Torna ai cancelli del Ponte Arcobaleno
BIBLIOTECA

UGROFINNI
Finlandesi

MITI UGROFINNI
KALEVALA
Il Ventottesimo Runo
IL VENTOTTESIMO RUNO
Note di P.E. Pavolini
Bibliografia
KALEVALA
Il Primo Runo
Sunto del runo
         
         
KAHDEKSASKOLMATTA RUNO

IL VENTOTTESIMO RUNO

 
         
         
Lemminkäinen fugge in fretta da Pohjola e giunto a casa domanda alla madre dove potrebbe nascondersi dalla gente di Pohjola, che tutti insieme stanno per assalire lui solo soletto   Jo nyt Ahti Saarelainen,
itse lieto Lemminkäinen,
pistäiksen on piilemähän,
painaikse pakenemahan
pimeästä Pohjolasta,
sangasta Saran talosta.
Or quell'Ahti, l'isolano,
quell'allegro Lemminkäinen
a nascondersi pensava,
a fuggire si affrettava
dalle nebbie di Pohjola,
di Sara dal ricco ostello.
 
       
10 Läksi tuiskuna tuvasta,
savuna pihalle saapi
pakohon pahoja töitä,
pillojansa piilemähän.
Va qual vento dalla stanza,
va qual fumo nel recinto
per fuggir dai suoi misfatti,
per nascondere il delitto.
 
       
    Niin pihalle tultuansa
katseleikse, käänteleikse,
etsi entistä oritta.
Näe ei entistä oroa:
näki paaen pellon päässä,
pajupehkon pientarella.
Arrivato nel recinto
guarda, sbircia da ogni parte,
il destrier cerca di prima,
ma non vede alcun destriero;
vede un masso in mezzo al campo
e di vetrici un cespuglio.

 
         
  20

Mikäs neuvoksi tulevi,
mikä neuvon antajaksi,
ettei pää pahoin menisi,
tukka turhi'in tulisi,

Chi verrà per dargli aiuto,
chi potrà dargli un consiglio
che non vada a testa rotta,
che i capelli non ci perda,

 
    hivus hieno lankeaisi
näillä Pohjolan pihoilla?
Jo kumu kylästä kuului,
tomu toisista taloista,
välkytys kylän väliltä,
silmän isku ikkunoilta.
non un ricciolo ci lasci
nei recinti di Pohjola?
Già rumor s'ode dal borgo
e fracasso da altre case,
già si vede un brillar d'armi,
sguardi d'odio alle finestre.
 
       
  30

Tuossa lieto Lemminkäisen,
tuon on Ahti Saarelaisen,
täytyi toisiksi ruveta,
piti muiksi muutellaita.

Or quel vispo Lemminkäinen:
figlio d'Ahti, l'isolano,
deve prendere altra forma,
il suo corpo trasmutare.


 
    Kokkona ylös kohosi,
tahtoi nousta taivahalle:
päivä poltti poskipäitä,
kuuhut kulmia valaisi.
E com'aquila si leva
per volare fino al cielo:
ma gli brucia il sol le guance
e la luna i sopraccigli.

         
  40

Siinä lieto Lemminkäinen
Ukkoa rukoelevi:
«Oi Ukko, hyvä Jumala,
mies on tarkka taivahinen,
jymypilvien pitäjä,
hattarojen hallitsija!

Ma l'allegro Lemminkäinen
volge ad Ukko una preghiera:
«Ukko! Ukko, dio pietoso,
uomo savio che stai in cielo,
reggitor dei nembi e delle
nuvolette pellegrine!

 
    Laaipa utuinen ilma,
luopa pilvi pikkarainen,
jonka suojassa menisin,
kotihini koitteleisin
luoksi ehtoisen emoni,
tykö valtavanhempani!»

Fa' che nebbia l'aria copra,
dammi un nuvolo piccino
ch'io da lui coperto vada,
fugga verso casa mia
della cara madre al fianco,
della vecchia genitrice!»

 
         
  50

Lenteä lekuttelevi,
katsoi kerran jälkehensä:
keksi harmoan havukan
- sen silmät paloi tulena

Mentre a volo si spingeva,
si guardò dietro le spalle:
vide, grigio, uno sparviero:
lucean gli occhi come fuoco,

 
    kuni pojan pohjolaisen,
Pohjan entisen isännän.
come gli occhi di quell'oste,
del figliuolo di Pohjola.
 
         
    Sanoi harmoa havukka:
«Ohoh Ahti veikkoseni!
Muistatko muinaista sotoa,
tasapäätä tappeloa?»
Disse lo sparviero grigio:
«Ahti, caro fratellino,
ti ricordi quella lotta
che facemmo a forze uguali?»
 
         
  60

Sanoi Ahti Saarelainen,
virkkoi kaunis Kaukomieli:
«Havukkani, lintuseni!
Käännäite kohin kotia!

Ahti disse, l'isolano,
il leggiadro Kaukomieli:
«Senti, caro mio sparviero!
Volgi il volo verso casa!

 
    Sano tuonne tultuasi
pimeähän Pohjolahan:
"Kova on kokko kourin saa'a,
kynälintu kynsin syöä"».
Arrivato, devi dire
a Pohjola tenebrosa:
"Dura è l'aquila a afferrare,
cogli artigli a dilaniare"».
 
         
    Jo kohta kotihin joutui
luoksi ehtoisen emonsa
suulla surkeannäöllä,
syämellä synkeällä.
Alla casa è già arrivato
presso la madre diletta:
cupo il volto di pensieri,
di tristezza cupo il cuore.
 
       
  70

Emo vastahan tulevi
kulkiessansa kujoa,

Gli si fe' la madre incontro:
e già pria che al viottoletto

 
    aitoviertä astuessa.
Ennätti emo kysyä:
«Poikueni, nuorempani,
arrivasse ed alla siepe,
l'avea quella interrogato:
«O di me più giovin d'anni,
    lapseni, vakavampani!
Mit' olet pahoilla mielin
Pohjolasta tullessasi?
Onko sarkoin vaarrettuna
o figliuol di me più forte!
Perché sei di tristo umore
nel tornare da Pohjola?
T'hanno offeso con la coppa
  80

noissa Pohjolan pioissa?
Jos on sarkoin vaarrettuna,
saat sinä paremman sarkan,

di Pohjola nei banchetti?
Se è così, coppa migliore
qui da me ti sarà data,

 
    taattosi soasta saaman,
tavoittaman tappelosta».
una coppa, che il tuo babbo
in battaglia ha guadagnata.»
 
         
    Sanoi lieto Lemminkäinen:
«Oi emoni, kantajani!
Ken mun sarkoin vaarteleisi!
Itse vaartaisin isännät,
vaartaisin sata urosta,
tuhat miestä tunnustaisin».
Disse il vispo Lemminkäinen:
«Madre, tu che m'hai portato!
Io l'ingiuria della coppa
nel padrone avrei punito!
Avrei offeso cento eroi,
mille uomini sfidato».
 
         
  90

Sanoi äiti Lemminkäisen:
«Mit' olet pahoilla mielin?

E la madre allora disse:
«Perché sei di tristo umore?

 
    Oletko voitettu orihin,
herjattu hevosen varsoin?
Jos olet voitettu orihin,
ostaos ori parempi
ison saamilla eloilla,
vanhemman varustamilla!»
T'hanno offeso nel cavallo,
fosti vinto nella corsa?
Se perdesti col cavallo,
un miglior ne puoi comprare
col denaro ereditato,
da tuo padre accumulato!»
 
       

 

  100

Sanoi lieto Lemminkäinen:
«Oi emoni, kantajani!
Ken mun herjaisi hevosin
eli varsoin voitteleisi!

Disse il vispo Lemminkäinen:
«Madre, tu che m'hai portato!
Io l'offesa nel cavallo,
la sconfitta nella corsa

 
    Itse herjaisin isännät,
voittaisin oron ajajat,
miehet vankat varsoinensa,
urohot orihinensa».
nel padrone avrei punito,
svergognato i corridori,
anche i forti coi destrieri
e gli eroi con gli stalloni».
 
         
  110

Sanoi äiti Lemminkäisen:
«Mit' olet pahoilla mielin,
kuta synke'in syämin
Pohjolasta tultuasi?
Oletko naisin naurettuna
eli piioin pilkattuna?

E la madre allora disse:
«Perché sei di triste umore?
Perché cupo e mesto in cuore
da Pohjola sei tornato?
Forse t'han donne schernito,
t'han ragazze canzonato?

 
    Jos olet naisin naurettuna
eli piioin pilkattuna,
toiset toiste pilkatahan,
naiset vasta nauretahan».
Se le donne t'han schernito,
le ragazze canzonato,
altre donne puoi schernire
e ragazze canzonare».
 
         
  120

Sanoi lieto Lemminkäinen:
«Oi emoni, kantajani!
Ken mun naisin naurattaisi
eli piioin pilkkoaisi!
Itse nauraisin isännät,
kaikki piiat pilkkoaisin,

Disse il vispo Lemminkäinen:
«Madre, tu che m'hai portato!
Se m'avessero deriso
o le donne o le ragazze,
io deriso avrei il padrone,
le figliuole tutte quante:

 
    nauraisin sataki naista,
tuhat muuta morsianta».
cento donne avrei schernito,
mille spose canzonato».
 
         
  130 Sanoi äiti Lemminkäisen:
«Mi sinulla, poikueni?
On sulle satunen saanut
Pohjolassa käyessäsi,
vainko liioin syötyäsi,
syötyäsi, juotuasi
olet öisillä sijoilla
nähnyt outoja unia?»
E la madre allora disse:
«Che cos'hai, figliuolo mio?
Qualche cosa ti è successo
nel tuo viaggio vêr Pohjola!
Troppo forse hai tu mangiato,
forse troppo tu bevesti
e nel letto coricato
strani sogni tu vedesti?»
 
         
  140

Silloin lieto Lemminkäinen
sai tuossa sanoneheksi:
«Akat noita arvelkohot
öisiä unennäköjä!
Muistan yölliset uneni,
sen paremmin päivälliset.
Oi emoni, vanha vaimo!
Sääli säkkihin evästä,
pane jauhot palttinahan,
suolat riepuhun sovita!

Ed il vispo Lemminkäinen
a risponder così prese:
«Sol le vecchie han da pensare
a quel che dicono i sogni!
Io so i sogni della notte,
meglio ancor quelli del giorno.
Madre mia, vecchietta cara!
Tu la borsa mi prepara,
la farina nel sacchetto
ed il sale nel cencino!

 
    Pois tuli pojalle lähtö,
matka maasta ottaminen,
tästä kullasta ko'ista,
kaunihista kartanosta:
miehet miekkoja hiovat,
kärestävät keihä'itä».
Dee partire il tuo figliuolo,
deve mettersi in cammino,
dee lasciar la casa d'oro,
dee fuggir dai ricchi campi:
forti affilano le spade
ed arruotano le lance».
 
         
  150 Emo ennätti kysyä,
vaivan nähnyt vaaitella:
«Miksi miekkoja hiovat,
kärestävät keihä'itä?»
Pria la madre a domandare,
premurosa a interrogare;
«Perché affilano le spade?
perché arruotano le lance?»
 
         
  160

Virkkoi lieto Lemminkäinen,
sanoi kaunis Kaukomieli:
«Siksi miekkoja hiovat,
kärestävät keihä'itä:
mun poloisen pään varalle,
vasten kauloa katalan.
Tuli työ, tapahtui seikka
noilla Pohjolan pihoilla:
tapoin pojan pohjolaisen,
itsen Pohjolan isännän.

Disse il vispo Lemminkäinen,
il leggiadro Kaukomieli:
«Per ciò affilano le spade;
per ciò arruotano le lance:
contro il capo mio meschino,
contro il collo disgraziato.
Una cosa grave avvenne
nei recinti di Pohjola:
proprio il figlio di Pohjola,
il padrone stesso ho ucciso.

 
    Nousi Pohjola sotahan,
takaturma tappelohon
vasten vaivaista minua,
yksinäisen ympärille».
Si levò Pohjola a guerra,
i vicini a grande strage,
tutti contro me meschino,
ed io solo in mezzo a tutti».
 
         
La madre lo rimprovera di essere andato a Pohjola, gli propone questo e quel nascondiglio e alla fine lo consiglia di recarsi in un isolotto al di là di molti mari, dove una volta anche il padre di lui passò giorni tranquilli durante una guerra 170

Emo tuon sanoiksi virkki,
lausui vanhin lapsellensa:
«Jo sanoin minä sinulle,
jo vainen varoittelinki,
yhä kielteä käkesin
lähtemästä Pohjolahan.

Gli rispose allor la madre,
parlò al figlio la vecchietta:
«Te lo avevo di già detto,
ammonito già ti avevo
e vietato già più volte
di partire per Pohjola.

 
  Mahoit olla oikeassa,
eleä emon tuvilla,
oman vanhemman varassa,
kantajasi kartanossa,
ei oisi sotoa saanut,
tapahtunut tappeloa.
Se tu fossi stato giusto,
fossi qui rimasto al fianco
della vecchia madre tua
che nel seno t'ha portato,
non sarebbe sorta guerra,
non contesa minacciosa.
 
         
  180

«Kunne nyt, poikani poloinen,
kunne, kannettu katala,
lähet pillan piilentähän,
työn pahan pakenentahan,

«Ed or dove te ne andrai,
dove, figlio sventurato,
per fuggire dal misfatto
per celare l'opra trista,

 
    ettei pää pahoin menisi,
kaula kaunis katkeaisi,
tukka turhi'in tulisi,
hivus hieno lankeaisi?»
che non vada a testa rotta,
che il bel collo non ci lasci,
che i capelli non ci perda,
ci rimetta un ricciolino?»
 
         
  190

Sanoi lieto Lemminkäinen:
«En tieä sitä sijoa,
kunne painuisin pakohon
pillojani piilemähän.
Oi emoni, kantajani!
Kunne käsket piilemähän?»

Disse il vispo Lemminkäinen:
«Non conosco luogo alcuno
dov'io possa rifugiarmi
e nascondere la colpa.
Madre, tu che m'hai portato,
dove dici che mi celi?»
 
         
  200

Sanoi äiti Lemminkäisen,
itse lausui, noin nimesi:
«En mä tieä, kunne käsken,
kunne käsken ja kehoitan.
Menet männyksi mäelle,
katajaksi kankahalle,
tuho sielläki tulevi,
kova onni kohtoavi:
use'in mäkinen mänty
pärepuiksi leikatahan,

Di Lemminkäinen la madre
disse allor queste parole:
«Io non so dove mandarti,
quale scampo consigliarti.
Se diventi pino in monte
o ginepro sulla landa,
pur ti coglie la sventura,
ti colpisce il triste fato:
spesso il pin della montagna
vien tagliato e fatto a schegge

 
    usei'in kataja kangas
seipähiksi karsitahan.
e il ginepro della landa
serve a far la palizzata.
 
         
  210 «Nouset koivuksi norolle
tahikka lehtohon lepäksi,
tuho sielläki tulisi,
kova onni kohti saisi:
use'in noroinen koivu
pinopuiksi pilkotahan,
use'in lepikkölehto
hakatahan halmeheksi.
«Se betulla sorgi in valle,
o ti levi, ontano, in bosco,
pur ti coglie la sventura,
ti colpisce il triste fato:
la betulla delle valli
giù si butta per cataste:
e si abbattono gli ontani
quando il bosco si dissoda.
 
       
    «Menet marjaksi mäelle,
puolukaksi kankahalle,
näille maille mansikoiksi,
«Se diventi bacca in colle
o mirtillo sulla landa,
fragoletta in nostra terra
    mustikoiksi muille maille,
tuho sielläki tulisi,
kova onni kohtoaisi:
noppisivat nuoret neiet,
tinarinnat riipisivät.
o baggiuolo in altri campi,
pur ti prende la sventura,
ti colpisce il triste fato:
ché ti colgon le fanciulle,
ti rapiscon le donzelle.
 
         
  220

«Mene hauiksi merehen,
siiaksi silajokehen,

«Se diventi in mare luccio,
lavareto in quieto fiume,

 
    tuho sielläki tulisi,
kova loppu loukahtaisi:
mies nuori, noentolainen,
veisi verkkonsa vesille,
nuoret nuotalla vetäisi,
vanhat saisi verkollansa.
colà pur ti coglie il fato,
trista fine ti minaccia:
viene un giovin pescatore,
a buttar le reti in acqua,
con le nasse, con la lenza
pescan te giovani e vecchi.
 
         
  230

«Menet metsähän sueksi,
korpimaille kontioksi,
tuho sielläki tulisi,
kova onni kohtoaisi:

Se diventi lupo in bosco,
orso nella vasta selva,
pur ti coglie la sventura,
ti colpisce il triste fato:

 
    mies nuori, noen näköinen,
kärestäisi keihä'änsä
surmataksensa sutoset,
metsän karhut kaataksensa».
viene un nero giovinotto
affilando il giavellotto,
e lo scaglia, per dar morte
dentro il bosco al lupo e all'orso».
 
         
  240

Silloin lieto Lemminkäinen
sanan virkkoi, noin nimesi:
«Itse tieän ilke'immät,
paikat arvoan pahimmat,
kussa surma suin pitäisi,
kova loppu loukahtaisi.

Ed il vispo Lemminkäinen
disse allor queste parole:
«So da me quel ch'è più tristo,
il peggior luogo conosco,
dove Morte apre la bocca,
dura fine mi minaccia.

 
    Oi emo, elättäjäni,
maammo, maion-antajani!
Kunne käsket piilemähän,
kunne käsket ja kehoitat?
Aivan on surma suun e'essä,
paha päivä parran päällä,
yksi päivä miehen päätä,
tuskin täytehen sitänä».
Madre, che vita mi desti,
del tuo latte mi nutristi!
Dove dici ch'io celarmi,
dove debba rifugiarmi?
Mi sta Morte sulla bocca,
il rio giorno sulla barba,
un sol giorno ancor la testa
attaccata al collo resta».
 
   

 

   
  250

Silloin äiti Lemminkäisen
itse virkki, noin nimesi:

Di Lemminkäinen la madre
disse allor queste parole:

 
  260

«Sanon ma hyvänki paikan,
ani armahan nimitän,
missä piillä pillomuksen,
paeta pahan-alaisen:
muistan maata pikkuruisen,
tieän paikkoa palasen,
syömätöintä, lyömätöintä,
miekan miehen käymätöintä.
Sie vanno valat ikuiset,
valehettomat, vakaiset,

«Ben ti dico un posto buono,
quieto luogo ti prometto
per celare la tua colpa,
per sfuggire al tuo misfatto:
so una terra piccolina,
un pezzetto di terreno,
cui non mangia, non percuote,
cui non tocca spada d'uomo:
ma pria voglio che sincero
tu mi giuri e veritiero

 
    kuunna, kymmennä kesänä
et sotia käyäksesi
hopeankana halulla
tahi kullan tarpehella!»
che tu a guerra non andrai
né per sei né per dieci anni,
anche se d'argento brama
ti prendesse, o d'or desìo!»
 
         
  270

Sanoi lieto Lemminkäinen:
«Vannon mie valat vakaiset,
en kesänä ensimäisnä,
tok' en vielä toisnakana
saa'a suurihin sotihin,
noihin miekan melskehisin.

Disse vispo Lemminkäinen:
«Giuramento fo verace
che non mai la prima estate
e nemmen nella seconda
partirò per le battaglie,
per le mischie della spada.

 
    Viel' on haavat hartioissa,
syvät reiät ryntähissä
entisistäkin iloista,
mennehistä melskehistä
suurilla sotamä'illä,
miesten tappotanterilla».
Ho le spalle ancor ferite,
ho piagato ancora il petto
delle liete lotte scorse,
delle mischie già passate,
sopra i campi della guerra,
sugli spazi della morte».
 
         
  280

Silloin äiti Lemminkäisen
sanan virkkoi, noin nimesi:
«Otapa isosi pursi,
lähe tuonne piilemähän

Di Lemminkäinen la madre
disse allor queste parole:
«Or la barca di tuo padre
prendi e corri a rifugiarti

 
  290

ylitse meren yheksän,
meri-puolen kymmenettä,
saarehen selällisehen,
luotohon merellisehen!
Siell' ennen isosi piili,
sekä piili jotta säilyi
suurina sotakesinä,
vainovuosina kovina;
hyvä oli siellä ollaksensa,
armas aikaellaksensa.

al di là di nove mari,
e del decimo nel mezzo:
c'è uno scoglio in mezzo al mare,
dirupata un'isoletta:
si celò colà tuo padre,
vi rimase rimpiattato
nell'estate della guerra,
In quell'anno d'aspra lotta:
là tranquillo egli viveva,
lieto il tempo trascorreva.

 
    Siellä piile vuosi, toinen,
käy kotihin kolmannella
tutuille ison tuville,
vanhempasi valkamoille!»
Là ti cela per un anno
e per due: nel terzo torna
alle case di tuo padre,
al cantiere dei tuoi vecchi!»
 
         
         

NOTE
di P.E. Pavolini

15-16 «La gente di Pohjola aveva trasformato il cavallo in una pietra e la slitta in un cespuglio» (nota dalla terza edizione del Kalevala, 1887).

29-30 ― Cfr. anche Kalevala [XIX: 5-7].

32 «Tanto in alto che le frecce non lo colpissero» (nota dalla terza edizione del Kalevala, 1887).

73 ― La glossa spiega proprio «più giovane di me»! Una delle «ingenuità» già rilevate nell'introduzione (Pavolini 1910).

77 ― «En te servant une coupe indigne de toi» (Léouzon Le Duc 1845-1867).

213-214 «Fanno vedere quanto la propria terra è migliore in confronto della terra forestiera: qui da noi fragoletta, fuori di qui, baggiuolo!» (nota dalla terza edizione del Kalevala, 1887).

Bibliografia

  • KIRBY William Forsell [traduzione inglese e note]: Kalevala, The Land of the Heroes. Londra 1907.
  • KOSKINEN: Dictionnaire finnois-français. Helsinki, 1900.
  • LÉOUZON LE DUC Louis Antoine [traduzione francese e note]: La Finlande (Kalevala). 1845, 1867.
  • LÖNNROT Elias: (Vanha) Kalevala. Helsinki 1835.
  • LÖNNROT Elias: (Uusi) Kalevala. Helsinki, 1849, 1887.
  • PAVOLINI Paolo Emilio [traduzione italiana e note]: Kalevala: Poema nazionale finnico. Remo Sandron, Milano 1910.
  • PAVOLINI Paolo Emilio [traduzione italiana e note]: Kalevala: Poema nazionale finnico (Ed. ridotta). Sansoni, Milano 1935.
  • SCHIEFNER Anton [traduzione tedesca e note]: Kalevala: Das Nationalepos der Finnen. 1852.

[BIBLIOGRAFIA FINNICA COMPLETA]

Biblioteca - Guglielmo da Baskerville.
Area Finnica - Vaka Vanha Väinö.
Traduzione e note di Paolo Emilio Pavolini (1910).
Pagina originale: 16.04.2006
Ultima modifica: 10.04.2013
 
POSTA
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati