Torna ai cancelli del Ponte Arcobaleno
BIBLIOTECA

UGROFINNI
Finlandesi

MITI UGROFINNI
KALEVALA

L’Ottavo Runo

L'OTTAVO RUNO
Note di P.E. Pavolini
Bibliografia
KALEVALA
L’Ottavo Runo
Sunto del runo
         
         
KAHDEKSAS RUNO

L'OTTAVO RUNO

 
         
         
Durante il suo viaggio Väinämöinen vede la fanciulla di Pohja, in meravigliosa veste, e le chiede che voglia essere sua sposa. 10 Tuo oli kaunis Pohjan neiti,
maan kuulu, ve'en valio.
Istui ilman vempelellä,
taivon kaarella kajotti
pukehissa puhta'issa,
valke'issa vaattehissa;
kultakangasta kutovi,
hope'ista huolittavi
kultaisesta sukkulasta,
pirralla hope'isella.
Era bella la fanciulla
di Pohja, vanto dell'acque.
Sedea lungo il firmamento,
risplendea del ciel sull'arco,
nelle pure vestimenta,
nelle candide sue vesti;
un tessuto d'or tesseva
e d'argento lo fregiava;
era d'oro la navetta,
era il pettine d'argento.
 
         
    Suihki sukkula piossa,
käämi käessä kääperöitsi,
niiet vaskiset vatisi,
hope'inen pirta piukki
neien kangasta kutoissa,
hope'ista huolittaissa.
La navetta sibilava,
il gomitolo girava,
dentro i regoli di rame
presto il pettine ronzava
mentre lei tessea lo stame
e d'argento il ricamava.
 
         
  20

Vaka vanha Väinämöinen
ajoa karittelevi
pimeästä Pohjolasta,
summasta Sariolasta.

Il verace Väinämöinen
si partì con gran fracasso
dallo scuro di Pohjola
dalle nebbie di Sariola.

 
    Ajoi matkoa palasen,
pikkaraisen piirrätteli:
kuuli sukkulan surinan
ylähältä päänsä päältä.
Fe' di strada un pezzettino,
e sentì, dopo un pochino,
il brusìo della navetta
al di sopra del suo capo.
 
         
  30

Tuossa päätänsä kohotti,
katsahtavi taivahalle:
kaari on kaunis taivahalla,
neiti kaaren kannikalla,
kultakangasta kutovi,
hope'ista helkyttävi.

Alzò il capo, guardò in alto,
guardò allora verso il cielo:
vide il bell'arcobaleno,
e sull'orlo la fanciulla,
che un tessuto d'or fregiava
e d'argento il ricamava.
 
         
    Vaka vanha Väinämöinen
heti seisatti hevosen.
Tuossa tuon sanoiksi virkki,
itse lausui, noin nimesi:
«Tule, neiti, korjahani,
laskeite rekoseheni!»
Il verace Väinämöinen
il cavallo fermò tosto.
Così allora prese a dire,
tali detti a proferire:
«Vien', fanciulla, nella slitta,
scendi giù nel mio carretto!»
 
         
  40 Neiti tuon sanoiksi virkki,
itse lausui ja kysyvi:
«Miksi neittä korjahasi,
tyttöä rekosehesi?»
La fanciulla rispondeva
in tal modo gli chiedeva:
«Perché mai nella tua slitta,
nel carretto la fanciulla?»
 
         
  50

Vaka vanha Väinämöinen
tuop' on tuohon vastaeli:
«Siksi neittä korjahani,
tyttöä rekoseheni:
mesileivän leipojaksi,
oluen osoajaksi,
joka lautsan laulajaksi,
ikkunan iloitsijaksi
noilla Väinölän tiloilla,
Kalevalan kartanoilla».

Il verace Väinämöinen
replicò queste parole:
«Per ciò voglio la fanciulla
nella slitta, nel carretto:
che mi cuocia il pan di miele,
mi prepari ben la birra,
canti sopra ad ogni panca
e si svaghi alla finestra,
nelle terre di Väinölä,
nelle case di Kaleva».
 
         
La fanciulla finisce col promettere di acconsentire al desiderio di Väinämöinen purché questi, con le schegge del fuso, le fabbrichi una barchetta e la faccia scendere nell'acqua senza toccarla in alcun modo 60

Neiti tuon sanoiksi virkki,
itse lausui ja pakisi:
«Kun kävin mataramaalla,
keikuin keltakankahalla
eilen iltamyöhäsellä,
aletessa aurinkoisen,
lintu lauleli lehossa,
kyntörastas raksutteli:
lauleli tytärten mielen
ja lauloi miniän mielen.

Così disse la fanciulla,
tali detti gli rispose:
«Sopra il prato di stellina,
sopra l'erica giallastra
passeggiavo a tarda sera,
quando il sole era disceso:
cinguettava un uccellino
fra le foglie, zirla un tordo:
e il pensier della fanciulla
col suo canto ridiceva.
 
         
    «Mie tuota sanelemahan,
linnulta kyselemähän:
"Oi sie kyntörastahainen!
Laula korvin kuullakseni:
kumman on parempi olla,
kumman olla kuuluisampi,
tyttärenkö taattolassa
vai miniän miehelässä?"
«Io mi metto a chiacchierare,
l'uccellino a interrogare:
"Canta, caro tordicino,
che lo sentano i miei orecchi:
quale è meglio delle due,
quale è cosa più gradita:
star col babbo, come figlia
col marito, come nuora?"
 
         
  70 «Tiainenpa tieon antoi,
kyntörastas raksahutti:
L'uccellin lo seppe dire,
zirlò il tordo di rimando:
 
  80

"Valkea kesäinen päivä,
neitivalta valkeampi;
vilu on rauta pakkasessa,
vilumpi miniävalta.
Niin on neiti taattolassa
kuin marja hyvällä maalla,
niin miniä miehelässä,
kuin on koira kahlehissa.
Harvoin saapi orja lemmen,
ei miniä milloinkana"».

"Chiaro è il giorno nell'estate,
chiaro più viver fanciulla;
freddo è il ferro dentro il ghiaccio,
freddo più viver da nuora.
La fanciulla sta col babbo
come bacca in buon terreno:
sta la nuora col marito
come il cane alla catena.
Raro al servo tocca affetto,
ma non tocca mai alla nuora"».
 
         
  90 Vaka vanha Väinämöinen
itse tuon sanoiksi virkki:
«Tyhjiä tiaisen virret,
rastahaisen raksutukset!
Lapsi on tytär kotona,
vasta on neiti naituansa.
Tule, neiti, korjahani,
laskeite rekoseheni!
En ole mitätön miesi,
uros muita untelompi».
Il verace Väinämöinen
pronunziò queste parole:
«Vani i versi dell'augello
e del tordo il cinguettìo!
Finché è in casa, è una bambina,
conta solo maritata.
Vien', fanciulla, nella slitta,
scendi giù nel mio carretto!
Uom da nulla non son io,
né più d'altri pigro eroe!»
 
         
    Neiti taiten vastaeli,
sanan virkkoi, noin nimesi:
«Sitte sun mieheksi sanoisin,
urohoksi arveleisin,
jospa jouhen halkaiseisit
veitsellä kärettömällä,
munan solmuhun vetäisit
solmun tuntumattomaksi».
Scaltramente la fanciulla
così disse, gli rispose:
«Uom davver ti chiamerei,
un eroe ti stimerei,
se tagliassi in mezzo un crino
col coltello senza punta,
se facessi con un uovo,
invisibile, un bel nodo».

 

         
  100

Vaka vanha Väinämöinen
jouhen halki halkaisevi

Il verace Väinämöinen
tagliò in mezzo un crin sottile

 
    veitsellä kärettömällä,
aivan tutkaimettomalla;
munan solmuhun vetävi
solmun tuntumattomaksi.
Käski neittä korjahansa,
tyttöä rekosehensa.
col coltello senza punta,
che la lama avea smussata;
legò a nodo un uovo, senza
che quel nodo si vedesse.
Invitò poi la fanciulla
ad entrar nella sua slitta.
 
         
  110

Neiti taiten vastaeli:
«Ehkäpä tulen sinulle,
kun kiskot kivestä tuohta,
säret jäästä aiaksia

Scaltra disse la fanciulla:
«Da te allora verrò, quando
trarrai la scorza dal sasso,
e col ghiaccio farai sferza,

 
    ilman palan pakkumatta,
pilkkehen pirahtamatta».
senza romperne un pezzetto,
né scalfirne scheggettina».
 
         
  120

Vaka vanha Väinämöinen
ei tuosta kovin hätäile:
kiskoipa kivestä tuohta,
särki jäästä aiaksia
ilman palan pakkumatta,
pilkkehen pirahtamatta.
Kutsui neittä korjahansa,
tyttöä rekosehensa.

Il verace Väinämöinen
non fu molto imbarazzato:
trasse dal sasso la scorza
e dal ghiaccio tagliò sferza,
né un pezzetto se ne ruppe,
né volò via scheggettina.
Chiamò allora la fanciulla
perché entrasse nella slitta.
 
         
  130

Neiti taiten vastoavi,
sanovi sanalla tuolla:
«Sillenpä minä menisin,
kenp' on veistäisi venosen
kehrävarteni muruista,
kalpimeni kappaleista,
työntäisi venon vesille,
uuen laivan lainehille
ilman polven polkematta,
 ilman kouran koskematta,

Scaltramente la fanciulla
così disse, gli rispose:
«Certamente me ne andrei
da colui che mi facesse
una barca con le schegge
del mio fuso, della spola;
che varasse questa barca,
la scendesse giù nell'onde
senza spinger col ginocchio,
né toccarla con le palme,

 
    käsivarren kääntämättä,
olkapään ojentamatta.»
né voltarla con le braccia,
né tirarla con la spalla.»
 
       
Väinämöinen si mette al lavoro, ma con la scure si ferisce gravemente al ginocchio, né gli riesce di arrestare il fiotto del sangue   Siitä vanha Väinämöinen
itse tuon sanoiksi virkki:
«Liene ei maassa, maailmassa,
Il verace Väinämöinen
disse allor queste parole:
«Non v'è certo sulla terra
  koko ilman kannen alla
mointa laivan laatijata,
vertoani veistäjätä».
né del ciel sotto la volta,
costruttore di barchette
che mi possa stare a paro».
 
         
  140

Otti värttinän muruja,
kehrävarren kiertimiä;

Prese le schegge del fuso,
i pezzetti della rocca

 
    läksi veistohon venosen,
satalauan laittelohon
vuorelle teräksiselle,
rautaiselle kalliolle.
e la barca prese a fare,
i cento assi a preparare
dell'acciaro sopra il monte
e del ferro sul macigno.
 
         
  150 Veikaten venettä veisti,
purtta puista uhkaellen.
Veisti päivän, veisti toisen,
veisti kohta kolmannenki:
ei kirves kivehen koske,
kasa ei kalka kalliohon.
Pien d'orgoglio, a far la barca,
di superbia, la barchetta.
Tagliò un giorno, tagliò un altro;
tagliò ancor nel terzo giorno:
né batté la scure il sasso
né la punta urtò lo scoglio.
 
         
  160

Niin päivällä kolmannella
Hiisi pontta pyörähytti,
Lempo tempasi tereä,
Paha vartta vaapahutti.
Kävipä kivehen kirves,
kasa kalkkoi kalliohon;
kirves kilpistyi kivestä,
terä liuskahti liha'an,
polvehen pojan pätöisen,
varpahasen Väinämöisen.

Or venuto il terzo giorno,
Hiisi fe' girar la punta,
tirò a sé la lama Lempo,
scivolar la fe' il Maligno.
Sì che urtò contro la rupe
e batté contro lo scoglio;
guizzò l'ascia dalla rupe,
scivolò la lama dentro
alla carne del ginocchio
dell'altero Väinämöinen.

 
    Sen Lempo lihoille liitti,
Hiisi suonille sovitti:
veri pääsi vuotamahan,
hurme huppelehtamahan.
Nelle carni Lempo, ed Hiisi
la aggiustò dentro le vene:
ecco il sangue, ad inondare
ed a fiotti zampillare.
 
         
  170

Vaka vanha Väinämöinen,
tietäjä iän-ikuinen,
tuossa tuon sanoiksi virkki,
noin on lausui ja pakisi:
«Oi sie kirves kikkanokka,
tasaterä tapparainen!

Il verace Väinämöinen,
il sapiente sempiterno,
parlò allor con tali detti,
pronunziò tali parole:
«Scure dal naso camuso,
ascia dalla lama piatta!

 
    Luulitko puuta purrehesi,
honkoa hotaisnehesi,
petäjätä pannehesi,
koivua kohannehesi,
kun sa lipsahit liha'an,
solahutit suonilleni?»
tu credevi di spaccare
o di morder qualche pino,
od un cembro giù buttare
o colpire una betulla?
ché venisti sibilando
nella carne, nelle vene!»
 
         
  180

Loihe siitä loitsimahan,
sai itse sanelemahan.
Luki synnyt syitä myöten,
luottehet lomia myöten,

Si dispose agli scongiuri
si accingeva a pronunziarli,
le parole volea dire
dell'origine del ferro,

 
    mutt' ei muista muutamia
rauan suuria sanoja,
joista salpa saataisihin,
luja lukko tuotaisihin
noille rauan ratkomille,
suu sinervän silpomille.
ma caduto dalla mente
gli era quel detto potente,
che da sbarra potea fare,
serratura pur formare
nella sua ferita grama
alle piaghe della lama.
 
         
  190

Jo veri jokena juoksi,
hurme koskena kohisi:
peitti maassa marjan varret,
kanervaiset kankahalla.

Già scorreva il sangue a fiume,
gorgogliava qual cascata,
sugli steli delle bacche,
sugli sterpi delle lande.

 
    Eik' ollut sitä mätästä,
jok' ei tullut tulvillehen
noita liikoja veriä,
hurmehia huurovia
polvesta pojan totisen,
varpahasta Väinämöisen.
Non più zolla, che non fosse
inondata da quel sangue,
da quell'onda smisurata,
da quei fiotti fumiganti
dal ginocchio del sapiente
e dal pie' di Väinämöinen.
 
         
  200

Vaka vanha Väinämöinen
ketti villoja kiveltä,
otti suolta sammalia,
maasta mättähän repäisi

Il vegliardo veritiero
strappò musco dalle rupi,
borraccina dal palude,
strappò zolle dalla terra

 
    tukkeheksi tuiman reiän,
paikaksi pahan veräjän;
ei vääjä vähäistäkänä,
pikkuistakana piätä.
per tappare l'aspro buco,
per serrar la mala porta;
ma non gli riesce un pochino,
non la chiude un briciolino.
 
         
Va a cercare un mago abile a ciò, e trova un vecchio che s' impegna a far stagnare il sangue 210

Jopa tuskaksi tulevi,
läylemmäksi lankeavi.
Vaka vanha Väinämöinen
itse itkuhun hyräytyi;
pani varsan valjahisin,
ruskean re'en etehen,

Ecco, lo prese l'angoscia,
sempre più crebbe il dolore.
Il vegliardo veritiero,
Väinö, pianse silenzioso;
prese il suo giallo destriero,
alla slitta innanzi il mise,

 
    siitä reuoikse rekehen,
kohennaikse korjahansa.
si buttò poi nella slitta,
si sedé dentro il carretto.
 
         
    Laski virkkua vitsalla,
helähytti helmisvyöllä;
virkku juoksi, matka joutui,
reki vieri, tie lyheni.
Il corsiero con la frusta
eccitò, di perle adorna;
col cavallo, con la slitta
parea correre la via.
 
       
    Jo kohta kylä tulevi:
kolme tietä kohtoavi.
Presto giunse ad un villaggio,
ha tre strade a sé dinnanzi.
         
  220

Vaka vanha Väinämöinen
ajavi alinta tietä

Va il vegliardo veritiero
pel più umile sentiero

 
    alimaisehen talohon.
Yli kynnyksen kysyvi:
alla casa la più bassa.
Dice, né la soglia passa:
    «Oisiko talossa tässä
rauan raannan katsojata,
uron tuskan tuntijata,
vammojen vakittajata?»
«Ci sarebbe in questa casa
chi del ferro la ferita
ben sapesse esaminare
e il tormento mio calmare?»
 
         
  230

Olipa lapsi lattialla,
poika pieni pankon päässä.
Tuop' on tuohon vastoavi:
«Ei ole talossa tässä

C'era un bimbo sul piancito,
un ragazzo accanto al forno.
Così questi gli rispose:
«Non c'è dentro questa casa

 
    rauan raannan katsojata,
uron tuskan tuntijata,
kivun kiinniottajata,
vammojen vakittajata;
onpi toisessa talossa:
aja toisehen talohon!»
chi del ferro la ferita
bene sappia esaminare,
chi la pena ed il malanno
dell'eroe possa calmare;
c'è in un'altra casa certo,
va ad un'altra casa presto.»
 
         
  240

Vaka vanha Väinämöinen
laski virkkua vitsalla,
ajoa suhuttelevi.
Ajoi matkoa palasen,

Väinämöinen veritiero
frustò allora il suo destriero,
corse innanzi con fracasso,
fe' di strada un pezzettino,

 
    keskimäistä tietä myöten
keskimäisehen talohon.
Kysyi kynnyksen takoa,
anoi alta ikkunaisen:
«Oisiko talossa tässä
rauan raannan katsojata,
salpoa verisatehen,
suonikosken sortajata?»
lungo la strada di mezzo
alla casa ch'era in mezzo.
Domandò, dietro la soglia,
chiese, sotto la finestra:
«Ci sarebbe in questa casa
chi guardasse la ferita,
chi fermar potesse il sangue,
la cascata delle vene?»
 
   

 

   
  250

Akka oli vanha vaipan alla,
kielipalku pankon päässä.

Una vecchia imbacuccata
linguacciuta, dalla panca,

 
    Akka varsin vastaeli,
hammas kolmi kolkkaeli:
«Ei ole talossa tässä
rauan raannan katsojata,
verisynnyn tietäjätä,
kivun kiinniottajata;
onpi toisessa talossa:
aja toisehen talohon!»
a lui subito rispose,
guaiolarono i tre denti:
«Non c'è dentro questa casa
niun che guardi la ferita,
mago il sangue ad incantare,
il tormento a sollevare;
c'è in un'altra casa certo,
va' ad un'altra casa presto!»
 
         
  260 Vaka vanha Väinämöinen
laski virkkua vitsalla,
Väinämöinen veritiero
frustò allora il suo destriero,
 
  270 ajoa suhuttelevi.
Ajoi matkoa palasen,
ylimäistä tietä myöten
ylimäisehen talohon.
Yli kynnyksen kysyvi,
lausui lakkapuun takoa:
«Oisiko talossa tässä
rauan raannan katsojata,
tämän tulvan tukkijata,
veren summan sulkijata?»
corse innanzi con fracasso.
Fe' di strada un pezzettino
lungo la strada di sopra,
alla casa sopra a tutte.
Domandò dietro la soglia,
dal pilastro sotto il tetto:
«Ci sarebbe in questa casa
chi guardasse la ferita,
chi frenasse questo fiotto,
chi tappasse il nero sangue?»
 
       
    Ukko oli uunilla asuva,
halliparta harjun alla.
C'era un vecchio sulla stufa,
presso il forno un barbagrigia;
  280

Ukko uunilta urahti,
halliparta paukutteli:
«On sulettu suuremmatki,
jalommatki jaksettuna
Luojan kolmella sanalla,
syvän synnyn säätämällä;
joet suista, järvet päistä,
virrat niskalta vihaiset,

voce roca gridò il vecchio,
disse forte il barbagrigia:
«Si son chiuse cose peggio
e più gravi superate:
tre parole del Creatore,
gli scongiuri del profondo;
chiuser fiumi apriron laghi
e fermarono i torrenti:

 
    lahet niemien nenistä,
kannakset kape'immilta.»
golfo da golfo staccato,
ismo a ismo fu accostato.»
 
         

NOTE
di P.E. Pavolini

135-138 — «Väinämöinen non era solito menar vanto della sua potenza. Al vanitoso e al superbo gli spiriti suscitano ostacoli e disgrazie; mentre invece aiutano quelli che ricorrono ad essi» (nota dalla terza edizione del Kalevala, 1887). RITORNA

218 — Nei villaggi finni le case sono costruite generalmente sul pendio delle colline, di modo che vi si distinguono tre sorta di abitazioni: la inferiore, più vicina alla strada, la media e la superiore. Un sentiero particolare conduce a ciascuna di esse. (Léouzon Le Duc 1845-1867). RITORNA

222 — Avendo fretta, domandò anche prima di entrare nella stanza. (Léouzon Le Duc 1845-1867). RITORNA

272 — Le stufe dei Finni sono costruite in maniera che al di sopra del focolare si distenda una vasta piattaforma, la quale serve anche di letto durante i freddi più rigorosi. (Léouzon Le Duc 1845-1867). RITORNA

Bibliografia

  • KIRBY William Forsell [traduzione inglese e note]: Kalevala, The Land of the Heroes. Londra 1907.
  • KOSKINEN: Dictionnaire finnois-français. Helsinki, 1900.
  • LÉOUZON LE DUC Louis Antoine [traduzione francese e note]: La Finlande (Kalevala). 1845, 1867.
  • LÖNNROT Elias: (Vanha) Kalevala. Helsinki 1835.
  • LÖNNROT Elias: (Uusi) Kalevala. Helsinki, 1849, 1887.
  • PAVOLINI Paolo Emilio [traduzione italiana e note]: Kalevala: Poema nazionale finnico. Remo Sandron, Milano 1910.
  • PAVOLINI Paolo Emilio [traduzione italiana e note]: Kalevala: Poema nazionale finnico (Ed. ridotta). Sansoni, Milano 1935.
  • SCHIEFNER Anton [traduzione tedesca e note]: Kalevala: Das Nationalepos der Finnen. 1852.

[BIBLIOGRAFIA FINNICA COMPLETA]

Biblioteca - Guglielmo da Baskerville.
Area Finnica - Vaka Vanha Väinö.
Traduzione e note di Paolo Emilio Pavolini (1910).
Pagina originale: 07.03.2005
Ultima modifica: 18.06.2013
 
POSTA
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati