an tan soin ar Ṫuaṫuaiḃ Dé Danann. Is imċian baoi an caṫ so Maiġe Tuireaḋ ag a ċur idir an dá ríġ reaṁráiḋte. Giḋeaḋ do briseaḋ ar Eoċaiḋ agus ar Ḟearaiḃ Bolg fa ḋeoiḋ, gur marḃaḋ Eoċaiḋ agus go dtorċair céad míle d'á ṁuinntir ó Ṁaiġ Tuireaḋ go Tráiġ Eoṫuile. I san gcaṫ so do beanaḋ a láṁ do Nuaḋa Airgeadláṁ, go raiḃe ag a léiġeas seaċt mbliaḋna, gur cuireaḋ láṁ n-airgid air, gonaḋ de ro hainmniġeaḋ Nuaḋa Airgeadláṁ ḋe. A quei tempi, Nuadha Airgeadlámh era il re delle Tuatha Dé Danann. La [prima] battaglia di Mágh Tuireadh, protrattasi a lungo, fu combattuta dalle armate di questi due sovrani. Alla fine, a perdere furono Eochaidh e i Fir Bolg, ed Eochaidh morì insieme a centomila dei suoi guerrieri, i quali si erano ritirati da Mágh Tuireadh per asserragliarsi a Trácht Eothuile. In questa battaglia Nuadha Airgeadlámh perse il braccio e rimase mutilato per sette anni, fino a quando non gli fu dato un braccio d'argento, e per tale motivo divenne noto come Nuadha Airgeadlámh [«braccio d'argento»].  
IX 10 An beagán d'Ḟearaiḃ Bolg teurna as an gcaṫ so, do ċuadar ar teiṫeaḋ ré Tuaṫaiḃ Dé Danann, gur háitiġeaḋ riu Árainn, Íle, Reaċrainn, Inse Gall, agus iomad oiléan ar ċeana, agus do ċoṁnuiġ siad ionnta go haimsir na gcúigeaḋaċ do ḃeiṫ i ḃflaiṫeas Éireann gur ḋíbirsiod na Cruiṫniġ, eaḋon Picti, as na hoiléanaiḃ sin iad, go dtángadar d'ḟios Ċairbre Niaḋfir, rí Laiġean, go ḃfuairsiod fearann ar ġaḃáltas uaiḋ. Giḋeaḋ, baoi do ṫroime a gcíosa go ná'r ḟéadsad a ḟulang. Tiaġaid as sin d'ḟios Meaḋḃa agus Oiliolla, go dtugadar fearann dóiḃ, gonaḋ í sin imirce mac n-Uġṁóir. Aonġus mac Uġṁóir fá flaiṫ orra ṫoir. Is uaṫa ainmniġṫear na fearainn i n-ár' ġaḃsad coṁnuiḋe i n-Éirinn, mar atá Loċ Cime ó Ċime ceiṫirċeann, Rinn Ṫamain i Meaḋruiḋe, Loċ Cútra, Rinn m-Beara Molinn, Dún Aonġusa i n-Árainn, Carn Conaill, i g-críċ Aiḋne, Maġ n-Aġar mic Uġṁóir an ḟileaḋ, Druim n-Asail, Maġ Maoin mic Uġṁoir, Loċ Uair [ó Uar] mic Uġṁóir. Agus do ġaḃsad dúinte [agus inseaḋa] mar an gceudna i n-Éirinn, gur díbreaḋ re Coingculainn, re Conall Cearnaċ, agus re h-Ultaiḃ ar ċeana iad. Un piccolo gruppo dei Fir Bolg riuscì a salvarsi dalla battaglia, e fuggì di fronte alle Tuatha Dé Danann per insediarsi ad Arann, Íle, a Rachra, a Inse Gall e in molte altre isole vicine; ed essi abitarono lì fino all'epoca dei re provinciali di Éire, quando i Cruithnigh, ovvero i Picti, li scacciarono da queste isole. Allora i Fir Bolg cercarono la protezione di Cairbre Niadhfir, dei Laighin, e ottennero da lui delle terre da abitare. Ma poiché, a causa degli scarsi raccolti, non riuscivano a tirare avanti, cercarono protezione presso Meadhbh e di Oilliol. Costoro diedero loro delle terre, verso le quali migrarono i figli di Ughmhór. Aonghus, figlio di Ughmhór era il loro flaith a est. Fu da loro che presero nome le terre nelle quali abitavano: Loch Cime da Cime Ceithircheann, Rinn Tamhain a Meadhruidhe, Loch Cútra, Rinn mBeara, Moilinn, Dún Aonghusa ad Arann, Carn Conaill a Crích Aidhne, Mágh nAghar da [Aghar], il file, figlio di Ughmhór, Druim n-Asail, Mágh Maoin da Maon, figlio di Ughmhór, Loch Uair da [Uar], figlio di Ughmhór. Essi occuparono fortezze e isole di Éire, per poi venir scacciati da Cu Chulainn, da Conall Cearnach e da tutti Ultaidh [= Ulaidh].  
IX 11 Ní háiriṁṫear ráṫa do ṫógḃáil, loċa do ṫoṁaiḋm, náid máġa do ḃuain a coilltiḃ i ḃflaiṫeas ḃ-Fear m-Bolg. Adeirid drong re seanċus gurab díoḃ na trí haicmeaḋa so fil i n-Éirinn naċ do Gaeḋealaiḃ, eaḋon, Gaḃraiḋe Ṡuca i g-Connaċtaiḃ, Uí Ṫairsiḋ i gcríċ Ua ḃFailġe, agus Gaileoin Laiġean. Is iad sin imṫeaċta Ḟear m-Bolg, do réir an tseanċaiḋe, Ṫanuiġe eolaiġ Uí Ṁaoilċonaire. Non si ricordano costruzioni di fortezze, formazione di laghi o pianure strappate ai boschi, durante il dominio dei Fir Bolg. Alcuni seanchadha sostengono cheda loro discendono le tre stirpi che, pur vivendo in Éire non appartengono ai Gaedhil, ossia: i Gabhraidhe del Suca, nei Connachta; gli Uí Tairsidh di Crích Ua bhFailghe; e i Gaileoin nei Laighin. Questo è tutto quanto c'è da dire sui Fir Bolg, stando al seanchaidhe Tanuighe ua Maoilchonaire.  
IX 12 I san duain darab tosaċ an rann so: Questi i versi, con i quali dà inizio al suo poema:  
 
{72} Fir Ḃolg ḃádar sonna seal,
i n-Inis ṁóir mac Míleaḋ;
cúig taoisiġ tángadar ann,
atá liom iul a n-anmann.
I Fir Bolg furono qui per breve tempo,
nella grande isola dei figli di Míl:
cinque taoisigh li guidarono sin qui,
ricordo i loro nomi.
 
       

NOTE
 

IV 3 {12} Prima strofa di una composizione citata integralmente nel Sex Ætates Mundi. Essa è presente nella redazione R3 del Lebor Gabála Érenn come poema vii, «Cét aimsir in bethad bind», ripetuta nella versione M come poema xxix.

IV 7 {15-20} Céitinn cita qui le strofe [31-36] del poema v del Lebor Gabála Érenn, «Athair cáich, Coimsid Nime», un lungo componimento che ricapitola la storia sacra della Bǝrēʾšîṯ, seppur con vaste e varie intrusioni da fonti apocrife. Alcune correzioni testuali sono state effettuate da Céitinn, o dalle sue fonti, riguardanti l'età di un paio di patriarchi, che nel testo medievale divergevano rispetto alle Scritture. — {16} Secondo la Bǝrēʾšîṯ, Šēṯ sarebbe vissuto 912 anni, ma nella versione del Lebor Gabála la cifra era passa ta 915 anni, probabilmente a causa di un errore di trascrizione che aveva alterato la cifra romana da dcccxii a dcccxv. Qui viene riportata la durata canonica. — {19} Secondo la Bǝrēʾšîṯ, Mǝṯûšelaḥ sarebbe vissuto 969 anni (è il record di longevità dei patriarchi), ma nella versione del Lebor Gabála si parla invece di 980 anni; anche qui Céitinn riporta il computo canonico. — {20} Secondo la Bǝrēʾšîṯ, infine, Lemeq visse 777 anni (nella versione ebraica) o 753 (nella traduzione greca dei Settanta). Nella versione del Lebor Gabála si dice invece che visse 775 anni; Céitinn, come si vede, ritorna ai canonici 777 anni.

IV 8 {21} Poema ii del Lebor Gabála Érenn, «Sem rogab i n-Aisia n-ait».

IV 9 {22} Poema iii del Lebor Gabála Érenn, «Tricha mac mín, monar nglé».

V 2 ― Il Lebor Druma Snechta, o Cín Druma Snechta, è un perduto manoscritto irlandese citato in un gran numero di altri testi, tra cui il Lebor na hÚidre, il Lebor Baile an Ṁota, il Lebor Buide Lecáin e il Ms. Egerton 88. Il titolo fa riferimento al luogo in cui il manoscritto fu compilato o conservato, Druim Snechta (Drumsnat), contae di Muineachán (Monaghan), dove esisteva un importante monastero, fondato nel VI: secolo. La parola cín (cfr. latino quinio, «di cinque») indica più precisamente un «quinterno», ovvero un libretto formato da cinque fogli di pergamena. Composto presumibilmente tra l'V:III e il X secolo, doveva contenere una versione arcaica del Lebor Gabála Érenn, e altri importanti testi come il Compert Con Culainn, il Compert Mongán, l'Immran Brain, l'Echta Conlaí, il Forfes Fer Fálchae, il Verba Scáthaige fri Coin Culaind, una versione del Togail Bruidne Dá Derga, e una del Tochmarc Étaíne. Seathrún Céitinn lo cita più volte nel suo Foras feasa ar Éirinn, ma da fonti secondarie: nel XV:II secolo il Lebor Druma Snechta era infatti sicuramente andato perduto da molto tempo. — La vicenda dell'arrivo di Banba con le sue centocinquanta fanciulle è una versione parallela del mito delle genti di Ceasair, alla cui pagina rimandiamo per un saggio esplicativo. ①

V 3 ― Tuagh Innbhir (< Tuad Inber) è l'estuario del fiume Bann ⇒ an Bhanna, nell'estremo nord d'Irlanda. Certamente non è un luogo naturale di arrivo, provenendo dalla Spagna. ― {24} Il mito dei tre pescatori ispanici dipende dal poema xxii del Lebor Gabála Érenn, «Capa is Laigni is Luasad grind...», la cui prima strofa è citata da Céitinn. Al riguardo, si veda il nostro saggio esplicativo ②. 

V 5 ― Il racconto dell'invasione di Ceasair ha la sua fonte principale in Lebor Gabála Érenn [III]. Per un riassunto dettagliato del mito, si veda la nostra pagina apposita. ③ ― {25} Poema xxvi del Lebor Gabála Érenn, «Ceasair ingen Betha búain», in cui è l'unica strofa citata. Il patronimico originale, Saball mac Manúaill, viene erroneamente riportato da Céitinn nella lezione Sabhall mac Nionuaill ( è un comune lapsus calami per m).

V 7 ― Il luogo di sbarco dei Muintir Cessrach, Dún na mBárc, la «fortezza delle navi», non è stato localizzato con precisione. Si presume possa essere identificato con la baia di Baile an Sceilg (Ballinskellings), contae di Ciarraí (Kerry), che però non si trova nella penisola del Corco Duibne ⇒ Corca Dhuibhne (Corkaguiney), ma nella prospiciente penisola di Uíbh Ráthach (Iveragh), sempre nella contae di Ciarraí (Kerry), immediatamente a sud. Sono state proposte anche altre identificazioni topografiche. Per la topografia cessariana, si veda il saggio ④. ― {26} Poema xxviii del Lebor Gabála Érenn, «Is and ro gabsadar port», in cui è l'unica strofa citata.

V 10 ― Árd Ladrann è identificata con Ardamine, contae di Loch Garman (Wexford). Il [monte] Sliabh Beatha (Slieve Beagh) si leva al confine tra le contaetha di Fear Manach (Fermanagh, N.I.), Tír Eoghain (Tyrone, N.I.) e Muineachán (Monaghan). Sulla cima dell'altura originariamente vi era un carn dell'età del bronzo, citato negli Annála Ríoghdhachta Éireann [A.M. 2242] e oggi scomparso, considerato tomba di Bioth. Tul Tuinne, la «collina dell'onda», corrisponde all'od. Tonn Toinne (Tountinna), contae di Tiobraid Árann (Tipperary), sulle sponde del Loch Deirgeirt (Lough Derg). Dúthaig Arad è parte dell'attuale barúntacht di Uaithne agus Ara (Owney and Arra), contae di Tiobraid Árann (Tipperary). Di una Fert Fintain, o «tomba di Fintan», si è persa la memoria. Carn Cessrach è stato identificato con l'uno o l'altro dei cairn preistorici che tappezzano la collina di Cnoc Meadha (Knockma), contae di Gaillimh (Galway), nel Connaught; altri ritengono invece si tratti del tumulo di Knockadoobrusna, presso la cittadina di Mainistir na Búille (Boyle), contae di Ros Comáin (Roscommon). (Macalister 1939). Per la topografia cessariana, si veda il saggio ④.

V 11 ― Cumar na dTrí nUisge, la «confluenza delle tre acque», è il luogo dove si mescolano i fiumi an tSiúir, an Fheoir e an Bhearú (Suir, Nore, Barrow), poco prima di sfociare in una baia a sudovest dell'odierna Port Láirge (Waterford), contae di Port Láirge (Waterford). Il toponimo Bun Súaimhne si riferisce allo stesso territorio. Sliabh gCúa corrisponde alla collina di Cnoc Mhaoldomhnaigh (Knockmealdown Mountains), tra le contaetha di Port Láirge (Waterford) e Tiobraid Árann (Tipperary). Ceann Febhrad è la collina di Suí Finn (Seefin), contae di Luimneach (Limerick), nella catena delle Sliabh Riabhach (Ballyhoura Mountains). Per la topografia cessariana, si veda il saggio ④.

V 12 {29} Strofa 13 del Poema XXIV: del Lebor Gabála Érenn, «Cetracha tráth don túr tind».

V 13 ― Le evidenti contraddizioni create dal mito di Fionntain mac Bóchra con il dettato biblico non dovevano essere passate inosservate già ai mitografi medievali. Il racconto, argomento del poema bardico «hÉriu cia ḟiarfaiġther dim...», è ignorato nella redazione R1 del Lebor gabála Érenn, minimizzato nelle successive R2 ed R3, e addirittura espunto nella redazione (Míniuguḋ). Un altro testo mitologico, lo Scéal Túáin maic Carill, ignora del tutto Ceasair e prende l'avvio con l'invasione post-diluviana dei Muintir Parthóloin. Céitinn esplicita la polemica in termini assai chiari: e sebbene egli ammetta come storici molti episodi del ciclo delle invasioni, rifiuta il racconto di Ceasair sia per le sue contraddizioni con il testo biblico, sia per la difficoltà di spiegare come si siano perpetuate le memorie storiche dei Muintir Cessrach. Per una discussione al riguardo, si veda il capitolo apposito ⑤. ― Leanán-Sídhe (angl. Lenaunahee), sono le amanti soprannaturali del folklore irlandese.

V 17 ― L'Acallam na Senórach, il «colloquio degli anziani», è un dialogo sapienziale tra Pátraic e il vecchissimo guerriero feniano Cailte mac Rónáin. È contenuto in una larga serie di manoscritti datati tra il xv e il xviii secolo. Nell'Acallam Oisín acus Pádruig, una versione più recente della leggenda, Oisín sostituisce Cailte.

V 18 ― Il Loch Ríb ⇒ Loch Rí (Lough Ree), è uno dei tre laghi formati dal fiume Shannon, tra le contaetha di An Longfort (Longford) e An Iarmhí (Westmeath).

V 19 Tuan mac Cairill è, di fatto, un doppione di Fionntain mac Bóchra. Nello Scéal Túáin maic Carill si narra di come costui sopravvisse all'estinzione di Muintir Parthóloin e, reso immortale, perpetuò sia la memoria della sua gente, sia quella delle successive invasioni di Éire. Per un riassunto della sua vicenda, si veda la pagina apposita. ⑥

VI 1Fidh-inis, «Isola dei boschi»: naturalmente Éire. O'Mahony suggerisce che strappare un ciuffo d'erba fosse un'antica usanza quando ci si insediava in una nuova terra. ― Riguardo all'invasione di Adna figlio di Betha, ①. 

VI 3 {36} Il passo citato da Céitinn è parallelo a una strofa del poema XXX del Lebor gabála Érenn, «A chóemu cláir Cuind Cóemḟind», di Eochaid úa Fláinn, che  lo stesso Céitinn cita a più riprese. Anche l'autorità del computo (trecento anni) è identica:

Tri chet bliadan arbágim,
ráidim tria ríagla rímim,
ba fás fri fáidi fáidim,
Éire aibind íar ndílind..
Trecento anni, mi vanto di questo,
parlo secondo l'autorità del mio calcolo,
e lo proclamo a dispetto degli adulatori,
Éire rimase deserta, dopo il diluvio.
Lebor gabála Érenn > Poema XXX: «A chóemu cláir Cuind Cóemḟind» [8]

VI 4 {37} Il passo citato da Céitinn è parallelo a una strofa del Poema V: del Lebor gabála Érenn, sebbene il computo sia di poco diverso:

A hocht cethrachat nói cét
is míle, ní himarbrécc,
ó ré ind Adaim chétna cain
co hAprám, cossin n-athair.
Otto e quaranta anni, novecento
e un migliaio, non è finzione,
dal tempo dello stesso fulgido Ádam
ad Abrám, nostro padre.
Lebor gabála Érenn > Poema V: «Athair cáich, Coimsid Nime» [30]

VI 5 ― Gli eruditi irlandesi spesero molto tempo nel tentativo di confrontare i fatti della loro isola con la storia universale: un'ampia sezione del Lebor Gabála Érenn (redazioni R2 R3) era infatti costituita da tavole sincroniche tra gli eventi legati alle invasioni irlandesi e quelli forniti dalla Bibbia e da altri cronisti, soprattutto Eusébios di Kesáreia. Ma Eusébios, nel calcolare il tempo dal diluvio ad Aḇrāhām, osservava che affidandosi al Sēẹr ha-Yôḇēlîm (il «Libro dei giubilei», un apocrifo dell'Antico Testamento) risultavano 293 anni, mentre secondo la Bibbia in greco dei Septuaginta, gli anni erano 942. Così, nonostante i tentativi di rendere coerente la materia, le datazioni calcolate dagli eruditi irlandesi finivano per differire enormemente le une dalle altre. Da qui le discrepanze rivelate da Céitinn.

VI 6 ― Migdonia, cioè la greca Mygdonía, regione subito a nord della Penisola Calcidica. Il luogo d'origine di Partholón si è tuttavia difinito solo come risultato di vari fraintendimenti. La lezione <Micil Gréc>, presente nella seconda redazione del Lebor gabála Érenn R2 R3 [IV: 5], potrebbe derivare, secondo Stewart Macalister, da un'errata lettura della parola ΣΙΚΕΛΙΑ «Sicilia» (Macalister 1940). Nel poema XXXII, «Partholón can as táinic» [4], è effettivamente Sicil, la «Sicilia», il luogo d'origine di Partholón. Il problematico <Micil> sembra poi venire «corretto», nella redazione R3, in Meiginn, cioè Mygdonía. Seathrún Céitinn, che tira le fila di questo materiale, fissa definitivamente il luogo d'origine di Partholón in Mygdonía. La Sicilia diviene in Céitinn una semplice tappa del viaggio. ③ ― Muir Torrian è probabilmente il mar Tirreno. ― Innbhear Sgéine: di solito si identifica questo punto di approdo con la baia di Ceann Mara (Keenmare), contae di Ciarraí (Kerry) (Comyn ~ Dinneen 1902-1908). Stewart Macalister afferma l'incertezza di tale identificazione e pensa piuttosto all'estuario del fiume Sionnan (Shannon) (Macalister 1940). ④

VI 7 {38} Questa composizione coincide con una quartina isolata contenuta nel Lebor gabála Érenn. Le differenze con l'originale sono minime.

hI Cethramad dég, dia Mairt,
roscuirsed dia sáer-báirc:
isin purt íathglan gorm glé,
in nInḃer scíat-glan Scéine.
Il quattordicesimo, di martedì,
condussero le libere imbarcazioni
all'approdo azzurro e brillante di una terra serena,
in Inber Scéne dagli scudi scintillanti.
Lebor gabála Érenn > Poema XXXV: «hI Cethramad dég, dia Mairt»

VI 8 ― Riguardo ai membri della compagnia di Partholón e al numero complessivo di persone che arrivarono in Éire insieme a lui, ⑤.

VI 9 ― Alla vicenda del tradimento coniugale di Delgnat ai danni di Partholón accenna il Lebor gabála Érenn, con il poema XXXII, «Partholón can as táinic». Una versione appena diversa della vicenda è anche presente in una divagazione contenuta nel ms. M del Lebor gabála Érenn, la quale proviene da una fonte diversa e contiene vari brani poetici, in stile retoiricc, analoghi a quelli qui citati. ― Inis Saimhér è un'isola non bene identificata presso la foce del fiume Éirne (Erne), contae di Fear Manach (Fermanagh, N.I.); il luogo è anche considerato sito di sbarco di Partholón in una versione alternativa del mito (Rennes dinnṡenchas [134]) (Stokes 1894). Gli elementi toponomastici della vicenda sono argomento del Metrical Dinnṡenchas [IV: 92] (Gwynn 1935). ④

VI 10 {39} Céitinn parafrasa e cita il poema XXXII, «Partholón can as táinic», dove leggiamo:

Mil la mnái, lemnacht la cat,
biad la fíal, carna la mac,
sáer istig ocus fáebar,
«áen ra n-áen», is ro-báegal.
Miele con una donna, latte con un gatto,
cibo con un prodigo, carne con un bimbo,
un carpentiere con un [arnese] affilato,
«uno con uno», è un bel rischio.
Blaisfid in ben in mil m<b>alc,
íbaid in cat in lemnacht,
dobera in fíal in biad bán,
tomela an carna in macám.
Assaggerà la donna il denso miele,
berrà il gatto il latte,
elargirà il prodigo il puro cibo,
mangerà la carne il bimbo.
Imeoraid fáebar in sáer
confricfa in táen ris an áen;
conid airi sin is chóir
a n-imcoiméd a cétóir.
Il carpentiere si terrà stretto l'arnese,
l'uno andrà con l'altro insieme;
è giusto quindi
fare bene attenzione dal principio.
Lebor Gabála Érenn, poema XXXII: «Partholón can as táinic» [20-22]

Si noti che Céitinn, con maggiore coerenza del testo originale, dà la carne al gatto e il latte al bambino.

VI 12 {40} Questa quartina è simile a una compresa nel Lebor Gabála Érenn, poema xxxii, «Partholón can as táinic»:

Buailis in fer coin na mná
da bais, nocar be tarba,
marb in cú, ba sét bed seng;
coní cét éd Érenn.
L'uomo colpì il cane della donna
con le sue mani, nessun guadagno,
uccise il cane, un magro tesoro;
fu questa la prima gelosia in Éire.
Lebor Gabála Érenn, poema xxxii, «Partholón can as táinic» [17]

{40, } Si noti Partholón nel poema xxxii è definito «uomo» [fer], ma in Céitinn è «re» [], con una certa incoerenza, in quanto l'istituzione regale fu introdotta in Irlanda all'epoca dei Fir Bolg. ― {40, } All'inciso níor bho béd go mba, «non è triste ciò che accadde?», corrispondeva nel poema xxxii un altro inciso, nocar be tarba, «nessun guadagno».

VI 13 ― Il nome del primo a morire tra i Muintir Partholóin compare nel Lebor Gabála Érenn nella lezione <Fea>. L'ortografia <Feadh> è probabilmente da considerare uno dei numerosi ipercorrettismi proposti da Céitinn (in irlandese classico, dh tende a divenire muta, allungando la vocale). ― Comyn e Dinneen localizzano Mag Fea > Magh Feadha nella contea di Ceatharlach (angl. Carlow), nei Laighin. (Comyn ~ Dinneen 1902-1908). Tuttavia, secondo Macaliter, la pianura dovrebbe trovarsi nei dintorni dell'odierna Sliabh na mBan (Slievenamon), contae di Tiobraid Árann (Tipperary). ④

VI 14 ― Benn Éadair, il «capo di Étar» (Howth Head), il promontorio che si protende a nord della baia di Baile Átha Cliath (Dublin), contae di Áth Cliath (Dublin). Nel Lebor Gabála Érenn, il luogo della morte di Partholón viene chiamato Sénmag nÉlta nÉtair, l'«antica pianura di Élta in Étar», e si identifica con la piana all'interno del promontorio, a sud del fiume Lifé ⇒ An Life (Liffey). La zona è oggi compresa nel territorio di Baile Átha Cliath. ④

VI 15 ― Difficile da localizzare, la pianura di Magh nÍotha, anche perché in Irlanda esistono diverse località a cui ci si riferisce con il nome di slemna «terre lisce». Una si trova nei dintorni di Ráth Bhoth (Raphoe), contae di Dún na nGall (Donegal, N.I.); un'altra nella nella zona di An tInbhear Mór (Arklow), contae di Cill Mhantáin (Wicklow), estuario del fiume oggi chiamato Abhóca (Avoca); una terza è nel Déas-Múmha. La localizzazione corretta è probabilmente la prima. (Comyn ~ Dinneen 1902-1908 | Macalister 1940). ④ ― Innbhear Domhnann, luogo di sbarco dei Fomóraig, è stata identificata con la baia di Mullach Íde (angl. Malahide), a nord di Baile Átha Cliath (Dublin), contae di Áth Cliath (Dublin) (Comyn ~ Dinneen 1902-1908 | Macalister 1940).

VI 16 {41-42} Cfr. Lebor Gabála Érenn, poema XXXIII: «Sechtmad gabáil rodusgab» [1, 7], di cui Céitinn cita la prima e ultima quartina. Nella seconda quartina, Céitinn corregge Tír Émóir, «terra di Émór», nome della mitica terra d'origine dei Fomóraigh (Sliabh Émóir, in Lebor Gabála Érenn R2 [IV: 17]), in Tír Ughmhóir, «terra di Ugmór», dal nome di un'antenato di Cícal nGricenchosach (il quale compare come Gumór nel Lebor Gabála). ⑥

VI: 2o ― I laghi che si formarono durante il periodo di Partholón:

 • Loch Cuan, il «lago degli approdi» (Strangford Lough), contae di An Dún (Down, N.I.), in realtà una vasta insenatura marina sulla costa orientale dell'Ulaid (territorio di Bréna).
 • Loch Deicheat ⇒ Loch Uí Ghadhra (Lough Gara), contae di Sligeach (Sligo).
 • Loch Laighlinne, nel Uí mac Úais Breagh ⇒ barúntacht Uí Mhac gCúais (Moygoish), contae di An Iarmhí (Westmeath): si tratta del territorio a sud-ovest di Teamháir (Tara), contae di An Mhí (Meath), ma non contiene laghi che possano essere identificati con Loch Laighlinne. Quella dei Uí mac Úais era un'antica túath stanziata tra il Mídhe e la piana di Magh mBreagh.
 • Loch Measg ⇒ Loch Measca (Lough Mask), contae di Maigh Eo (Mayo). Céitinn chiama Magh Learghna la pianura in cui sarebbe sgorgato.
 • Loch Con ⇒ Loch Conn (Lough Conn), contae Maigh Eo (Mayo). Céitinn chiama Magh Cró la pianura in cui il lago sarebbe sgorgato.
 • Loch nEachtra, nei dintorni del Loch Mucnú (Lough Muckno), contae di Muineachán (Monaghan). Eachtra era il nome di un'antica località, oggi non più esistente, tra le odierne contaetha di Muineachán (Monaghan) e Árd Mhacha (Armagh, N.I.). Il distretto di Oirghialla ⇒ Oirialla, contaetha di Muineachán e Lú (Monaghan e Louth), deriva il nome da una confederazione di túatha, le quali diedero vita a un piccolo regno nell'Ulaid centro-meridionale, nel tardo V:II secolo.
 • Loch Rudhruighe, nell'Ultach o Ulidia, regione sud-orientale degli Ulaidh, nelle contaetha di An Dún e Aontroim (Down e Antrim, N.I.). Si è tentato di identificare Loch Rudhruighe con la baia di Dún Droma ⇒ Dundrum, contae di An Dún (Down, N.I.), sebbene sia un tratto di mare e non un lago.

Per maggiori dettagli, v. ④

VI 18 ― I laghi «originali»:

 • Loch Foirdhreamhain, in realtà un'insenatura fluviale formata dal fiume Lí e dai suoi affluenti nel Cúan Thrá Lí, la baia di Tráig-lí ⇒ Trá Lí (Tralee), contae di Ciarraí (Kerry).
 • Loch Luimnigh; apparentemente la parte ampia dell'estuario del Sionnan (Shannon) alla confluenza del fiume Forghas (Fergus), contae di An Clár (Clare). Il Deas-Mhumhain (Desmond) è un antico regno localizzato sulla costa sud-occidentale del Múmha tra il XII e il XVI secolo.
 • Fionnloch Ceara ⇒ Loch Ceara (Lough Carra), contae di Maigh Eo (Mayo). Iorrus Domhnann è il barúntacht di Iorras (Erris), sempre nella contae di Maigh Eo (Mayo).

Per maggiori dettagli, v. ⑦

VI 19 {43} Cfr. Lebor gabála Érenn, poema XXX «A chóemu cláir Cuind Cóemḟind» [15], di Eochaid úa Fláinn. ― {43, } Il primo verso è di difficile traduzione, per la difficoltà a dare un significato alla parola ammais. Seguiamo le ipotesi di Macalister, a sua volta basate sulle glosse di Míchél Ó Cléirigh (Macalister 1932).

VI 20 ― I fiumi «originali»:

 • Buas ⇒ an Bhuais (Bush), contae di Aontroim (Antrim, N.I.). Céitinn lo chiama anche Rúta. ― Dál nAruidhe < Dál nAraidi (Dalnerry o Dalaradia), contae di Aontroim (Antrim, N.I.), fu un antico regno dei Cruithin, sulla costa orientale degli Ulaidh. ― Il regno di Dál Riada, a nord di Dál nAruidhe, si stendeva invece dall'estrema propaggine nord-orientale dell'Irlanda, comprendendo anche la Scozia occidentale.
 • Life ⇒ An Life (Liffey), nelle contaetha di Cill Mhantáin (Wicklow), Cill Dara (Kildare) e Áth Cliath (Dublin), che scorre attraverso Baile Átha Cliath (Dublin). Céitinn lo chiama anche Rurthach.
 • Laoi ⇒ An Laoí (Lee), contae di Corcaigh (Cork). ― La località di Muscraidhe ⇒ Múscraí (Muskerry), contae di Corcaigh (Cork), deriva il suo nome del territorio dell'omonima popolazione, stanziata nel Múmha, tra le contaetha di Tiobraid Árann (Tipperary), Corcaigh (Cork) e Luimneach (Limerick).
 • Sligeach8
 •  Slicech > Sligeach > An Sligeach, oggi An Gharbhóg, contae di Sligeach (Sligo).
 • Samhaoir ⇒ An Éirne (Erne), contaetha di An Cabhán (Cavan), Fear Manach (Fermanagh, N.I.) e Dún na nGall (Donegal).
 • Muaidh  ⇒ An Mhuaidh (Moy), contaetha di Sligeach (Sligo) e Maigh Eo (Mayo). ― Uí Fiachrach, territorio dei discendenti di Fiachrae, fratellastro di Niáll Noígíallach, è la parte settentrionale della contae di Maigh Eo (Mayo).
 • Moghorn ⇒ An Mughdhorn (Mourne), contae di Tír Eoghain (Tyrone, N.I.).
 • Fionn ⇒ An Finne (Finn), contae di Dún na nGall (Donegal). ― Cinéal Conaill ⇒ Tír Chonaill (Tyrconnell) è un territorio, più o meno coincidente con la contae di Dún na nGall (Donegal), regno indipendente tra il VI e il XVII secolo.
 • Banna ⇒ an Bhanna (Bann), contaetha di An Dún (Down, N.I.) e Árd Mhacha (Armagh, N.I.). ― Il territorio in questione si trova a sud della città di ⇒ Cúil Rathain (Coleraine), contae di Doire (Londonderry, N.I.).

Per maggiori dettagli, v. ⑦

VI 21 {44} Cfr. Lebor gabála Érenn, poema XXX, «A chóemu cláir Cuind Cóemḟind» [17], di Eochaid úa Fláinn.

VI 23 ― Loch Murthol sembra corrisponda al Loch Cuan, il «lago degli approdi» (Strangford Lough), contae di An Dún (Down, N.I.). ― Seanmágh nEalta Eadair, l'«antica pianura di Éalta in Édar», luogo di morte di Partholón e, successivamente, dei Muintir Partholóin, è la pianura adiacente alla penisola di Benn Éadair (Howth Head), contae di Áth Cliath (Dublin); è il territorio dove oggi sorge Baile Átha Cliath (Dublin). Sembra probabile che Seanmágh nEalta si stendesse a sud del fiume Life ⇒ An Life (angl. Liffey). ④

VI 26{48} Cfr. Lebor gabála Érenn, poema XXX, «A chóemu cláir Cuind Cóemḟind» [21], di Eochaid úa Fláinn.

VI 27 ― Per i problemi relativi alle cronologie, si veda ② e ⑧. ― {46} Cfr. Lebor gabála Érenn, poema XXX, «A chóemu cláir Cuind Cóemḟind» [23], di Eochaid úa Fláinn.

VI 28 ― Céitinn può aver tratto la tradizione dei «quattro figli di Partholón» [ceitri meic Parthalóin], responsabili della prima ripartizione nella storia di Éire, tanto dal Lebor gabála Érenn, tanto dal perduto Lebor/Cín Druma Snechta, libro che Céitinn cita spesso come fonte, ma che sembra sia stato usato anche dallo stesso redattore del ms. B del Lebor gabála (come è specificato in una nota marginale del manoscritto). Più sotto, tuttavia, Céitinn cita integralmente il poema XXXIV: del Lebor gabála, «Ceathrar mac ba gribda glór», di cui attribuisce la paternità a Eochaid úa Flánn. Riguardo alla tradizione della prima divisione di Éire, si veda anche ⑨.

VI 29{49-55} Cfr. il poema xxxiv del Lebor gabála, «Ceathrar mac ba gribda glór». La versione di Céitinn differisce in pochi dettagli da quella di Eochaid úa Flánn. ― {49, } In Eochaid: gabsat la chéile gan clodh, «essi si spartirono senza un bastione». ― {50, }  In Eochaid: íath Éirend, «la terra di Éire». ― {51, } cian gan claochlódh, letteralmente «lontana (lunga, ampia) senza alterazione». Si è qui interpretato il testo, forse eccessivamente, rendendo l'espressione con: «vasta, senza dubbio». ― {52, } In Eochaid, l'ultimo verso suona: cuid Orba fa des dég-ṡloiġ, «la porzione di Orba, a sud della compagnia». ― {53, } In Eochaid, ón indsi a ḟuair Nemed níth, «dall'isola dove Nemed fu ferito». Si parla dunque di un'isola [inís], non di un guado [áth]. {54, } In Eochaid, crúaiḋ, calma, tarand nar thim, «dura, valorosa, dalle non deboli frontiere».

VI 30 ― Per i nomi del seguito di Partholón, v. ⑩.

VII 2  ― Scoitbheurla, «lingua degli Scoti»: si intende il gaelico.

VII 4 ― Sebbene il <mare Euxinum> sia tradizionalmente il Mar Nero  (greco Póntos Eúxeinos, «mare ospitale»), qui si intende sicuramente il Mar Caspio che, nelle cosmografie antiche era considerato essere un golfo aperto, a nord o a est, sull'oceano esterno: Céitinn lo pone nell'estremità settentrionale del continente euroasiatico. Gli sleibhte Rife sono i Ríphaia órē, semimitica catena di montagne che si riteneva ritta dinanzi all'oceano boreale, vagamente identificata con i monti Urali. Lo «stretto» di cui qui si parla è ovviamente l'uscita del Mar Caspio sull'oceano.

VII 8 ― Árd Mácha, «cima di Macha», è l'attuale Árd Mhácha (Armagh, N.I.).

VII 12 ― Questa composizione, di cui non conosciamo la provenienza, sembra contraddire il testo di Céitinn. Non è chiaro perché alla strofa {60} si dice che Gann venne sconfitto a Cnám Ross, in quanto le strofe precedenti affermano che i due erano stati uccisi in precedenza a Ross Frocháin, il primo per mano di Neimheadh e il secondo per mano di Starn, ed entrambe le battaglie sono antecedenti a quella di Cnam Ross (lo stesso Starn che non fece ritorno dalla battaglia di Murbholg). Secondo il poema xli del Lebor gabála Érenn, Gann e Sengann vennero uccisi a Ross Frocháin e solo in seguito Neimheadh combatte tre battaglie: a Slíab Bádhna, a Cnám Ross, a Murbholg, ma non viene dato il resoconto degli uccisi. Nella seconda e terza redazione del Lebor gabála, invece, le tre battaglie sono: Ross Frocháin, dove cadono Gann e Sengann; Murbholg, dove cade Starn; Cnám Ross, dove cadono Artúr, figlio di Neimheadh, e Beoan, figlio di Starn. Sebbene Cnám Ross potrebbe essere antecedente a Murbolg (prima redazione del Lebor gabála), tutte le fonti concordano che fu a Ross Frocháin che caddero i due capi dei Fomhóraigh (Gann, e Geanann/Sengann), e a Cnam Ross che caddero Artúr e Beoan/Iobcán.

VII 14  ― La pseudoetimologia di Mágh Céidne (da mágh gceudna, stessa pianura) regge su una tradizione attestata negli scolii del Lebor gabála, dove leggiamo: «E questa è la ragione per cui fu chiamata Mag Cetne: a causa della frequenza con la quale dovevano versare i loro tributi, [le Clanna Neimhead] dicevano: “È nella stessa pianura [mag cétne] che dobbiamo portarli questa volta?”. Unde Mag Cetne dicitur». Nella redazione Míniuguḋ del Lebor gabála si riporta tuttavia un dinnṡench di tono assai diverso: «Oppure forse fu perché toccò a Ceti, figlio di Alloit, dissodare la pianura tempo dopo», e dunque Mag Cétne sarebbe la «pianura di Ceti» (Comyn ~ Dinneen 1910-1914).

VII 22 - La formula per i vari tipi di imbarcazione che compongono queste flotte preistoriche, è loing, báirc, curachán, agus naomhóig. In irlandese, long è «nave», «imbarcazione», termine generale per un vascello di medie dimensioni; il curach (< gallese cỽrỽgl) è la tradizionale piccola imbarcazione ovale, a guscio di noce, dal rivestimento in pelle; la naomhóg, letteralmente «piccola santa», è una sorta di canoa.

Bibliografia
 • COMYN David ~ DINNEEN Patrick S. [trad. e cura]: CÉITINN Seathrún (KEATING Geoffrey), Foras Feasa ar Éirinn. The History of Ireland by Geoffrey Keating. Irish Texts Society, Voll. IV: V:III, IX, XV:. London 1901-1914.
 • Ó BUACHALLA Breandán. Foras feasa af Éirinn. History of Ireland. Foreword to 1987 reprint. Irish Texts Society, Voll. IV:. London 1987.
BIBLIOGRAFIA
Intersezione: Sezioni - Alianora
Sezione: Fonti - Nabū-kudurri-uṣur
Area: Celtica - Óengus Óc
Traduzione di Luigi Bellini.
Creazione pagina: 07.01.2005
Ultima modifica: 01.05.2022
 
POSTA
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati