FONTI

CELTI
Irlandesi

MITI CELTICI

Seathrún Céitinn

FORAS FEASA AR ÉIRINN
I FONDAMENTI DELLA CONOSCENZA D'IRLANDA
An ceud leabhar, Il libro primo
[3. Le Túatha Dé Danann]

 

Seathrún Céitinn
FORAS FEASA AR ÉIRINN
I FONDAMENTI DELLA CONOSCENZA D'IRLANDA
I
[3. Le Túatha Dé Danann]
 1. An deachmhadh alt. Il capitolo decimo
  Sul gabáil delle Tuatha Dé Danann
 2. An t-aonmhadh halt deug. Il capitolo undicesimo
  Sui più nobili tra coloro che appartenevano alle Tuatha Dé Danann
 3. An dara halt deug. Il capitolo dodicesimo
  Sui re delle Tuatha Dé Danann e sulla durata del loro regno in Éire.

  Note
X AN DEAĊṀAḊ ALT IL CAPITOLO DECIMO
ecéitinn

Do ġaḃáil Ṫuaiṫe Dé Danann ann so

Sul gabháil delle Tuatha Dé Danann  
X 1 Ar ṡlioċt an treas taoisiġ do ṡlioċt Neiṁeaḋ do ċuaiḋ ar eaċtra a h-Éirinn iar dtoġail Ṫuir Conaing, mar atá Iobáṫ mac Beoṫaiġ, atáid Tuaṫa Dé Danann; agus is é áit i n-ar háitiġeaḋ riu do réir droinge re seanċus i m-Boetia i dtuaisceart Eorpa. Adeirid drong eile gurab i gcríċ Ateniensis, mar a ḃfuil caṫair na h-Aiṫne d'ááitiġeadar. Tuig, a léaġṫóir, gurab san gcríċ do'n Ġréig ré' ráiḋtear Aċaia do réir Pomponius Mela atá Booetia agus caṫair na h-Aiṫne; agus gurab ann d'ḟoġluim siad a ndraoiḋeaċt agus a gcéarda go beiṫ cliste i ngaċ céird ġeintliḋe ḋóiḃ. Dal terzo dei taoisigh delle Clanna Neimheadh, il quale si era avventurato lontano da Éire dopo l'abbattimento di Tor Conaing, e cioè Iobáth, figlio di Beothach, discesero le Tuatha Dé Danann. Secondo alcuni seanchadha, Boetia era il luogo in cui [queste genti] andarono a vivere, nel nord d'Europa. Altri sostengono, invece, che era la terra degli Ateniensis quella in cui si stabilirono, dove si trovava la città di Aithne. Comprenderai, o lettore, che la Boetia e la città-stato di Aithne, come attesta Pomponius Mela, facevano entrambe parte di quella regione della Gréig nota come Achaia. E fu lì che [le genti di Iobáth] appresero le arti magiche, divenendo versati in ogni tipo di stregoneria.  
X 2 Tárla mu'n am soin go dtáinig coḃlaċ mór ó ċríċ na Siria, do ḋéanaṁ cogaiḋ ar luċt críċe Ateniensis go mbíaḋ caṫuġaḋ laiṫeaṁail eadorra; agus an drong do marḃtaoi do na h-Ateniensis is iad ḃíoḋ ar a ḃáraċ ag caṫuġaḋ re luċt na Siria. Tré ḋraoiḋeaċt Tuaiṫe Dé Danann do-ġníṫí an siaḃraḋ soin: óir do ċuiridís deaṁna is na corpaiḃ ceudna d'á dtoġluasaċt. Accadde in quel periodo che una grande flotta giunse dalla Siria a dar battaglia agli Ateniensis e si scatenò una guerra tra loro. Ma i caduti, tra gli Ateniensis, ritornavano il giorno successivo sul campo di battaglia, contro i guerrieri di Siria. La pratica druidica faceva infatti parte delle conoscenze delle Tuatha Dé Danann: i morti si rianimavano, posseduti da spiriti demoniaci.  
X 3 Agus mar ṫugadar luċt na Siria sin d'á n-aire, téiḋid do ḋéanaṁ coṁairle re n-a ndraoi féin. Ráiḋis an draoi riu, faire do ċur ar láṫair nó ar ionad an árṁaiġ, agus cuaille do ḃior caorṫainn do ṡáṫaḋ tré ṁeiḋe gaċ mairḃ do ḃíoḋ ag aiṫeirġe ċuca, agus má's deaṁna do-ġníoḋ a gcoirp do ṫoġluasaċt go gclaoċluiḋfiṫí i gcruṁaiḃ fo ċeudóir de sin iad; agus damaḋ é a n-aiṫḃeoḋaḋ dá ríriḃ do-ġníṫí, naċ géaḃdaois na coirp truailleaḋ ná claoċlóḋ ċuca. Quando i guerrieri di Siria si accorsero del fatto, si recarono in cerca di consiglio dal loro draoi. Il draoi raccomandò loro di fare attenzione, sul campo di battaglia, a conficcare un paletto di legno di sorbo* nel corpo di ogni caduto, per evitare che questi resuscitasse a loro danno. Se infatti erano degli spiriti demoniaci a riportare in vita [i caduti], essi si sarebbero subito trasformati in un mucchio di vermi; ma se venivano rianimati per volere divino, i corpi non avrebbero sofferto alcuna corruzione.  
X 4  Tigid luċt na Siria do ċur an ċaṫa ar a ḃáraċ, agus maoiḋtear rompa, agus sáiṫid na cleaṫa caorṫainn tré sna marḃaiḃ aṁail ro ráiḋ an draoi riu, agus do rinneaḋ cruṁa ḋíoḃ do láṫair; agus lingid luċt na Siria fóṫa iar sin d'á n-óirleaċ. Il giorno successivo, i guerrieri di Siria ritornarono sul campo di battaglia e conficcarono paletti di sorbo nei corpi dei nemici abbattuti, così come aveva detto loro il draoi, e all'istante [i cadaveri] si trasformarono in vermi. I guerrieri di Siria si precipitarono alla fine su tutti gli altri, uccidendoli.  
X 5 Dála Ṫuaiṫe Dé Danann, mar do ċonncadar luċt na Siria ag buaḋuġaḋ ar luċt na críċe, triallaid ar a n-eagla d'aon ḃuiḋin as an gcríċ sin, agus ní ḋearnadar coṁnuiḋe go rángadar do ċríċ Loċlonn, eaḋon, Fionn-Loċlonnaiġ, mar atá luċt na Noruegia, mar a ḃfuairsiod fáilte ó luċt na críċe ar iomad a n-ealaḋan agus a n-ilċéard. Is é fá taoiseaċ orra 'san am soin, Nuaḋa Airgeadláṁ mac Euċtaiġ mic Edarláiṁ do ṡlioċt Neiṁeaḋ. In quanto alle Tuatha Dé Danann, quando si avvidero che i guerrieri di Siria avevano preso il sopravvento sugli indigeni, impauriti, fuggirono da quella terra e non si fermarono sin quando non ebbero raggiunto il paese di Lochlonn, o dei Fionn-Lochlonnaigh, ovvero del popolo di Noruegia, presso il quale furono accolti per la vastità delle loro conoscenze e per le loro molteplici arti. A quei tempi, era loro taoiseach Nuadha Airgeadlámh, figlio di Euchtach, figlio di Eadarlám, della stirpe di Neimheadh.  
X 6 Fuaradar, iomorro, ceiṫre caṫraċa re ḃeiṫ ag múnaḋ aosa óig na críċe sin ionnta. Anmanna na gcaṫraċ ann so: Fáilias, Gorias, Finias, agus Murias. Cuirid Tuaṫa Dé Danann ceiṫre saoiṫe do ṫeagasg na n-ealaḋan agus na n-ilċéard baoi aca d'ógaiḃ na tíre i sna caṫraċaiḃ sin: Semias i Murias, agus Arias i ḃ-Finias, agus Úrus i n-Gorias, agus Morias i ḃ-Fáilias. Iar mbeiṫ sealad d'á n-aimsir dóiḃ i sna caṫraċaiḃ seo, triallaid go tuaisceart Alban, go mbádar seaċt mbliaḋna ag Doḃor agus ag Iardoḃor. Essi si stabilirono in quattro città, nelle quali iniziarono a impartire insegnamenti ai giovani del luogo. I nomi delle città erano: Fáilias, Gorias, Finias e Murias. Le Tuatha Dé Danann acconsentirono che, in questi centri, quattro sapienti insegnassero ai giovani del paese le conoscenze e le molteplici arti in loro possesso: Semias a Murias, Arias a Finias, Úrus a Gorias e Morias a Fáilias. Dopo essersi fermati per un certo tempo in queste città, essi si recarono poi nel nord di Alba e si fermarono per sette anni a Dobhor e Iardobhor.  
X 7 Ḃádar ceiṫre seoid uaisle aca tugsad as na caṫraċaiḃ sin, mar atá, cloċ buaḋa ó Ḟáilias; is di gairṫear an Lia Fáil: Agus is í do ġéimeaḋ fa gaċ ríġ Éireann re mbeiṫ ag a ṫoġa dóiḃ go haimsir Ċonċuḃair, agus is do'n ċloiċ sin gairṫear i Laidin Saxum fatale. Is uaiṫe fós gairṫear Inis Fáil d'Éirinn. [Le Tuatha Dé Danann] possedevano quattro meravigliosi tesori che avevano portato con loro dalle quattro città, e precisamente: una pietra incantata da Fáilias, nota come Lia Fáil, ed essa soleva lanciare un urlo sotto ogni rí Éireann, [e così fece] fino ai tempi di Conchubhar, come già abbiamo detto: questa pietra è conosciuta in latino come Saxum Fatale. Inoltre, fu da questa [pietra] che Inis Fáil si chiamò così.  
X 8  Conaḋ uime sin do rinne seanċaiḋe d' áiriṫe an rann so:— A memoria di ciò un seanchaidhe compose i seguenti versi:  
 
{74} An ċloċ atá fóm' ḋá ṡáil,
uaiṫe ráiḋtear Inis Fáil;
idir ḋá ṫráiġ ṫuile ṫeinn,
Maġ Fáil uile for Éirinn.
Dalla pietra che è sotto i miei due calcagni,
ha preso nome Inis Fáil;
tra le sponde del possente oceano,
Magh Fáil [è nota] in tutta Éire.
 
X 9 Ainm eile ḋi Cloċ na Cinneaṁna; óir do ḃí i gcinneaḋ do'n ċloiċ seo, cibé háit i n-a mbeiḋeaḋ, gurab duine do Ċineaḋ Scoit, eaḋon, do ṡíol Ṁíleaḋ Easpáine, do ḃeiḋeaḋ i ḃflaiṫeas na críċe sin, do réir mar léaġtar ag Hector Boetius i stáir na h-Alban. Ag so mar adeir: [La pietra] si chiama anche Cloch na Cinneamhna [«roccia del fato»] poiché è nel suo destino che, «ovunque essa sia, giungerà un uomo appartenente alla stirpe dei Gaedhil, ovvero un discendente di Míl Easpáine, ed egli governerà quella terra», secondo quanto è scritto nella Historia Gentis Scotorum di Hector Boece.  
X 10   Questo è quanto dice al riguardo:  
 
{75} Cineaḋ Scoit, saor an fine,
Mun ba breug an ḟáisdine,
Mar a ḃfuiġid an Lia Fáil,
Dliġid flaiṫeas do ġaḃáil.
La stirpe degli Scuit, ovunque siano,
a meno che la profezia non menta,
laddove si trovi la Lia Fáil,
giungeranno a regnare.
 
X 11 Iar n-a ċlos do Ċineaḋ Scoit an ḃuaiḋ seo do ḃeiṫ ar an gcloiċ, iar ngaḃáil neirt Alban d'Ḟearġus mór mac Earca, agus iar n-a ċur roiṁe rí Alban do ġairm de féin, cuiris fios i ndáil a ḋearḃráṫar Muirċeartaċ mac Earca (do ṡíol Éireaṁóin) fá rí Éireann an tan soin, d'á iarraiḋ air an ċloċ so do ċur ċuige re suiḋe uirre, re huċt ‘rí Alban' do ġairm de. Cuiris Muirċeartaċ an ċloċ ċuige, agus do gaireaḋ ‘rí Alban' de ar an gcloiċ gceudna, agus fá héisiḋe céid rí Alban do Ċineaḋ Scoit. Quando gli Scuit appresero che la pietra possedeva tale virtù, il grande Fearghus, figlio di Earc, salì al potere in Alba e, dovendo proclamarsi rí Alban, inviò un'ambasciata a suo fratello Muirchertach, figlio di Earc, appartenente alla stirpe di Éireamhón, che era allora rí Éireann, e gli chiese di inviargli la pietra, affinché potesse sedersi su di essa e divenire a tutti gli effetti re di Alba. Muirchertach gli inviò, quindi, la pietra, e su quella pietra egli venne proclamato rí Alban, divenendo il primo re di Alba appartenente alla stirpe degli Scuit.  
X 12 Agus bíoḋ go dtugṫaoi ríoġa Alban ar ċuid do Ċruiṫneaċaiḃ, eaḋon, na Picti, sul do ríoġaḋ Fearġus, ní raiḃe aon rí iomlán díoḃ, gan ḃeiṫ fó ċíos agus fó ċánaiġ ag ríoġaiḃ Éireann ó aimsir go haimsir: agus go háiriḋe ó aimsir Éireaṁóin mic Míleaḋ i leiṫ, ler' cuireaḋ na Picti d' áitiuġaḋ na h-Alban as Laiġniḃ (aṁail adéaram i ḃflaiṫeas Éireaṁóin) go flaiṫeas an Ḟearġusa so. Dála na cloiċe, baoi aca aṁlaiḋ sin sealad aimsire diaiḋ i ndiaiḋ go ráinig d'á éis sin go Sacsain, go ḃfuil ann anois 'san gcaṫaoir i n-a ngairṫear rí Sacsan, iar n-a taḃairt as Albain go haiṁḋeonaċ as mainistir Scón; agus an céid Eadḃard, rí Sacsan tug leis í, ionnus gur fíoraḋ tairrngire na cloiċe sin i san ríġ seo againn anois, eadon, an céid rí Séarlus, agus i n-a aṫair an rí Séamus (táinig do Ċineaḋ Scoit, mar atá, do ṡlioċt Ṁáine mic Ċuirc mic Luiġḋeaċ, táinig ó Éiḃear mac Míleaḋ Easpáine), d'ár' ġaḃadar gairm ríoġ na Sacsan ar an gcloiċ reaṁráiḋte. E sebbene [sia noto che] alcuni Cruithnigh, o Picti, si siano proclamati re [di Alba] prima di Fearghus, nessuno di loro lo fu veramente, in quanto erano tutti tenuti a versare tasse e tributi ai re di Éire. E questo era avvenuto a partire dall'epoca di Éireamhón, figlio di Míl, quando i Picti erano stati cacciati dai Laighin ed erano andati a dimorare in Alba (come sarà più chiaro quando parleremo del regno di Éireamhón), [paese] che in seguito sarebbe divenuto il regno di Fearghus. Per quanto riguarda la pietra, [la gente di Alba] la tenne per un discreto periodo, epoca dopo epoca, sin quando non fu spostata in Inghilterra, e finì sotto il trono su cui viene proclamato il re d'Inghilterra, dopo essere stata trafugata dall'abbazia di Scone in Alba. Fu Edoardo I, re d'Inghilterra, che la sottrasse, e fu così cha la profezia legata alla pietra si avverò ancora una volta con il nostro odierno re, Carlo I, e con suo padre, re Giacomo, i quali pure appartengono alla stirpe degli Scuit (discendono infatti da Máine, figlio di Corc, figlio di Lugáid, un discendente di Éibhar, figlio di Míl Easpáine), i quali furono proclamati re d'Inghilterra sulla pietra di cui parlavamo.  
X 13 An dara seod tugsad Tuaṫa Dé Danann i n-Éirinn an tan soin, eaḋon, an claiḋeaṁ do ċleaċtaḋ Lúġ Láṁḟada, agus a Gorias tugaḋ é. An treas seod, eaḋon, an tsleaġ do ḃíoḋ ag an Lúġ gceudna re haġaiḋ coṁloinn, agus a Finias tugaḋ í. An ceaṫraṁaḋ seod, coire an Dáġḋa: ní ṫeiḋeaḋ dáṁ diomḋaċ uaiḋ, agus a Murias tugaḋ. Il secondo tesoro, che le Tuatha Dé Danann portarono in Éire, era la spada che utilizzava Lúgh Lámhfhada, proveniente da Gorias. Il terzo tesoro, ovvero la lancia che Lúgh utilizzava in battaglia, proveniva da Finias. Il quarto tesoro era il calderone del Dághdha: un'intera compagnia non si allontanava mai a stomaco vuoto da esso; proveniva da Murias.  
X 14 Ag so laoiḋ as Leaḃar Gaḃála d' áiriṫe do ṡuiḋiuġaḋ ar na neiṫiḃ ceudna ['san duainse i n-ár ndiaiḋ]: A testimonianza di ciò, ecco un passo tratto dal Leabhar Gabála:
 
{76} Tuaṫa Dé Danann na séd suim,
áit a ḃfuaradar foġluim,
rángadar a saoiḋeaċt slán,
a ndraoiḋeaċt, a ndiaḃaltán.
Túatha Dé Danann dai favolosi tesori,
dove appresero la conoscenza?
Essi ottennero una scienza perfetta,
nel druidismo, nelle arti diaboliche.
 
 
{77} Iarḃoinél fionn, fáiḋ go ḃfeiḃ,
mac Neiṁeaḋ mic Agnomáin,
d'ár' ṁac baoṫ Beoṫaċ beartaċ,
fá laoċ leoṫaċ láinfeartaċ.
Il chiaro Iarbonel, profeta eccellente,
figlio di Neimheadh, figlio di Agnoman,
Beothach era il suo prode e intrepido figlio,
eroe esuberante, pronto al massacro.
 
 
{78} Clanna Beoṫaiġ, beoḋa a mbláḋ,
rángadar sluaġ niaḋ neartṁar,
iar sníoṁ is iar dtuirrsi dtroim,
líon a loingse go Loċlainn.
I figli di Beothach, fama duratura,
giunsero, quale valente schiera di eroi,
dopo molte fatiche e un lungo peregrinare,
al Lochlann con tutta la flotta.
 
 
{79} Ceiṫre caṫraċa clú ceart,
gaḃsad i léim go rói-neart,
do ċuirdís coṁlonn go cas
ar ḟoġluim, ar ḟinneolas.
Quattro città, fama meritata,
dominavano con la loro grandezza,
astute muovevano guerra,
per imparare la completa sapienza.
 
 
{80} Fáilias agus Gorias glan,
Finias, Murias na mór-ġal,
do ṁaoiḋeaṁ maḋmann amaċ,
anmanna na mór-ċaṫraċ.
Fáilias e Gorias la splendente,
Findias, Murias dalle grandi imprese,
da queste partivano spedizioni in ogni dove,
che diffusero il nome di queste grandi città.
 
 
{81} Morias agus Euras árd,
Arias, Simias síor-ġarg,
a ngarmann is luaḋ leasa,
anmann suaḋ na saoir-leasa.
Morias e il nobile Euras,
Arias e l'austero Semias,
Sulla loro reputazione si può dir molto,
nomi di sapienti di vasta conoscenza.
 
 
{82} Morias file Fáilias féin,
Euras i n-Gorias, maiṫ méin;
Simias i Murias, dionn deas,
Arias file fionn Finias.
Morias il file di Fáilias stessa,
Euras in Gorias, di buon temperamento,
Semias in Murias, fortezza meridionale,
Arias, il chiaro file di Findias.
 
 
{83} Ceiṫre haisgeaḋa leo anall,
d'uaisliḃ Tuaiṫe Dé Danann:
claiḋeaṁ, cloċ, coire cumaḋ,
sleaġ re haġaiḋ árd-ċuraḋ.
Quattro doni [furono portati] di lontano
dai nobili delle Túatha Dé Danann:
una spada, una pietra, capiente calderone,
una lancia per abbattere alti campioni.
 
 
{84} Lia Fáil a Fáilias anall,
do ġeiseaḋ fó ríġ Éireann;
claiḋeaṁ láṁa Lóġa luiḋ
a Gorias, roġa roċruiḋ.
La Lia Fáil da Fáilias sin quaggiù,
che strepitava sotto ogni re di Éire.
La spada in mano all'agile Lúgh
da Gorias,  eletta come la migliore.
 
 
{85} A Finias, tar fairrge i ḃfad,
tugaḋ sleaġ Lóġa ná'r lag;
a Murias, maoin aḋḃal, oll,
coire an Daġḋa na n-árd-ġlonn.
Da Finias lontano sul mare
fu condotta la lancia mortale di Lúgh;
da Murias, tesoro ingente, prodigioso,
il calderone del Dagda dalle nobili gesta.
 
 
{86} Rí neiṁe, Rí na ḃfear ḃfann,
rom' aince, Rí na ríġreann,
flaiṫ, 'ga ḃfuil fulang na ḃfuaṫ,
agus cuṁong na gcaoṁ-ṫuaṫ.
Re dei Cieli, re dei deboli,
proteggimi, re del firmamento,
Principe, che combatte la malvagità,
ed è forza delle nobili genti.
 
X 15 Iomṫusa Ṫuaiṫe Dé Danann, iar gcaiṫeaṁ seaċt mbliaḋan dóiḃ i dtuaisceart Alban, tángadar i n-Éirinn; agus iar dteaċt i dtír dóiḃ, Luan Béaltaine, i dtuaisceart Éireann loisgid a longa. In quanto alle Túatha Dé Danann, trascorsero sette anni nel nord di Alba, quindi giunsero in Éire; approdarono il lunedì di Beltaine nel nord di Éire, e bruciarono le loro navi.  
X 16 Gonaḋ, d'á ḋearḃaḋ sin, do rinneaḋ an rann so: Ed è per ricordare questo evento che furono composti i seguenti versi:  
 
{87} Do loisg gaċ laoċ ḋíoḃ a loing
ó do rioċt Éire aḋṁoill:
do buḋ gleo trom ag a ċor
ceo na long ag a losgaḋ.
Ogni guerriero tra loro bruciò la propria nave,
quando raggiunse la nobile Ériu:
fu una grave decisione, in quel frangente,
fumo dalle navi che bruciavano.
 
X 17 D'á éis sin cuirid ceo draoiḋeaċta i n-a dtimċeall feaḋ trí lá go ná'r léir d'aon duine d'Ḟearaiḃ Bolg iad, go rángadar Sliaḃ an Iarainn. Cuirid as sin teaċta uaṫa go h-Eoċaiḋ mac Eirc agus go maiṫiḃ Ḟear m-Bolg d'iarraiḋ ríoġaċta Éireann nó caṫa tar a ceann. Coṁmórṫar uime sin caṫ Ṁaiġe Tuireaḋ ṫeas idir Ḟearaiḃ Bolg agus Tuaṫa Dé Danann, gur briseaḋ an caṫ ar Ḟearaiḃ Bolg, agus gur marḃaḋ céad míle ḋíoḃ do réir mar aduḃramar ṫuas. Fatto questo, i draoi mandarono su di loro una nebbia magica che durò tre giorni, cosicché divennero invisibili per tutti i Fir Bolg fino a quando non giunsero a Sliabh an Iarann. Quindi inviarono dei messaggeri a Eochaidh, figlio di Earc, e ai principi dei Fir Bolg, affinché cedessero loro la regalità di Éire o, in caso contrario, di prepararsi alla battaglia. Fu così che si arrivò alla battaglia di Magh Tuireadh theas, tra i Fir Bolg e le Túatha Dé Danann, nella quale i Fir Bolg vennero battuti e in centomila uccisi, così come premesso in precedenza.  
X 18 Deiċ mbliaḋna fiċead ó ċaṫ Ṁaiġe Tuireaḋ ṫeas go caṫ Ṁaiġe Tuireaḋ ṫuaiḋ, mar adeir an rann: Trent'anni trascorsero dalla battaglia di Magh Tuireadh theas alla battaglia di Magh Tuireadh thuaidh, come testimonia il seguente verso:  
 
{88} Deiċ mbliaḋna fiċead, ro feas,
ó ċaṫ Ṁoiġe Tuireaḋ ṫeas.
go caṫ Ṁoiġe Tuireaḋ ṫuaiḋ.
i n-ar ṫuit Balar an ṁór-ṡluaiġ.
Trent'anni, è risaputo,
dalla battaglia di Magh Tuireadh theas
alla battaglia di Magh Tuireadh thuaidh,
nella quale cadde Balor dalle grandi schiere.
 
X 19 Adeirid drong re seanċus gurab ó'n triar mac rug Danann, inġean Dealḃaoiṫ, eaḋon, Brian, Iuċar, agus Iuċarḃa, eaḋon, triar do ċlainn Dealḃaoiṫ mic Ealaṫan mic Néid, mic Iondaoi, mic Allaoi, mic Tait, mic Taḃairn, mic Enna, mic Baṫaiġ, mic Iobaiṫ, mic Beoṫaiġ, mic Iarḃoineoil Ḟáiḋ, mic Neiṁeaḋ, gairṫear Tuaṫa Dé Danann, do ḃríġ go raḃadar an triar reaṁráiḋte coiṁ-ḋearsgnaiġṫe a's sin i gcéardaiḃ geintliḋe, gur ṫoil leis na tuaṫaiḃ seo ag a raḃadar dée do ġairm díoḃ, agus iad féin d'ainmniuġaḋ uaṫa. Alcuni seanchadha sostengono che fu dai tre figli di Danann, figlia di Delbhaeth, che le Túatha Dé Danann presero il nome, ossia Brian, Iuchar e Iucharbha, i tre figli di Delbhaeth, figlio di Ealatha, figlio di [Delbhaeth, figlio di] Néd, figlio di Iondaoi, figlio di Allaoi, figlio di Tat, figlio di Tabharn, figlio di Enna, figlio di Bathach, figlio di Iobath, figlio di Beothach, figlio di Iarbonel Fáid, figlio di Neimheadh. La ragione è che i suddetti tre erano così esperti nelle arti pagane, che quelle tribù con le quali vivevano li chiamavano dèi, tanto che presero nome proprio da loro.  
X 20 Ag so rann deismireaċta ag a ḋeiṁniuġaḋ gurab iad an triar so na trí Dée Danann, aṁail adeir an duain darab tosaċ Éistiġ a eolċa gan on &c.: In questi versi è attestato che questi tre furono i Trí Dé Danann, come è scritto in quel poema che inizia con «Ascoltate, o voi istruiti senza biasimo», etc.:  
 
{89} Brian, Iuċarḃa, is Iuċar ann,
Trí dée Tuaiṫe Dé Danann;
Marḃ iad ag Mana os muir meann,
Do láiṁ Lóġa, mic Eiṫneann.
Brian, Iucharbha e Iuchar,
i tre dèi delle Túatha Dé Danann,
furono uccisi a Mana sopra il grande mare,
per mano di Lúgh figlio di Ethné.
 
X 21 Is ó'n Danann, fá ṁáṫair do'n triar so, gairṫear dá ċíċ Ḋanann do'n dá ċnoċ ḃfuil i Luaċair Ḋeaġaiḋ i n-Deas Ṁúṁain. È da Danann, che fu madre di questi tre, che sono chiamate i «due seni di Danann» [dá chích Dhanann] le due colline che sono in Luachair Deaghaidh nei Deas Mhúmhain.
X 22 Adeirid araile gurab uime gairṫear Tuaṫa Dé Danann díoḃ, do ḃríġ gurab i n-a dtrí ndrongaiḃ do ḃádar ar an eaċtra so da ndeaċsad a h-Éirinn. An ċeud drong díoḃ, d'á ngairṫear Tuaṫ, do ḃíoḋ ar leisg uaisle agus ceannais féaḋna: ionann, iomorro, «tuaṫaċ» agus «tiġearna», aṁail is ionann «tuaṫ» agus «tiġearnas». Is córaide sin do ċreideaṁain, mar do beirṫear dá ḃantuaṫaiġ ar Ḃeuċuill agus ar Ḋanainn, do ḃí 'na mbaintiġearnaiḃ aca. Altri sostengono che è vennero chiamate Túatha Dé Danann perché erano divise in tre classi sociali quando invasero Ériu. La prima classe, detta tuath, consisteva nei ranghi della nobiltà e nei capi delle tribù: in verità tuathach vuol dire «nobile» [tighearna], così come tuath è uguale a «nobiltà» [tighearnas]. Questa è la spiegazione più credibile, in quanto cib le due bantuathaigh ci si riferisce a Beuchuill e a Danann, poiché queste due erano le loro donne più nobili.  
X 23 Gonaḋ d'á ċur sin i gcéill atá an rann so: È quanto si può apprendere dai seguenti versi:  
 
{90} Beuċuill agus Danann dil,
Fá marḃ an dá ḃantuaṫaiġ;
Feasgor a ndraoiḋeaċt fo ḋeoiġ,
Le deaṁnaiḃ oḋra aieoir.
Beuchuill e Danann adorata,
le due proprietarie terriere furono uccise
una sera, infine, con stregonerie druidiche,
dai pallidi dèmoni dell'aria.
 
X 24 An dara drong d'á ngairṫí dée, mar atáid a ndraoiṫe, is uime sin adeirṫí na trí Dée Danann ris an triar ṫuas. Is uime do gairṫí dée ḋíoḃ ar iongantas a ngníoṁ ndraoiḋeaċta. An treas drong d'á ngairṫí Danann, eaḋon, an drong do ḃíoḋ re dánaiḃ nó re céardaiḃ, óir is ionann dán agus céard. La seconda classe, detta , comprendeva i druidi, a cui appartenevano coloro di cui abbiamo parlato, i cosiddetti Trí Dé Danann. Questi erano chiamati «dèi» per via delle loro arti meravigliose. La terza classe, detta danann, era costituita dagli artigiani, in quanto dán vuol dire «artigianato» [ceard].  
       
XI AN T-AONṀAḊ HALT DEUG IL CAPITOLO UNDICESIMO
ecéitinn

Do ġaḃluġaḋ na droinge fá huaisle do Ṫuaṫaiḃ Dé Danann ann so síos

Sui più nobili tra coloro che appartenevano alle Tuatha Dé Danann  
XI 1 Eoċaiḋ Ollaṫar, eaḋon, an Daġḋa, Oġma, Eallóid, Breas, agus Dealḃaoiṫ, cúig mic Ealaṫain, mic Néid, mic Iondaoi, mic Allaoi, mic Tait, mic Taḃairn, mic Enna, mic Báṫaḋ, mic Iobáṫ, mic Beoṫaiġ, mic Iarḃuineoil Ḟáiḋ, mic Neiṁeaḋ, mic Aġnomoin. Eochaid Ollathar, detto il Dághdha, Oghma, Eallóid, Breas e Dealbhaoth, i cinque figli di Ealatha, figlio di [Dealbhaoth, figlio di] Néd, figlio di Iondaoi, figlio di Allaoi, figlio di Tat, figlio di Tabharn, figlio di Enna, figlio di Báthadh, figlio di Iobáth, figlio di Beothach, figlio di Iarbhonel Fáidh, figlio di Neimheadh, figlio di Aghnoman.  
XI 2 Manannán mac Allóid, mic Ealaṫan, mic Dealḃaoiṫ. Manannán, figlio di Allód, figlio di Ealatha, figlio di Dealbhaoth [figlio di Néd].  
XI 3 Sé mic Dealḃaoiṫ mic Oġma, Fiaċaiḋ, Ollaṁ, Iondaoi, Brian, Iuċar, agus Iuċarḃa. I sei figli di Dealbhaoth, figlio di Oghma: Fiachaidh, Ollamh, Iondaoi, Brian, Iuchar e Iucharbha.  
XI 4 Aonġus, Aoḋ, Cearmad, agus Míḋir, ceiṫre mic an Dáġḋa. Aonghus, Aodh, Cearmad, e Mídhir, i quattro figli del Dághdha.  
XI 5 Lúġ mac Céin mic Dianċeċt mic Easairg mic Néid mic Iondaoi. Lúgh, figlio di Cían, figlio di Diancecht, figlio di Easarg, figlio di Néd, figlio di Iondaoi.  
XI 6 Goiḃneann [an gaḃa], Creiḋne [an céard], Dianċeċt [an liaiġ], Luċtaine [an saor], Coirbre an file mac Tara mic Tuirrill. Goibhneann [il fabbro], Creidhne [l'artigiano], Diancecht [il guaritore], Luchtaine [il carpentiere], e Coirbre il file, figlio di Tuar, figlio di Tuirrell.  
XI 7 Beigreó mac Coirbre Ċaitċinn mic Taḃairn. Beigreó, figlio di Coirbre Caitchinn, figlio di Tabharn.  
XI 8 Fiaċaiḋ mac Dealḃaoiṫ agus Ollaṁ mac Dealḃaoiṫ. Fiachaidh, figlio di Dealbhaoth, e Ollamh, figlio di Dealbhaoth [figlio di Oghma].  
XI 9 Caiċér agus Neaċtain dá ṁac Naṁat mic Eoċaiḋ ġairḃ mic Duaċdoill. Caichér e Neachtain, i due figli di Náma, figlio di Eochaidh Gharbh, figlio di Duachdall.  
XI 10 Sioḋmall mac Cairbre ċruim, mic Ealcṁair, mic Dealḃaoiṫ. Siodhmall, figlio di Cairbhre Chrom, figlio di Ealcmhar, figlio di Dealbhaoth [figlio di Oghma.  
XI 11 Éire agus Fóḋla agus Banḃa, trí hinġeana Ḟiaċaċ, mic Dealḃaoiṫ, mic Oġma. [Eirnin inġean Eadarláiṁ, máṫair na mban sin.] Éire e Fódhla e Banbha, le tre figlie di Fiachaidh, figlio di Dealbhaoth, figlio di Oghma. (Eirnin, figlia di Eadarlámh, era la madre di queste tre.)  
XI 12 Báḋḃ, Máċa, agus Móirríoġan a dtrí baindée. Badhbh, Mácha e Móirríoghan, erano le loro tre incantatrici [baindée].  
XI 13 Danann agus Beuċuill an dá ḃantuaṫaiġ, agus Briġit bainḟile. Danann e Beuchuill erano le due proprietarie terriere [bantuathaigh], e Brighit la loro poetessa [bainfhile].
 
 
XI 14 Ag na bantuaṫaiḃ seo ḃádar an dá ríoġḋáṁ, eaḋon Fé agus Meann a n-anmanna: is uaṫa ainmniġṫear Máġ Feiṁin i san Muṁan. Is aca fós baoi Triaṫ-rí-ṫorc ó ráiḋtear Treiṫeirne Muṁan. Alle seguenti nobili donne si deve l'istituzione di due scuole reali, ossia, Fé e Meann: da loro prese inome Magh Feimhin nei Múmha. Pure la loro era Triath-rí-thorc, a cui deve il suo nome Treitheirne nei Múmha.  
XI 15 [Is Criḋinḃéal, Bruinne, agus Casṁaoil na trí ċáinte.] [Cridhinbhéal, Bruinne e Casmhaoil, i tre satiristi.]  
XI 16 Is iad ro ḃris caṫ Maiġe Tuireaḋ ṫuaiḋ ar Ḟoṁórċaiḃ, agus [an] caṫ [roiṁe sin i] Maiġe Tuireaḋ ṫeas ar Ḟearaiḃ Bolg. I san gceud ċaṫ do beanaḋ a láṁ do Nuaḋait, agus a ċeann i san gcaṫ ndéiḋeanaċ. Furono costoro quelli che sconfissero i Fomhóiraigh nella battaglia di Magh Tuireadh thuaidh, e, nella precedente battaglia di Magh Tuireadh theas, i Fir Bolg. Nella prima battaglia Nuadha perdette il braccio, nella seconda a cadere fu la sua testa.  
       
XII AN DARA HALT DEUG IL CAPITOLO DODICESIMO
ecéitinn

Do ríoġaiḃ Tuaiṫe Dé Danann ann so, agus d'ḟad a ḃflaiṫis ar Éirinn

Sui re delle Tuatha Dé Danann e sulla durata del loro regno in Éire.  
XII 1 Do ġaḃ Nuaḋa Airgeadláṁ mac Euċtaig, mic Eadarláiṁ, mic Ordan, mic Allaoi, mic Tait, mic Taḃairn, mic Euna, mic Iobáṫ, mic Beoṫaiġ, mic Iarḃuineoil Ḟáiḋ, mic Neiṁeaḋ, ríoġaċt Éireann trioċa bliaḋan, gur ṫuit i gcaṫ Ṁaiġe Tuireaḋ ṫuaiḋ. Núadha Airgeadlámh, figlio di Euchtach, figlio di Eadarlámh, figlio di Ordan, figlio di Allaoi, figlio di Tat, figlio di Tabharn, figlio di Enna, figlio di Iobáth, figlio di Beothach, figlio di Iarbonel Fáidh, figlio di Neimheadh, regnò in Éire per trenta anni, sinché non cadde nella battaglia di Magh Tuireadh thuaidh.  
XII 2 Do ġaḃ Breas mac Ealaṫan, mic Néid, mic Iondaoi, mic Allaoi, mic Tait, an ríġe seaċt mbliaḋna. Breas, figlio di Ealatha, figlio di Néd, figlio di Iondaoi, figlio di Allaoi, figlio di Tat, regnò per sette anni.  
XII 3 Do ġaḃ Lúġ Láṁfada mac Céin, mic Dianceċt, mic Easairg ḃric, mic Néid, mic Iondaoi, mic Allaoi, ríoġaċt Éireann ceaṫraċa bliaḋan. Is é an Lúġ so d'orduiġ Aonaċ Taillteann ó ṫús, mar ċuiṁniuġaḋ bliaḋna ar Tailltinn inġin Maḋmóir, eaḋon, rí Easpáine, fá bean d'Eoċaiḋ mac Eirc, rí déiḋeanaċ Ḟear m-Bolg, agus fá bean iar sin d'Eoċaiḋ garḃ mac Duaiċ doill, taoiseaċ do Ṫuaṫaiḃ Dé Danann. Is leis an mnaoi seo do hoileaḋ, agus do leasuiġeaḋ Lúġ Láṁfada go beiṫ ionairm dó; agus is mar ċuiṁniuġaḋ onóra uirre-se d'orduiġ Lúġ cluiṫeaḋa Aonaiġ Taillteann, cóigḋís ré Lúġnasaḋ, agus cóigḋís d'á héis, i gcosṁaileaċt an ċluiṫe d'á ngairṫí «Olimpiades»; agus is ó'n gcuiṁne sin do-ġníoḋ Lúġ, gairṫear Lúġnasaḋ do'n ċeud lá do ċalluin «August» eaḋon, násaḋ nó cuiṁniuġaḋ Lúġa, [ar a ḃfuil Féil Geiḃeann Ṗeadair indiu: agus do ṫuit le Mac Coill i g-Caondruim.] Lúgh Lámhfhada, figlio di Cían, figlio di Diancecht, figlio di Easarg Bhric, figlio di Néd, figlio di Iondaoi, figlio di Allaoi, regnò sull'Éire per quarant'anni. Fu Lúgh a istituire [i giochi di] Aonach Taillteann a ricordo di Tailltinn, figlia di Madhmór, re di Easpáine, che era moglie di Eochaidh, figlio di Earc, ultimo re dei Fir Bolg, e divenne in seguito moglie di Eochaidh garbh, figlio di Duach dall, un capo delle Tuatha Dé Danann. Fu costei che adottò e allevò Lúgh Lámhfhada fino a quando non divenne un guerriero; e fu a suo grande ricordo che [Lúgh] istituì i giochi di Aonach Taillteann, i quali iniziavano quindici giorni prima di Lúghnasadh, e terminavano quindici giorni dopo, alla maniera dei giochi noti come «Olimpiadi». Fu questa la ragione per cui Lúgh faceva iniziare Lúghnasadhai primi o, alla calende di agosto: nasad invero stava per celebrazioni di Lúgh [giorno in cui oggi si celebra la festa di Pietro in Catene (Féil Geibheann Pheadhair)]. [Lúgh] morì per mano di Mac Coill a Caondruim.  
XII 4 Do ġaḃ an Daġḋa Mór mac Ealaṫa, mic Dealḃaoiṫ, mic Néid ríoġaċt Éireann deiċ mbliaḋna ar ṫrí ḟiċid, [agus do éag 'san Ḃruġ do ġáiḃ cró an urċair do ṫeilg Ceiṫlionn air i gcaṫ Ṁaiġe Tuireaḋ. Eoċaiḋ Ollaṫar ainm díleas an Daġḋa]. Il Daghdha Mór, figlio di Ealatha, figlio di Dealbhaoth, figlio di Néd, regnò in Éire per settanta anni. [Morì a Brugh a causa delle frecce velenose che Ceithlionn gli aveva scoccato nella battaglia di Magh Tuireadh. Eochaidh Ollathar era il vero nome del Daghdha].  
XII 5 Do ġaḃ Dealḃaoṫ mac Oġma Griain Éigis, mic Ealaṫan, mic Dealḃaoiṫ, mic Néid an ríġe deiċ mbliaḋna, gur ṫuit le Fiaċaiḋ mac Dealḃaoiṫ. Dealbhaoth, figlio di Oghma Grian Égis [«volto di sole»], figlio di Ealatha, figlio di Dealbhaoth, figlio di Néd, regnò per dieci anni, sicchè morì per mano di Fiachaidh, figlio di Dealbhaoth.  
XII 6 Do ġaḃ Fiaċaiḋ mac Dealḃaoiṫ, mic Ealaṫan an ríġe deiċ mbliaḋna, gur ṫuit le h-Eoġan i n-Árd m-Bric. Fiachaidh, figlio di Dealbhaoth, figlio di Ealatha, regnò per dieci anni, sicchè morì per mano di Eoghan ad Árd Brec.  
XII 7 Do ġaḃsad trí mic Ċearmada Milḃeoil mic an Daġḋa, eaḋon, Mac Cuill, Mac Céċt, agus Mac Gréine a n-anmanna, ríoġaċt Eireann trioċa mbliaḋan; agus adeirid drong re seanċus gurab roinn tréanaċ do rónsad ar Éirinn, aṁail adeirṫear i san rann so: I tre figli di Cearmaid Milbheol, figlio del Dagda, Mac Cuill, Mac Cécht e Mac Gréine, erano i loro nomi, regnarono in Éire per trent'anni, e alcuni seanchadha sostengono che divisero Éire in tre parti, così com'è affermato nei seguenti versi:  
 
{91} Giḋ Éire iolar míle,
Rannaid an tír a dtreiḋe;
Airiġ uill na n-eċt n-uaille,
Mac Cuill, Mac Céċt, Mac Gréine
Éire era lì da migliaia di anni,
quando essi la divisero in tre;
airigh dalle gloriose imprese,
Mac Cuill, Mac Cécht, Mac Gréine.
 
XII 8 Giḋeaḋ, ní roinn tréanaċ do ḃí eadorra, aċt sealuiḋeaċt flaiṫis, eaḋon, gaċ re mbliaḋan ag gaċ aon díoḃ ar uainiḃ, aṁail aduḃramar ṫuas i n-anmannaiḃ na críċe seo, [agus is i gcaṫ Ṫaillteann do ṫuiteadar a dtriar]§. Is uime do gaireaḋ na hanmanna so do'n triar ríoġ soin, do ḃríġ gurab Coll, Céċt, agus Grian fá déé adarṫa ḋóiḃ. Coll, iomorro, fá dia do Ṁac Cuill, agus Eaṫúr a ainm díleas, agus Banḃa a ḃean. Mac Céċt, tra, Céċt a ḋia, Teaṫúr a ainm, agus Fóḋla a ḃean. Mac Gréine, iaraṁ, Grian a ḋia, Ceaṫúr a ainm, agus Éire a ḃean. Tuttavia non  fu una tripartizione quella che applicarono, ma un cambio di sovranità: ciascuno di loro regnava a turno per un anno, come abbiamo già spiegato enumerando i nomi che furono dati a questa terra [e fu nella battaglia di Ṫaillteann che caddero tutti e tre]. Il motivo per il quale questi tre si chiamavano in tal modo, fu perchè Coll [«nocciolo»], Cécht [«aratro»] e Grian [«sole»] erano gli dèi che veneravano. Coll, in verità, era il dio di Mac Cuill, il cui vero nome era Eathúr e Banbha era la sua sposa. In quanto a Mac Cécht, il suo dio era Cécht, Teathúr era il suo vero nome e Fódhla la sua sposa. In quanto a Mac Gréine, infine, Grian era il suo dio, Ceathúr il suo nome ed Éire era la sua sposa.  
XII 9 Oirbsean ainm díleas Ṁanannáin: is uaiḋ ráiḋtear Loċ n-Oirbsean. Óir an tan do toċlaḋ a ḟeart, is ann do ṁoiḋ an loċ fó ṫír. Oirbsean era il vero nome di Manannaán: è da costui che prese nome Loch nOirbsean, poiché nello scavare il suo sepolcro, in quel luogo eruppe un lago.
 
 
XII 10 Is d'ḟoillsiuġaḋ an neiṫ seo, do rinneaḋ na roinn seo síos: Fu per fare ulteriore chiarezza, che i seguenti versi vennero cantati:
 
{92} Eaṫúr árd fo fuair mioḋ, garg an fear,
Coll a ḋia, ua an Daġḋa 'nar duḃ, Banḃa a ḃean;
Teaṫur teann, trén a ṫroid, gér a ġreiṫ,
Fóḋla a ḃean mór-n-éċt ro druiḋ, Céaċt ro ċreid;
Eathúr assai eccelso, uomo fiero e dignitoso,
Coll il suo dio, nipote del buon Daghdha, Banbha la sua donna.
Teathúr forte, vincente nelle contese, affilata la sua lama,
Fódhla la sua donna, grandi le sue imprese, in Cécht la sua fede.
 
 
{93} Ceaṫúr caoṁ, caoṁ a lí, fá saor é;
Éire a ḃean, bean ḟial í, Grian a ḋé.
Manannán mac Lir ó'n loċ, ro sír sreaṫ,
Oirbsean a ainm, iar gcéd gcloṫ ég adḃaṫ.
Ceathúr radioso, radioso il suo volto, assai gentile;
Ériu la sua donna, donna benevola, Grian il suo dio.
Manannán, figlio di Lir, nel lago trovò le sue valli,
Orbsen il suo nome, dopo cento battaglie morì.
 
XII 11 Do réir Saltraċ Ċaisil, is trí bliaḋna teasta do ḋá ċéd, fad flaiṫis Tuaiṫe Dé Danann ar Éirinn. Stando al Saltair Chaisil, duecento anni meno tre durò il dominio delle Tuatha Dé Danann su Éire.  
XII 12 Tig an rann so leis sin: Su questo concordano i seguenti versi:  
 
{95} Seaċt mbliaḋna nóċad is céd—
An t-aireaṁ sin noċa brég,
Do Ṫuaiṫ Dé Danann go ngus
Ar Éirinn i n-árdḟlaiṫeas.
Sette anni e novanta e altri cento,
questo è il giusto computo,
riguardo alle potenti Tuatha Dé Danann,
che ebbero la regalità di Éire.
 
       

NOTE
 

X 14 {76-87} È il poema lxii del Lebor Gabála Érenn, «Tuath De Danand na set soim», incentrato sull'elencazione erudita dei nomi delle quattro città scandinave nelle quali le Túatha Dé Danann ottennero la sapienza nelle cose antiche e profonde, dei quattro saggi druidi che si trovavano in queste città e dei quattro magici tesori che le Túatha Dé portarono in Irlanda da ciascuna di esse. Il poemetto è però un'aggiunta posteriore al Lebor Gabála, essendo tradito unicamente nella redazione R3 del testo, e precisamente nella redazione M, contenuta nel Lebor Mór Lecain (Royal Irish Academy, ms. 23 P 2). È anche attestato, come poema a sé stante nel Lebor Buide Lecain (Royal Irish Academy, ms. H 2 16), nel Lebor Baile an Ṁóta (Royal Irish Academy, ms. 23 P 12) e nel Ms. Egerton 105 (British Museum). Almeno il Lebor Buide Lecain premette al poema un'introduzione in prosa:

Ceithri cathracha i r-robadar Tuatha De Danand ic foglaim fheasa ocus druidechta, uair is fis ocus druidecht ocus diabaldanacht ro fhogain doib. it e-seo anmanna na cathrach .i. Failias, ocus Findias, ocus Goirias, ocus Murias. Ocus is a Failias tucad in Lia Fail, fil i Temraig, no gesed fo cech rig no gebead h-Erind. A Gorias tucad in claidheb bai ic Nuadaid. A Findias tucad sleg Loga. A Murias tucad coire in Dagda.

Erano quattro le città nelle quali le Túatha Dé Danann impararono la sapienza e la magia, finché la sapienza e la magia e le pratiche demoniache furono al loro completo servizio. Questi i nomi delle città: Fáilias e Findias, e Gorias e Murias. Da Fáilias fu portata la Lía Fáil, che è a Temáir e grida sotto ogni re che sta per assumere la sovranità di Ériu. Da Gorias fu portata la spada che apparteneva a Núada. Da Findias fu portata la lancia di Lúg. E da Murias fu portato il calderone del Dagda.
Ceithri fiseda badar isna cathrachaib sin .i. Fessus bai h-i Failias, Esrus bai ic Gorias, Uscias bai a Findias, Semias bai a Murias. Is aco sin rofoglaimsed Tuatha De Danand fis ocus eolus. Sleg Loga, ni gebthea cath fria na fris inti a m-bid laim. Claidheb Nuadad, ni thernad neach ara n-dergad [de]. O da berthea asa thindtig bodba, ni gebti fris inti a m-bid laim. Coiri in Dagda, ni teigead dam dimdach uad. An Lia Fail, fil i Temraig, ni labrad acht fa rig Erenn. Quattro sapienti erano in queste città. Fessus [Mórfís] era in Fáilias, Esras in Gorias, Uscias in Findias, e Semias in Murias. Da loro le Túatha Dé Danann ottennero la sapienza e la conoscenza. Contro la lancia di Lúg non fu vinta battaglia né contro chi la tenesse in mano. Dalla spada di Núada nessuno aveva scampo dopo esserne stato ferito, e quando essa veniva sguainata dal suo fodero nessuno poteva resistere contro chi la impugnava. Dal calderone del Dagda nessuna compagnia di ospiti si allontanò mai insoddisfatta. La Lía Fáil, che è a Temáir, non gridò mai se non sotto un re di Ériu.
Ad-beraid, imorro, aroile do seanchaidib conid a n-dluim ciach tistais Tuatha De Danann i n-Erind. Ocus ni h-ead on, acht a longaib na morloinges tangadar, ocus ro loiscsed a longa uili iar tuidecht i n-Erind. Ocus is don dluim ciach bai dib side, at-dubradar aroile conid a n-dluim chiach tangadar. Ocus ni h-ead iar fir. Ar is iad so da fhochaind ara r'loiscsead a longa na r' fhagbaidis fine Fomra iad do fodail forro, ocus na ro thisad Lug do cosnum rigi fri Nuagaid. Alcuni storici, in effetti, dicono che le Túatha Dé Danann giunsero in Ériu su una nuvola di fumo. Ma non è così: esse arrivarono con una grande flotta e, dopo essere sbarcati in Ériu, bruciarono tutte le navi. Fu a causa del fumo che si levò che alcuni dissero che esse erano giunte sulle nuvole di fumo. Questo però non è vero; sono due le ragioni per cui essi bruciarono le loro navi: affinché il popolo dei Fomóire non potesse arrivare a depredarli, e affinché Lúg non venisse a disputare a Núada la sovranità.
«Tuath De Danand na set soim» [introduzione]

Il brano tra l'altro prende posizione nella querelle riguardo al modo in cui le Túatha Dé Danann sarebbero giunte in Irlanda, opponendosi senza alcun dubbio al racconto fantastico secondo i quali essi sarebbero arrivati su nuvole di fumo e dichiarando che arrivarono invece via mare con la loro flotta.

X 21 ― Si tratta delle due colline chiamate in medio irlandese Dá chích nÁnann (in ortografia moderna Dá chíoche hÁnann), i «due seni di Anu», a sud-est di Cill Airne (Killarney), nel Luachair Deaghaidh, contae Chiarraí (Kerry). Ana/Anu è una dea attestata nel Sanas di Cormac Mac Culennáin, dove è definita mater deourum hibernensium e descritta come la «nutrice degli dèi» (MacCulloch 1911). Questo teonimo corrisponde ad Ánann, che nel Lebor Gabála Érenn è considerato nome alternativo della dea Mórrígan. Céitinn, nell'utilizzare l'ortografia <Dhanann> invece di <Ánann>, ha portato molti studiosi a supporre una possibile identificazione tra Anu/Ánann e Danann, creando così il problema filologico legato alla presunta dea *Danu. È probabile, però, che la lezione <Danann> sia una forma ipercorretta utilizzata dallo stesso Céitinn, il quale confonde tra loro due dee, tenute ben distinte nelle fonti precedenti. [Saggio: I due seni di Anu ►]

XII 10 {94c} Sraith o sreith è, in gaelico, l'avvallamento presso un fiume. Termine di difficile traduzione, significa propriamente «zona erbosa, valle». Il verso in cui Manannán trova nel lago le sue valli va forse spiegato attraverso la tradizione bardica per cui le onde del mare erano, per Mannanán, vallate su cui correre a bordo del suo cocchio.
 

Bibliografia
 • COMYN David ~ DINNEEN Patrick S. [trad. e cura]: CÉITINN Seathrún (KEATING Geoffrey), Foras Feasa ar Éirinn. The History of Ireland by Geoffrey Keating. Irish Texts Society, Voll. IV, VIII, IX, XV. London 1901-1914.
 • Ó BUACHALLA Breandán. Foras feasa af Éirinn. History of Ireland. Foreword to 1987 reprint. Irish Texts Society, Voll. IV. London 1987.
BIBLIOGRAFIA
Intersezione: Sezioni - Alianora
Sezione: Fonti - Nabū-kudurri-uṣur
Area: Celtica - Óengus Óc
Traduzione di Luigi Bellini.
Creazione pagina: 07.01.2005
Ultima modifica: 26.06.2023
 
POSTA
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati