Torna ai cancelli del Ponte Arcobaleno
BIBLIOTECA

UGROFINNI
Finlandesi

MITI UGROFINNI
KALEVALA
Il Diciannovesimo Runo
IL DICIANNOVESIMO RUNO
Note di P.E. Pavolini
Bibliografia
KALEVALA
Il Diciannovesimo Runo
Sunto del runo

Canti magici, scongiuri e formule inserite nel runo

         
         
YHDEKSÄSTOISTA RUNO

IL DICIANNOVESIMO RUNO

 
         
         
Ilmarinen viene alle stanze di Pohjola, chiede in isposa la figlia, per meritar la quale gli vengono imposte prove perigliose   Siitä seppo Ilmarinen,
takoja iän-ikuinen,
itse tungeikse tupahan,
kaivaikse katoksen alle.
Ilmarinen fabbro allora
l'artigiano sempiterno,
penetrò dentro la stanza,
si fe' innanzi sotto il tetto.
 
     
  10

Tuotihin simoa tuoppi,
mettä kannu kannettihin
seppo Ilmarin kätehen.
Seppo tuon sanoiksi virkki:
«En ennen sinä ikänä,
kuuna kullan valkeana

Fu portato l'idromele,
una brocca ne fu messa
nelle mani d'Ilmarinen.
Però il fabbro così disse:
«Io non prima bever voglio,
no, finché splenda la luna,

    juone näitä juomisia,
kuin ma saan nähä omani,
onko valmis valvattini,
valmis valvateltavani».
bever vo' questa bevanda,
ch'io non veda la mia cara,
se sia pronta la diletta,
pronta per colui che aspetta».
 
         
  20

Tuop' on Pohjolan emäntä
sanan virkkoi, noin nimesi:
«Vaiv' on suuri valvatissa,
vaiva valvateltavassa:
jalk' on kesken kenkimistä,
toinen vieläki kesempi.

Ma l'ostessa di Pohjola
fe' sentir la sua parola:
«Gran fatica la diletta
porterà per chi l'aspetta:
solo a mezzo ha un piè calzato,
l'altro appena incominciato.

 
  30

Äsken on valmis valvattisi,
oike'in otettavasi,
kun sa kynnät kyisen pellon,
käärmehisen käännättelet
ilman auran astumatta,
vaarnojen värisemättä.
Senpä Hiisi ennen kynti,
Lempo varsinki vakoili
vaarnasilla vaskisilla,
auralla tuliterällä;

Ma soltanto sarò pronta
e potrà teco venire
quando il campo dei serpenti
tutto quanto tu abbia arato,
senza che l'aratro s'alzi,
senza che 'l vomero tremi.
Già una volta lo arò Hiisi,
Lempo poi vi trasse i solchi
con il vomero di rame,
con l'aratro fiammeggiante;

 
    oma poikani poloinen
heitti kesken kyntämättä».
il mio povero figliuolo
solo a mezzo fe' il lavoro».
 
         
Coi consigli della fanciulla di Pohja, riesce a compierle felicemente: per prima cosa ara il campo delle vipere, poi prende l'orso di Tuoni e il lupo di Manala, e finalmente s'impadronisce del grosso e terribile luccio del fiume di Tuonela 40

Silloin seppo Ilmarinen
meni neitonsa tupahan.
Itse tuon sanoiksi virkki:
«Yön tyttö, hämärän neito!
Muistatko ajan mokoman,
kun kuvasin uuen sammon,
kirjokannen kalkuttelin?
Sie vannoit ikivalasi

Ilmarinen fabbro allora
andò presso la fanciulla,
le rivolse la parola:
«Della notte e del mattino
figlia! Il tempo non rammenti
quand'io feci il nuovo Sampo
col coperchio variopinto?
tu giurasti eterno giuro,

 
  50

eessä julkisen Jumalan,
alla kasvon kaikkivallan,
tullaksesi toivottelit mulle,
miehelle hyvälle,
ikuiseksi ystäväksi,
kainaloiseksi kanaksi:
nyt ei äiti annakana,
työnnä mulle tyttöänsä
kyntämättä kyisen pellon,
käärmehisen kääntämättä».

dichiarasti in faccia a Dio,
innanzi all'Onnipotente
salda speme tu mi desti
con me, caro, di partire,
per compagna di mia vita,
per diletta colombella:
ma la mamma ora non vuole
dare a me la sua figliuola,
s'io non abbia prima arato
tutto il campo dei serpenti».
 
         
    Antoi morsian apua,
työnti neito neuvokkia:
«Ohoh seppo Ilmarinen,
takoja iän-ikuinen!
Aura kultainen kuvoa,
hope'inen huolittele!
Sillä kynnät kyisen pellon,
käärmehisen käännättelet».
Ma la sposa gli die' aiuto,
die' consigli la ragazza:
«Ilmarinen, fabbro caro,
artigiano sempiterno!
Fàtti un bell'aratro d'oro
e lavoralo d'argento;
tu con quello tutto il campo
dei serpenti potrai arare».
 
         
  60

Tuop' on seppo Ilmarinen
kullan ahjohon asetti,

Ilmarinen fabbro allora
portò l'oro alla fornace,

 
  70

hopeansa lietsimehen,
tuosta aurasen takovi.
Takoi rautaiset talukset,
teräksiset säärystimet,
ne on päällensä pukevi,
säärillensä säätelevi;
rautapaitahan paneikse,
teräsvöihin vyöteleikse,
otti rautarukkasensa,
nouti kintahat kiviset.

mise a fondere l'argento,
fucinò, saldò l'aratro.
Fucinò scarpe di ferro
e gambali pur, d'acciaio;
si calzò con quelle scarpe,
si coprì con quei gambali,
indossò ferrea camicia
e d'acciaio cinse i fianchi;
fe' di ferro le mitene
e di pietra cucì i guanti.

 
    Sai siitä tulisen ruunan,
valjasti hyvän hevosen,
läksi pellon kynnäntähän,
vainion vakoantahan.
Un destrier prese di fuoco,
aggiogò quel buon cavallo;
e partì, per trarre i solchi,
per arare tutto il campo.
 
         
   

Näki päitä pyöriviä,
raivoja ratisevia.
Sanovi sanalla tuolla:

Vedea teste turbinare,
crani udiva sibilare;
pronunziò questo scongiuro:

 
Scongiuro per allontanare i serpenti 80

«Hoi mato, Jumalan luoma!
Kuka nosti nokkoasi,
kenpä käski ja kehoitti

«Serpe, tu che Dio ha creato,
chi la cresta t'ha drizzato?
chi ti dà comandamento

 
  90 päätä pystössä piteä,
kaulan vartta kankeata?
Pois nyt tieltä poikellaite,
tungeite kulohon, kurja,
alas kursohon kuoite,
heilauta heinikkohon!
Josp' on tuolta pääsi nostat,
Ukko pääsi särkenevi
nuolilla teräsnenillä,
rakehilla rautaisilla».
di tener la testa ritta
ed il collo in su voltato?
Dalla strada ora ti scosta,
va', maligno, fra le stoppie,
oppur scivola fra i giunchi
o nasconditi fra l'erbe!
Se tu qui sollevi il capo,
Ukko spezzi il capo tuo
con le frecce ritemprate,
con la grandine di ferro!»
 
         
  100

Siitä kynti kyisen pellon,
akoeli maan matoisen,
nosti kyitä kynnökselle,
käärmehiä käännökselle.
Sanoi tuolta tultuansa:
«Jo nyt kynnin kyisen pellon,
vakoelin maan matoisen,
käärmehisen käännättelin.
Joko tyttö työnnetähän,
annetahan ainoiseni?»

Arò allora tutto il campo
dei serpenti, lo fe' a solchi:
alzò vipere col ferro
e serpenti con l'aratro.
E poi disse, di ritorno:
«Ecco già che ho arato il campo
dei serpenti e fatto i solchi,
fra le vipere ho scavato;
mi si mena la fanciulla,
mi si dà la mia diletta?»
 
         
  110

Tuop' on Pohjolan emäntä
sanan virkkoi, noin nimesi:
«Äsken neiti annetahan,
tyttö täältä työnnetähän,
kun sa tuonet Tuonen karhun,
suistanet suen Manalan
tuolta Tuonelan salosta,
Manalan majan periltä;
sata on saanut suistamahan,
tullut ei yhtänä takaisin».

Ma l'ostessa di Pohjola
fe' sentir la sua parola:
«Solo allora la fanciulla
tu potrai teco menare,
quando avrai di Tuoni l'orso
preso, e il lupo di Manala,
dalla selva di Tuonela,
dai confini di Manala;
cento andarono a pigliarlo,
nemmen uno tornò indietro».
 
         
    Siitä seppo Ilmarinen
meni neitonsa tupahan.
Sanan virkkoi, noin nimesi:
«Työ minulle määrättihin:
suistoa suet Manalan,
Tuonen karhut tuoakseni
tuolta Tuonelan salosta,
Manalan majan periltä».
Ilmarinen fabbro allora
andò presso la fanciulla,
le rivolse la parola:
«M'hanno imposta questa impresa:
di imbrigliar di Mana il lupo
e di Tuoni prender l'orso,
dalla selva di Tuonela,
dai confini di Manala».
 
         
  120

Antoi morsian apua,
työnti neito neuvokkia:

Ma la sposa gli die' aiuto,
die' consigli la ragazza:

 
    «Ohoh seppo Ilmarinen,
takoja iän-ikuinen!
Teräksestä tehkös suitset,
päitset rauasta rakenna
yhellä vesikivellä,
kolmen kosken kuohumilla!
Niillä tuonet Tuonen karhut,
suistanet suet Manalan».
«Ilmarinen, fabbro caro,
artigiano sempiterno!
Fàtti redini d'acciaio
e di ferro fàtti briglie
sopra un sasso del torrente,
di tre rapide alla schiuma!
Prenderai così di Tuoni
l'orso, e il lupo di Manala».
 
         
  130

Siitä seppo Ilmarinen,
takoja iän-ikuinen,

Ilmarinen fabbro allora,
l'artigiano sempiterno,

 
    teräksestä suitti suitset,
päitset rauasta rakenti
yhellä vesikivellä,
kolmen kosken kuohumilla.
fe' le redini d'acciaio,
fucinò briglie di ferro
sopra un sasso del torrente,
di tre rapide alla schiuma.
 
         
  140

Kävi siitä suistamahan;
itse noin sanoiksi virkki:
«Ututyttö Terhenetär!
Seulo seulalla utua,
terhenistä tepsuttele
viljan vierimäsijoille,

Mosse allora ad imbrigliare,
pronunziò questa preghiera:
«Terhenetär nebulosa!
spargi nebbia con la staccio,
versa brume fitte fitte
dove stanno quelle belve,

 
    jottei kuule kulkevaksi
eik' on eestäni pakene!»
ché non mi possan sentire
né dinanzi a me fuggire!»
 
         
  150 Sai sutosen suitsi-suuhun,
karhun rautakahlehesen
tuolta Tuonen kankahalta,
sinisen salon sisästä.
Sanoi tuolta tultuansa:
«Anna, akka, tyttäresi!
Jo olen tuonut Tuonen karhun,
suistanut suen Manalan».
Già del lupo, già dell'orso
strinse il muso con le briglie,
di Tuoni dalle brughiere,
della cupa selva in fondo;
e poi disse, di ritorno:
«Dammi, vecchia, la figliuola!
già portai di Tuoni l'orso,
presi il lupo di Manala».
 
         
  160

Tuop' on Pohjolan emäntä
sanan virkkoi, noin nimesi:
«Äsken alli annetahan,
sinisotka suoritahan,
kun saat suuren suomuhauin,
liikkuvan kalan lihavan,
tuolta Tuonelan joesta,
Manalan alantehesta
ilman nuotan nostamatta,
käsiverkon kääntämättä.

Ma l'ostessa di Pohjola
fe' sentir la sua parola:
«Solo allora ti daremo
quell'azzurra anatrellina,
quando il luccio tu abbia preso,
lo scaglioso grasso pesce
dal torrente di Tuonela,
di Manala dal profondo;
né tramaglio dèi adoprare,
rete a mano non gettare.

 
    Sata on saanut pyytämähän,
tullut ei yhtänä takaisin».
Cento andarono a pigliarlo,
nemmen uno tornò indietro».
 
         
  170

Jopa tuskiksi tulevi,
läylemmäksi lankeavi.
Meni neitonsa tupahan,
itse tuon sanoiksi virkki:
«Työ minulle määrättihin
aina entistä parempi:
saa'a suuri suomuhauki,
liikkuva kala lihava,

Già fu preso da sgomento,
grande angoscia già sentiva.
Andò presso la fanciulla,
le rivolse la parola:
«M'hanno imposta questa impresa
più difficil delle prime:
di pigliar il grosso luccio,
lo scaglioso, grasso pesce,

 
    Tuonen mustasta joesta,
Manalan ikipurosta
verkotoinna, nuotatoinna,
ilman muutta pyy'yksettä».
di Tuoni dal nero fiume,
dal torrente sempiterno,
senza rete né tramaglio,
e senz'alcun altro arnese».
 
         
  180

Antoi morsian apua,
työnti neito neuvokkia:
«Ohoh seppo Ilmarinen!
Ellös olko milläskänä!
Taop' on tulinen kokko,
vaakalintu valke'inen!

Ma la sposa gli die' aiuto,
die' consigli la ragazza:
«Ilmarinen, fabbro caro,
deh non esser così triste!
Fàtti un'aquila di fuoco,
un falcone fiammeggiante!

 
    Sillä saanet suuren hauin,
liikkuvan kalan lihavan,
Tuonen mustasta joesta,
Manalan alantehesta».
Piglierai con quella il luccio,
il vivace grasso pesce,
di Tuoni dal nero fiume,
dal profondo di Manala».
 
         
  190

Se on seppo Ilmarinen,
takoja iän-ikuinen,
takovi kokon tulisen,
vaakalinnun valke'isen;
kourat rauasta kuvasi,
teräksestä temmottimet,

Ilmarinen fabbro allora,
l'artigiano sempiterno,
fece un'aquila di fuoco,
fucinò di fiamme un falco;
ei di ferro fe' gli artigli,
l'unghie fe' d'acciaio, e per le

 
    siiviksi venehen vieret.
Itse siiville yleni,
selkähän sijoittelihe,
kokon kynkkäluun nenille.
ali mise assi di barca.
Egli stesso montò sopra,
si sedé sull'ali e il dorso,
sopra gli ossi di quell'ali.
 
         
  200

Siitä neuvoi kokkoansa,
vaakalintua varoitti:
«Kokkoseni, lintuseni!
Menes lennä, kunne käsken:
Tuonen mustalle joelle,
Manalan alantehelle!

Dava all'aquila un consiglio,
si volgeva così al falco:
«Aquilotto, caro uccello!
Volgi il volo com'io voglio,
verso la nera fiumana,
verso il gorgo di Manala!

 
    Iske suuri suomuhauki,
liikkuva kala lihava!»
Chiappa lo scaglioso luccio,
il vivace grasso pesce!»
 
         
  210

Tuo kokko, komea lintu,
lenteä lekuttelevi;
lenti hauin pyyäntähän,
hirmuhampahan hakuhun,
tuonne Tuonelan joelle,
Manalan alantehelle.
Yksi siipi vettä viisti,
toinen taivasta tapasi,

L'aquilotto, uccello vago,
s'innalzò veloce a volo;
volò per chiappare il luccio,
per cercare il zanneacuto
verso il fiume di Tuonela,
il profondo di Manala.
E sfiorava un'ala l'acqua
e toccava l'altra il cielo,

 
    kourat merta kuopaeli,
nokka luotoja lotaisi.
sopra il mar striscia la coda,
stride il becco sugli scogli.
 
         
    Siitä seppo Ilmarinen
lähtevi haroamahan
tuota Tuonelan jokea,
kokko luona vahtimahan.
Ilmarinen fabbro allora
s'avviò per scandagliare
quel torrente di Tuonela;
vegliò l'aquila al suo fianco.
 
       
  220

Vetehinen veestä nousi,
koppoi kiinni Ilmarisen.
Kokko niskahan kohahti,
Vetehisen päätä väänti,

Sorse il mostro fuor dell'acqua,
afferrò stretto Ilmarinen.
Ma del mostro la cervice
strinse l'aquila e la testa

    polki päätä pohjemmaksi,
kohti mustia mutia.
gli voltò, lo spinse infondo,
lo buttò nel fango nero.
 
         
  230

Jo tulevi Tuonen hauki,
ve'en koira vengottavi.
Ei ole hauki pienen pieni
eikä hauki suuren suuri:
kieli kahta kirvesvartta,
hampahat haravan varren,
kita kolmen kosken verta,
selkä seitsemän venehen.

Viene già di Tuoni il luccio,
si contorce il can dell'acqua.
Non è un luccio piccinino,
ma nemmeno molto grande:
lingua, lunga di due scuri,
denti, manichi di uncini
gola, larga tre fiumane
schiena, come sette barche.

 
    Tahtoi seppoa tavata,
syöä seppo Ilmarisen.
Vuol scagliarsi contro il fabbro,
Ilmari vuol divorare.
 
         
  240

Tuli kokko kouotellen,
isketellen ilman lintu.
Eik' ole kokko pienen pieni
eikä aivan suuren suuri:
suu sen on satoa syltä,
kita kuusi koskellista,
kieli kuutta keihäsvartta,
kynnet viittä viikatetta.

Venne l'aquila veloce,
pronto ai colpi il forte uccello;
non è un'aquila piccina
e nemmeno proprio grande:
bocca, lunga cento tese
gola, larga sei fiumane,
come sei lance la lingua,
come cinque falci l'unghie.

 
    Keksi suuren suomuhauin,
liikkuvan kalan lihavan,
iskevi kaloa tuota,
vasten suomuja sukaisi.
Si scagliò contro il gran luccio,
contro quel vivace pesce,
diede un colpo allo scaglioso,
picchiò contro il grasso luccio.
 
   

 

   
  250

Silloin suuri suomuhauki,
liikkuja kala lihava,
painavi kokon kynimen
alle selvien vesien.
Niin kokko kohotteleikse,
ilmahan ylenteleikse:

Ed allor quel grosso luccio,
lo scaglioso grasso pesce,
dell'uccel pigiò gli artigli
sotto l'acqua trasparente.
Ma rialzò l'aquila il volo,
alta si levò nell'aria:

 
    nosti mustia muria
päälle selvien vesien.
sollevando nero fango
sopra l'acqua trasparente.
 
         
  260

Liiteleikse, laateleikse;
toki toisesti kokevi.
Yhen iski kynsiänsä
hauin hirmun hartioihin,
ve'en koiran koukkuluihin;
toisen iski kynsiänsä
vuorehen teräksisehen,
rautaisehen kalliohon.

Si librava, svolazzava,
s'accingeva a un'altra prova:
ecco, ficca un degli artigli
nelle spalle al luccio orrendo,
dentro il fianco al can dell'acqua;
ecco, ficca l'altro artiglio
dentro il monte di metallo,
dentro la rupe ferrigna.

 
    Kilpestyi kivestä kynsi,
kalpistihe kalliosta:
jo hauki sukeltelihe,
ve'en venkale vetihe
kynsistä kokon kynimen,
vaakalinnun varpahista,
- jälet kynnen kylkiluilla,
halennehet hartioilla.
Rimbalzò dal sasso l'unghia,
scivolò giù dalla rupe:
e già il luccio le sfuggiva,
si tuffò nell'acqua il mostro
via dall'unghie dell'uccello,
dagli artigli del falcone:
ne portava impressi i segni
sopra i fianchi e sulle spalle.
 
         
  270

Siitä kokko rautakoura
kivastihe vielä kerran;

L'aquilotto, unghia-di-ferro,
fece ancora un altro sforzo;

 
    siivet välkkyi valkeana,
silmät selvänä tulena:
saip' on hauin kynsihinsä,
e'en koiran kourihinsa.
Nosti suuren suomuhauin,
ve'en venkalan veälti
alta aaltojen syvien
päälle selvien vesien.
splendean l'ali come fiamma,
gli occhi come fuoco chiaro:
prese il luccio con gli artigli,
strinse forte il can dell'acqua.
Tirò su quel grosso pesce,
trasse fuor dall'acqua il mostro,
su dal fondo nereggiante
sopra l'acqua trasparente.
 
       
  280

Niinp' on kokko rautakoura
kerrallansa kolmannella

E così la terza volta
l'aquilotto, unghia-di-ferro,

 
    toki saapi Tuonen hauin,
liikkuvan kalan lihavan,
tuosta Tuonelan joesta,
Manalan alantehesta:
ei vesi ve'elle tullut
prese pur di Tuoni il luccio,
il vivace grosso pesce
dal torrente di Tuonela,
dal profondo di Manala:
l'acqua non parea pià acqua
    hauin suuren suomuloista,
ilma ei ilmalle hajaisnut
kokon suuren höyhenistä.
per le scaglie del gran luccio,
l'aria non sapeva d'aria
per le piume del volante.
 
         
  290

Siitä kokko rautakoura
kantoi suuren suomuhauin

L'aquilotto, unghia-di-ferro,
portò allora il grande luccio

 
    oksalle omenatammen,
päähän lakkapään petäjän.
Siinä maisteli makua,
viilti halki hauin vatsan,
riipoeli rintapäätä,
pään on varsin poikki pahkoi.
sopra il ramo d'una quercia,
sopra un larice fronzuto.
Assaggiò colà del buzzo,
ruppe in mezzo al luccio il ventre,
raschiò il petto, e finalmente
gli spiccò coi morsi il capo.
 
         
  300

Sanoi seppo Ilmarinen:
«Oi sinua, kurja kokko!
Mikä lienet lintujasi,
ku ollet otuksiasi,

Ilmarinen fabbro disse:
«Aquilotto, disgraziato!
Dimmi che razza d'uccello,
che creatura tu sei mai,

 
    kun nyt maistelit makua,
viillit halki hauin vatsan,
kanssa riivoit rintapäätä,
pään on varsin poikki pahkoit!»
che così gusti del buzzo,
rompi in mezzo al luccio il ventre
e gli raschi il petto e infine
tu gli spicchi a morsi il capo?»
 
         
  310

Tuop' on kokko rautakoura
siitä syäntyi lentämähän.
Ylös ilmahan kohosi
pitkän pilven rannan päälle:
pilvet liikkui, taivot naukui,
ilman kannet kallistihe,

L'aquilotto, unghia-di-ferro,
s'adirò, riprese il volo.
Si levò nell'aria in alto
sopra l'orlo d'una nube:
vacillò la nube, il cielo
si piegò col suo coperchio

 
    katkesi Ukolta kaari,
kuulta sarviset sakarat.
e s'infranse l'arco d'Ukko
ed i corni della luna.
 
         
    Siitä seppo Ilmarinen
itse kantoi pään kaloa
anopille antehiksi.
Sanan virkkoi, noin nimesi:
«Tuoss' onpi ikuinen tuoli
hyvän Pohjolan tupahan».
Ilmarinen fabbro allora
portò il capo di quel pesce
alla suocera in regalo.
Pronunziò queste parole:
«Sarà questo sedia eterna
per la stanza di Pohjola».
 
         
  320

Siitä tuon sanoiksi virkki,
itse lausui ja pakisi:

Parlò con queste parole,
forte prese così a dire:

 
  330 «Jo nyt kynnin kyiset pellot,
vakoelin maat matoiset,
suistelin suet Manalan,
Tuonen karhut kahlestutin;
sain on suuren suomuhauin,
liikkuvan kalan lihavan,
tuosta Tuonelan joesta,
Manalan alantehesta.
Joko nyt neiti annetahan,
tyttö täältä työnnetähän?»
«Ho già arato tutto il campo
delle vipere e dei serpi,
ed al lupo di Manala
messo ho briglie, e freno all'orso;
presi lo scaglioso luccio,
il vivace pesce grasso
dal torrente di Tuonela,
dal profondo di Manala.
Mi darete or la fanciulla,
potrò prender la ragazza?»
 
         
   

Sanoi Pohjolan emäntä:
«Pahoinpa sinäki laait,
kun sa päätä poikki pahkoit,
laskit halki hauin vatsan,
vielä riivoit rintapäätä,
kanssa maistelit makua».

La signora di Pohjola:
«Ma però facesti male
a spezzar del pesce il capo,
a tagliarlo in mezzo al ventre,
a raschiargli ancora il petto,
a gustare del suo buzzo».
 
         
  340

Silloin seppo Ilmarinen
itse tuon sanoiksi virkki:
«Ei saalis viatta saa'a
paikoilta paremmiltana,

Ilmarinen fabbro allora
pronunziò queste parole:
«Non si prende senza guasti
preda da luoghi migliori,

 
    saati Tuonelan joesta,
Manalan alantehesta.
Joko on valmis valvattini,
valmis valvateltavani?»
quanto meno da Tuonela,
dal profondo di Manala.
È ormai pronta la diletta,
pronta per colui che aspetta?»
 
         
La signora di Pohjola promette la figliuola per fidanzata a Ilmarinen 350

Sanoi Pohjolan emäntä,
itse lausui ja nimesi:
«Jo on valmis valvattisi,
valmis valvateltavasi!
Annettava on alliseni,
sorsaseni suorittava

E l'ostessa di Pohjola
fe' sentir la sua parola:
«È già pronta la diletta,
pronta per colui che aspetta:
l'anatrella debbo dare,
la mia folaga donare,

 
    Ilmariselle sepolle
ikuiseksi istujaksi,
polviseksi puolisoksi,
kainaloiseksi kanaksi.»
ad Ilmari l'artigiano
perché sempre con lui stia,
per compagna di sua vita,
per diletta colombella.»
 
         
    Olipa lapsi lattialla.
Lauloi lapsi lattialta:
C'era un bimbo sul piancito;
cantò il bimbo dal piancito:
 
Canto per dare (la sposa) in mano (allo sposo) 360

«Jo tuli tuville näille
liika lintu linnahamme.
Lenti kokko koillisesta,
halki taivahan havukka;

«Ecco, a queste stanze venne,
al castel nostro un uccello;
volò un'aquila da oriente,
per il cielo uno sparviero;
 
  370 siipi iski ilman äärtä,
toinen lainetta lakaisi,
pursto merta pyyhätteli,
päähyt taivoa tapasi.
Katseleikse, käänteleikse,
liiteleikse, laateleikse;
liiti miesten linnan päälle,
nokalla kolistelevi;
miesten linna rautakatto:
ei siihen sisälle pääsnyt.
battea un'ala il firmamento
e sfiorava l'altra l'onde;
con la coda spazza il mare,
tocca il cielo con la testa;
guarda in giro da ogni parte,
e si libra a vol, svolazza
su degli uomini al castello
e col becco picchia forte:
ma di ferro è il tetto, e dentro
al castel non può passare.
 
         
    «Katseleikse, käänteleikse,
liiteleikse, laateleikse.
Liiti naisten linnan päälle,
nokalla kolistelevi;
naisten linna vaskikatto:
ei siihen sisälle pääsnyt.
«Guarda in giro, da ogni parte
e si libra a vol, svolazza
sul castel delle fanciulle
e col becco picchia forte;
è di lino il tetto, e dentro
al castello può passare.
 
         
  380

«Katseleikse, käänteleikse,
liiteleikse, laateleikse.
Liiti neitten linnan päälle,
nokalla kolistelevi;

«Guarda in giro, da ogni parte
e si libra a vol, svolazza
delle donne sul castello
e col becco picchia forte;

 
    neitten linna liinakatto:
jo siihen sisälle pääsi!
ma di rame è il tetto, e dentro
al castel non può passare!
 
         
    «Liiti linnan patsahalle,
siitä laskihe laelle;
liikahutti linnan lauan,
istui linnan ikkunalle,
seinälle selinäsulka,
satasulka salvoimelle.
«Giù si cala, dal camino
scende, dal palco del tetto,
del castel, scuote il soffitto
e si ferma alla finestra,
aliazzurro, alla parete,
centopenne, nel cantuccio.
 
         
  390

«Katselevi kassapäitä,
tukkapäitä tunnusteli,

«Guarda allor le altochiomate,
sbircia le ricche di trecce,

 
    neitiparvesta parasta,
kassapäistä kaunihinta,
hele'intä helmipäistä,
kukkapäistä kuuluisinta.
la migliore della schiera,
la più bella delle belle,
più gemmata fra le gemme,
più fiorita in mezzo ai fiori.
 
         
  400

«Siitä kokko kouraisevi,
havulintu haivertavi:
iski parvesta parahan,
sorsajoukosta somimman,
hele'immän, hempe'immän,
verevimmän, valke'imman.

«Ed allora con gli artigli
piomba l'aquila a rapire
la migliore della schiera,
l'anatrella più gentile,
più lucente, più vezzosa,
la più bianca, la più fresca.

 
    Senpä iski ilman lintu,
kynsi pitkä piirrällytti,
ku oli pysty pään piolta
sekä varrelta valittu,
sulkasiltahan sulavin,
hienukaisin höyheniltä».
Quella afferra l'aquilotto,
quella stringe fra gli artigli,
che più alto il capo tiene,
che ha più nobile statura,
che di penne è la più fine
e di piume più gentile».
 
         
  410

Siitä Pohjolan emäntä
sanan virkkoi, noin nimesi:
«Mistä tiesit, teltamoinen,
kuulit, kultainen omena,

E l'ostessa di Pohjola
fe' sentir la sua parola:
«Donde appresso hai, fortunato,
da chi udisti, mela d'oro,

 
    tämän neien kasvavaksi,
tukan liina liikkuvaksi?
Huohtiko hopeat neien,
neien kullat sinne kuului,
sinne paistoi meiän päivät,
meiän kuuhuet kumotti?»
già cresciuta la fanciulla,
già ondeggiante la sua chioma?
Fin laggiù forse l'argento
di costei, l'oro brillava
e dal nostro sol la luce
le tue case illuminava?»
 
       
  420

Lausui lapsi lattialta,
vasta kasvava karehti:
«Siitä tiesi teltamoinen,
onnen myyrä tien osasi

Cantò il bimbo dal piancito,
cinguettò quel bambinello:
«In tal modo il fortunato
il cammin trovò, qual talpa,

    neien kuuluhun kotihin,
kaunihisen kartanohon:
hyvä oli isosta huuto
laivan suuren laskennalta,
emosta sitäi parempi
leivän paksun paistannalta,
vehnäleivän leivonnalta,
vierahan ravitsennalta.
alla casa della bella,
all'ostello rinomato:
godea il bimbo bella fama
per la gran nave varata,
e miglior fama la mamma
per il grosso pane cotto,
col suo pane di frumento
facea l'ospite contento.
 
       
  430

«Siitä tiesi teltamoinen,
äkkioutoinen älysi

«E lo seppe il fortunato,
ben l'intese lo straniero

 
  440

neien nuoren nousneheksi,
impyen ylenneheksi:
kun kävi pihatse kerran,
astui aittojen alatse
varsin aamulla varahin,
aivan aika-huomenessa,
noki nousi nuoraisesti,
savu paksusti pakeni
neien kuulusta ko'ista,
kasvavaisen kartanosta;

che cresciuta la fanciulla,
che già grande s'era fatta:
quando un giorno pe'l cortile
passò, sotto la dispensa
(cominciava ad albeggiare,
era l'ora mattutina),
la fuliggine s'alzava,
si levava il fumo fitto
dalle case della bella,
dalla nobile dimora;

 
    neiti oli itse jauhamassa,
kivenpuussa kiikkumassa:
essa stessa a macinare,
pietre e manico a girare:
    kivenpuu käkenä kukkui,
laklana kiven lapatta,
kiven siili sirkkusena,
kivi helmenä heläsi.
canta il legno qual cuculo,
a mo' d'oche cantan gli assi,
come passerotto, il pernio
e le pietre come perle.
 
         
  450

«Kävi siitä toisen kerran,
astui pellon pientaretse:
neiti oli mataramaalla,
keikkui keltakankahilla,

«Passò ancora un'altra volta
lungo il margine del campo:
la fanciulla era sul prato,
si movea per la brughiera,

 
    paineli punapatoja,
keitti keltakattiloita.
a bollir rosso in marmitte,
color giallo nei paiuoli.
 
         
  460

«Kävi kerran kolmannenki
neien akkunan alatse,
kuuli neitosen kutovan,
pirta käessä piukkoavan:
sukkulainen suikahteli
kuin kärppä kiven kolossa,
pirkaeli pirran pii'it
kuin on tikka puun kylessä,

«Passò ancor la terza volta,
passò sotto la finestra,
udì tesser la fanciulla
ed il pettin pipilare:
sussurrava la navetta
qual fra i sassi l'ermellino,
e s'udian stridere i denti
come picchio sopra tronco,

 
    käärilauta käännähteli
kuin orava oksapuussa».
saltellavan le maniglie
qual scoiattolo sul ramo».
 
         
  470

Siitä Pohjolan emäntä
sanan virkkoi, noin nimesi:
«Kutti, kutti, neitoseni!
Enkö jo sanonut aina:
elä kuusissa kukahu,
elä laula laksoloissa,
näytä kaulan kaarevuutta,
käsivarren valkeutta,

E l'ostessa di Pohjola
fe' sentir la sua parola:
«Guarda, guarda, ragazzina,
non te l'ho io sempre detto?
Non cantare fra gli abeti,
gorgheggiare nelle valli,
non il collo tenerello,
non mostrar le bianche braccia,

 
    ripeyttä rinnan nuoren,
muun on muo'on muhkeutta!
non il colmo giovin seno,
non le forme sì prestanti!
 
         
  480

«Kaiken syystä syyättelin,
keikutin tämän kesosen,
jop' on kerkeän keväimen,
jopa toisen toukoaian:
laatiomme piilopirtti,
pienet piiloikkunaiset,
neien kangasta kutoa,
neljin niisin niukutella,

Tutto autunno te l'ho detto,
tutta estate t'ho ammonito,
t'ho sgridata a primavera,
quando a seminar si torna:
fabbrichiamo un nascondiglio,
con finestre piccoline,
ché vi tessa la fanciulla
che su e giù mandi la spola,

 
    ettei kuule Suomen sulhot,
Suomen sulhot, maan kosijat!»
senza che sentan gli sposi,
di Suomi i pretendenti!»
 
       
    Lausui lapsi lattialta,
kaksiviikkoinen kajahui:
Cantò il bimbo dal piancito,
il bambin da poco nato:
  490

«Helppo on hepo salata,
sorajouhi suojaella,
paha on neitonen salata,
hivus pitkä piilotella.
Laatisit kivisen linnan
keskelle meren seläistä

«Un cavallo bella-coda
facilmente si nasconde,
mai si cela, si rimpiatta
la fanciulla belle-trecce;
fabbricassi tu un castello
tutto pietra, in mezzo al mare,

 
    siellä piikoja pi'ellä,
kanojasi kasvatella,
eip' on piile piiat siellä,
eipä impyet ylene,
ettei pääse suuret sulhot,
suuret sulhot, maan kosijat,
miehet pystyisin kypärin,
heposet teräskape'in».
per tenervi entro celata
la colomba, che vi cresca,
no, nascosta non rimane
e già prima ch'essa cresca
si faran gli sposi innanzi,
pretendenti dalla terra,
ch'alto han l'elmo, ed i cavalli
con gli zoccoli ferrati».
 
         
Väinämöinen ritorna indispettito da Pohjola, e sconsiglia ognuno dall'andare in cerca di sposa insieme ad un pretendente più giovane 500 Itse vanha Väinämöinen
alla päin, pahoilla mielin

Ed il vecchio Väinämöinen
d'umor triste, a capo basso,

 
510 kotihinsa kulkiessa
sanan virkkoi, noin nimesi:
«Voi minua, mies kuluista,
kun en tuota tuntenunna,
naia nuorella iällä,
etsiä elon ajalla!
Kaikkiansa se katuvi,
joka nuorta naimistansa,
lasna lapsen saamistansa,
pienenä perehtimistä».

nel tornare a casa sua
pronunziò queste parole:
«Guai a questo cencio d'uomo!
che da giovan non pensai
a cercar la sposa, quando
è il bel tempo del vigore!
Folle invero chi si pente
d'aver, giovine, sposato
e di aver, ne' suoi verd'anni,
figli avuto e una famiglia».

 
         
    Siinä kielti Väinämöinen,
epäsi suvantolainen
vanhan nuorta noutamasta,
kaunista käkeämästä;
kielti uimasta uhalla,
veikan vettä soutamasta,
kilvoin neittä kosjomasta
toisen, nuoremman keralla.
E da allora, dissuase
Väinämöinen di Suvanto,
ogni vecchio dal cercare
una bella giovinetta;
dal nuotare temerario,
dal remare gareggiando,
e dal chiedere una sposa
con un più giovane accanto.
 
   

 

   
         

NOTE
di P.E. Pavolini

5-7 ― «In segno di benevolenza viene offerta a Ilmarinen la birra: non altrettanto fu fatto per Väinämöinen nel runo precedente» (nota dalla terza edizione del Kalevala, 1887). RITORNA

217 ― Il mostro è qui Vetehinen, l'«acquatico»; secondo alcuni, aggettivo da riferirsi al luccio, secondo altri nome proprio di un essere maligno; traduzione diretta del russo vodennoï [vodjanoj]. RITORNA

285-288 ― Cioè «l'acqua era piena di scaglie, l'aria di piume» perdute dai due combattenti. RITORNA

420 ― Il testo ha onnen myyrä «talpa della fortuna». La nota: «chi come la talpa, accumula nel suo nido i tesori, per goderli a suo agio» (nota dalla terza edizione del Kalevala, 1887). RITORNA

442 ― Le pietre del rudimentale molino a mano. RITORNA

484 ― Letteralmente «di due settimane». RITORNA

Bibliografia

  • KIRBY William Forsell [traduzione inglese e note]: Kalevala, The Land of the Heroes. Londra 1907.
  • KOSKINEN: Dictionnaire finnois-français. Helsinki, 1900.
  • LÉOUZON LE DUC Louis Antoine [traduzione francese e note]: La Finlande (Kalevala). 1845, 1867.
  • LÖNNROT Elias: (Vanha) Kalevala. Helsinki 1835.
  • LÖNNROT Elias: (Uusi) Kalevala. Helsinki, 1849, 1887.
  • PAVOLINI Paolo Emilio [traduzione italiana e note]: Kalevala: Poema nazionale finnico. Remo Sandron, Milano 1910.
  • PAVOLINI Paolo Emilio [traduzione italiana e note]: Kalevala: Poema nazionale finnico (Ed. ridotta). Sansoni, Milano 1935.
  • SCHIEFNER Anton [traduzione tedesca e note]: Kalevala: Das Nationalepos der Finnen. 1852.

[BIBLIOGRAFIA FINNICA COMPLETA]

Biblioteca - Guglielmo da Baskerville.
Area Finnica - Vaka Vanha Väinö.
Traduzione e note di Paolo Emilio Pavolini (1910).
Pagina originale: 22.04.2005
Ultima modifica: 10.04.2013
 
POSTA
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati