Torna ai cancelli del Ponte Arcobaleno
BIBLIOTECA

UGROFINNI
Finlandesi

MITI UGROFINNI
KALEVALA
Il Quinto Runo
IL QUINTO RUNO
Note di P.E. Pavolini
Bibliografia
KALEVALA
Il Quinto Runo
Sunto del runo
         
         
VIIDES RUNO

IL QUINTO RUNO

 
         
         
Väinämoinen cerca di riprendere dal mare la sorella di Joukahainen e la tira su coll'amo, trasformata in strano pesce   Jo oli sanoma saatu,
viety viesti tuonnemmaksi
neien nuoren nukkumasta,
kaunihin katoamasta.
Già era giunta la notizia,
già diffusa la novella
della fin della fanciulla,
della morte della bella.
 
       
10

Vaka vanha Väinämöinen,
tuo tuosta pahoin pahastui:
itki illat, itki aamut,
yöhyet enemmin itki,
kun oli kaunis kaatununna,
neitonen nukahtanunna,

Väinämöinen veritiero
oltremodo se ne afflisse:
pianse a sera, e la mattina,
pianse ancor di più le notti,
che la bella era perduta
e scomparsa la fanciulla,

 
    mennyt lietohon merehen,
alle aaltojen syvien.
dentro quell'ondoso mare,
sotto que' flutti profondi.
 
       
    Astui huollen, huokaellen,
syämellä synkeällä
rannalle meren sinisen.
Sanan virkkoi, noin nimesi:
«Sano nyt, Untamo, unesi,
maku'usi, maan venyjä:
Mosse triste, pensieroso,
grave il cuor, lungo la riva
dell'azzurro mare. E quivi
pronunziò queste parole:
«Dimmi, Untamo, del tuo sogno,
o dormente sulla terra!
  20

missä Ahtola asuvi,
neiot Vellamon venyvi?»

Ahto ov'è? Dove nel sonno
stan le figlie di Vellamo
 
         
    Sanoipa Untamo unensa,
maku'unsa maan venyjä:
«Tuolla Ahtola asuvi,
neiot Vellamon venyvi:
nenässä utuisen niemen,
päässä saaren terhenisen
alla aaltojen syvien,
päällä mustien mutien.
Il suo sogno disse Untamo,
il dormiente sulla terra:
«Ahto è là, colà nel sonno
stan le figlie di Vellamo:
sulla punta tenebrosa
di quell'isola nebbiosa;
sotto gli alti flutti stanno,
stanno sopra al nero fango.
 
         
  30

«Siellä Ahtola asuvi,
neiot Vellamon venyvi

«Colà d'Ahto è la dimora,
delle figlie di Vellamo,
 
    pikkuisessa pirttisessä,
kamarissa kaitaisessa,
kiven kirjavan kylessä,
paaen paksun kainalossa».
nella sala piccoletta,
nell'augusta cameretta,
presso il sasso variopinto,
dentro il cavo del macigno».
 
         
  40

Siitä vanha Väinämöinen
vetihe venesijoille.
Silmeävi siimojansa,
katselevi onkiansa;
otti ongen taskuhunsa,
väkärauan väskyhynsä.

Ed il vecchio Väinämöinen
venne al luogo delle barche.
Gettò gli occhi sulle lenze,
osservò per bene gli ami;
mise l'amo nella tasca
e l'uncin nella bisaccia.

 
    Soutoa melastelevi,
päähän saaren saauttavi,
nenähän utuisen niemen,
päähän saaren terhenisen.
Spinse col remo da poppa,
giunse in cima all'isolotto,
sulla punta tenebrosa
di quell'isola nebbiosa.
 
       
    Siin' oli ongella olija,
aina siimalla asuja,
käeksellä kääntelijä.
Laski launihin merelle,
Ei che all'amo ben pescava,
che la lenza ognor trattava,
che la rete a man gettava.
Buttò in mar l'amo più grosso,
  50

ongitteli, orhitteli:
vapa vaskinen vapisi,

tutto intento a lenzeggiare:
tremò la canna di rame,

 
    hope'inen siima siukui,
nuora kultainen kulisi.
fischiò la lenza d'argento,
ronzò pure il filo d'oro.
 
         
    Jo päivänä muutamana,
huomenna moniahana
kala otti onkehensa,
taimen takrarautahansa.
Sen veti venosehensa,
talui talkapohjahansa.
Or venuto un certo giorno,
una certa mattinata,
ecco, un pesce morse all'amo,
un salmone al ferreo uncino.
Lo tirò dentro la barca,
lo posò sopra il pagliolo.
 
         
Si accinge a tagliarlo a pezzi, ma il pesce gli guizza dalle mani nel mare e di là svela il vero esser suo 60

Katselevi, kääntelevi.
Sanan virkkoi, noin nimesi:

Lo guardava, lo voltava
e così dicea, parlava:
 
70 «Onp' on tuo kala kalanen,
kun en tuota tunnekana!
Sileähk' on siikaseksi,
kuleahka kuujaseksi,
haleahka haukiseksi,
evätöin emäkalaksi;
ihala imehnoksiki,
päärivatoin neitoseksi,
vyötöin veen on tyttöseksi,
korvitoin kotikanaksi:
«Ecco un pesce, un pesciolino,
qual non ho mai conosciuto!
Piatto è più che un lavareto,
bianco assai più d'una trota,
troppo è lustro per un luccio;
scarso ha pinne, forma strana
perché sia femmina o maschio;
non ha fasce, da fanciulla,
non cintura, come ondina,
non orecchie, da colomba:
 
    luopuisin meriloheksi,
syvän aallon ahveneksi».
un salmone par piuttosto,
una perca del profondo».
 
         
  80

Vyöll' on veitsi Väinämöisen,
pää hopea huotrasessa.
Veti veitsen viereltänsä,
huotrastansa pää hopean
kalan palstoin pannaksensa,
lohen leikkaellaksensa
aamuisiksi atrioiksi,
murkinaisiksi muruiksi,

Gli pendea dalla cintura
un coltello inargentato.
Trasse quel dalla cintura,
lo cavò dalla guaina
per tagliare a pezzi il pesce,
affettare quel salmone,
per il pasto del mattino,
per la prima colazione,

 
    lohisiksi lounahiksi,
iltaruoiksi isoiksi.
per goderne al desinare
e con quello per cenare.
 
         
    Alkoi lohta leikkaella,
veitsen viilteä kaloa:
lohi loimahti merehen,
kala kirjo kimmeltihe
pohjasta punaisen purren,
venehestä Väinämöisen.
A tagliarlo si accingeva,
a sventrarlo col coltello:
il salmon guizzò nel mare,
sfuggì il pesce variopinto
via dalla barchetta rossa,
dal canotto del cantore.
 
         
  90

Äsken päätänsä ylenti,
oikeata olkapäätä

Alzò tosto il pesce il capo,
sollevò la spalla destra
 
    vihurilla viiennellä,
kupahalla kuuennella;
nosti kättä oikeata,
näytti jalkoa vasenta
seitsemännellä selällä,
yheksännen aallon päällä.
(dava il vento il quinto soffio,
si gonfiava il sesto flutto);
sollevò la mano destra
e mostrò il piede sinistro,
dopo sette increspamenti,
dopo nove ondeggiamenti.
 
       

 

  100

Sieltä tuon sanoiksi virkki,
itse lausui ja pakisi:
«Oi sie vanha Väinämöinen!
En ollut minä tuleva

Di laggiù prese a parlare,
questi detti a pronunziare:
«O tu vecchio Väinämöinen!
Io non ero già venuta

 
    lohi leikkaellaksesi,
kala palstoin pannaksesi,
aamuisiksi atrioiksi,
murkinaisiksi muruiksi,
lohisiksi lounahiksi,
iltaruoiksi isoiksi».
che, salmone, mi tagliassi,
come pesce mi affettassi
per il pasto del mattino,
per la prima colazione,
per goderne al desinare
e con quello per cenare».
 
         
    Sanoi vanha Väinämöinen:
«Miksi sie olit tuleva?»
Disse il vecchio Väinämöinen:
«Perché dunque eri venuta?»
 
         
  110

«Olinpa minä tuleva
kainaloiseksi kanaksi,

«Certo venni perché fossi
colombella nel tuo braccio,
 
  120

ikuiseksi istujaksi,
polviseksi puolisoksi,
sijasi levittäjäksi,
päänalaisen laskijaksi,
pirtin pienen pyyhkijäksi,
lattian lakaisijaksi,
tulen tuojaksi tupahan,
valkean virittäjäksi,
leivän paksun paistajaksi,
mesileivän leipojaksi,

per passar la vita teco, 
star con te come consorte,
per rifarti il letticciuolo,
il guancial sotto la testa,
per pulire la saletta,
per spazzare il pavimento,
portar fuoco nella stanza
e tener viva la fiamma,
infornare il pane grosso,
impastare il pan di miele,
 
    olutkannun kantajaksi,
atrian asettajaksi.
mescer birra dalla brocca,
pòrti innanzi le pietanze.
 
         
    «En ollut merilohia,
syvän aallon ahvenia:
olin kapo, neiti nuori,
sisar nuoren Joukahaisen,
kuta pyyit kuun ikäsi,
puhki polvesi halasit.
«Io non ero né un salmone,
né una perca del profondo:
ero giovin ragazzina
di Joukahainen sorellina,
lei che sempre ricercasti,
tutti i dì desiderasti.
 
         
  130

«Ohoh, sinua, ukko utra,
vähämieli Väinämöinen,

Ah! Ah! Vecchio miserello,
Väinö di corto cervello!

 
    kun et tuntenut piteä
Vellamon vetistä neittä,
Ahon lasta ainokaista!»
Che fuggire ti lasciasti
di Vellamo la bimbetta,
d'Ahto figlia prediletta!»
 
         
Väinämöinen tenta invano, e con le parole e con le reti, di riprendere quel pesce   Sanoi vanha Väinämöinen
alla päin, pahoilla mielin:
«Oi on sisar Joukahaisen!
Toki tullos toinen kerta!»
Disse il vecchio Väinämöinen,
basso il capo, triste il cuore:
«O sorella d'Joukahainen,
torna, dico, un'altra volta!»
 
         
  140

Eip' on toiste tullutkana,
ei toiste sinä ikänä:
jo vetihe, vierähtihe,

Ma non venne un'altra volta,
né mai più nella sua vita:
scivolo, guizzò veloce,

 
    ve'en kalvosta katosi
kiven kirjavan sisähän,
maksankarvaisen malohon.
sparve rapida dall'acqua,
dentro il sasso variopinto,
nella cupa fenditura.
 
         
  150

Vaka vanha Väinämöinen
tuo on tuossa arvelevi,
miten olla, kuin eleä.
Jo kutaisi sulkkunuotan,
veti vettä ristin rastin,
salmen pitkin, toisen poikki;
veti vienoja vesiä,

Väinämöinen veritiero
riflettea che far dovesse,
come vivere potesse.
Gettò la rete di seta,
trassela per ogni verso,
pria per lungo, poi per largo;
la gettò nell'acque calme,

 
    lohiluotojen lomia,
noita Väinölän vesiä,
Kalevalan kannaksia,
synkkiä syväntehiä,
suuria selän napoja,
Joukolan jokivesiä,
Lapin lahtirantasia.
nei crepacci dei salmoni,
dentro l'onde di Väinölä,
lungo gl'ismi di Kaleva,
negli abissi tenebrosi
e nei vortici maestosi
e d'Joukola nei torrenti,
di Lapponia nelle baie.
 
         
  160

Sai kyllin kaloja muita,
kaikkia ve'en kaloja,
ei saanut sitä kalaista,

Altri pesci prese, ad iosa,
ogni pesce che sta in acqua,
ma non più quel pesciolino

 
    mitä mielensä pitävi:
Vellamon vetistä neittä,
Ahon lasta ainokaista.
ch'egli sempre aveva in mente:
di Vellamo la bimbetta,
d'Ahto figlia prediletta.
 
         
Torna afflitto a casa: la madre, risvegliata nella tomba dalla tristezza del figlio, lo esorta a chiedere in isposa la ragazza di Pohjola 170

Siitä vanha Väinämöinen
alla päin, pahoilla mielin,
kaiken kallella kypärin
itse tuon sanoiksi virkki:
«Ohoh, hullu, hulluuttani,
vähämieli, miehuuttani!
Olipa minulla mieltä,

Ed il vecchio Väinämöinen,
basso il capo, triste il cuore,
col cappuccio di traverso,
pronunziò queste parole:
«Quanto stupido son stato,
uomo di poco giudizio!
Ben avevo dell'acume,

 
    ajatusta annettuna,
syäntä suurta survottuna,
oli ennen aikoinansa.
Vaanpa nyt tätä nykyä,
tällä inhalla iällä,
puuttuvalla polveksella!
Kaikki on mieli melkeässä,
ajatukset arvoisessa,
kaikki toimi toisialla.
ben mi fu dato giudizio
e concesso nobil cuore
prima, nei tempi passati:
Ma non li ritrovo adesso,
ora, in questi tristi tempi;
nell'età che giù decade:
il giudizio è indebolito,
il pensiero già infiacchito,
il coraggio ormai sparito!
 
         
  180

«Kuta vuotin kuun ikäni,

Quella che sempre aspettai,

 
  190 kuta puolen polveani,
Vellamon vetistä neittä,
veen on viimeistä tytärtä
ikuiseksi ystäväksi,
polviseksi puolisoksi,
se osasi onkeheni,
vierähti venoseheni:
minä en tuntenut piteä,
en kotihin korjaella,
laskin jälle lainehisin,
tutta la vita cercai
di Vellamo la bimbetta,
la più giovan delle ondine,
per passar la vita seco,
con lei star come consorte,
quella presi con l'uncino,
quella trassi nella barca:
ma non seppi trattenerla,
non portarla a casa mia;
la lasciai piombar nell'onde,
 
    alle aaltojen syvien!» scomparire dentro i flutti!»  
         
    Meni matkoa vähäisen,
astui huollen, huokaellen;
kulkevi kotia kohti.
Sanan virkkoi, noin nimesi:
Fe' di strada un pezzettino,
mosse triste pensieroso.
Giunto a casa così disse,
pronunziò queste parole:
 
         
  200

«Kukkui muinaiset käkeni,
entiset ilokäkeni,
kukkui ennen illoin, aamuin,
kerran keskipäivälläki:
mikä nyt sorti suuren äänen,

«Una volta qui cantava
il cuculo della gioia;
prima a sera, poi il mattino,
poi cantava a mezzogiorno:
chi spezzò la grande voce,

 
    äänen kaunihin kaotti? chi la voce bella ruppe?  
         
    «Suru sorti suuren äänen,
huoli armahan alenti;
sill' ei kuulu kukkuvaksi,
päivän laskun laulavaksi
minun iltani iloksi,
huomeneni huopeheksi.
«Il dolor spezzò la voce,
la velò l'affanno mesto;
ché cantar più non si sente,
né il tramonto salutare,
per far lieta a me la sera
e serena la mattina.
 
       
  210

«Enkä nyt tuota tieäkänä
miten olla, kuin eleä,
tällä ilmalla asua,

«Ora invece non so che fare,
come viver, come stare
sotto questo triste cielo,

    näillä mailla matkaella. traversare queste terre.
         
    «Oisiko emo elossa,
vanhempani valvehella,
sepä saattaisi sanoa,
miten pystössä pysyä,
murehisin murtumatta,
huolihin katoamatta
näissä päivissä pahoissa,
ape'issa miel'aloissa!»
«Fosse ancor viva la madre,
e vegliasse ancor la casa,
essa mi potrebbe dire
com'io possa farmi forza,
ché il dolore non mi opprima,
ché l'angoscia non mi spezzi
nel passar giorni sì brutti
e con questi amari lutti!»
 
         
  220 Emo hauasta havasi, Dalla tomba, sotto l'acqua,  
  230 alta aallon vastaeli:
«Viel' onpi emo elossa,
vanhempasi valvehella,
joka saattavi sanoa,
miten olla oikeana,
murehisin murtumatta,
huolihin katoamatta
niissä päivissä pahoissa,
ape'issa miel'aloissa:
mene Pohjan tyttärihin!
si svegliò la madre e disse:
«Vive ancora la tua mamma,
veglia ancor la genitrice:
lei può dirti la maniera
ché tu viva più tranquillo,
ché il dolore non ti opprima,
ché l'angoscia non ti spezzi
nel passar giorni sì brutti
e con questi amari lutti:
va' di Pohja alle figliuole!
 
    Siell' on tyttäret somemmat,
neiet kahta kaunihimmat,
viittä, kuutta virkeämmät,
ei Joukon jorottaria,
Lapin lapsilönttäreitä.
Ci son là ragazze belle;
son del doppio più leggiadre,
cinque, sei volte più vispe
delle arcigne di Joukola,
delle goffe di Lapponia.
 
         
  240

«Sieltä naios, poikaseni,
paras Pohjan tyttäristä,
jok' on sievä silmiltänsä,
kaunis katsannoisiltansa,
aina joutuisa jalalta

«Prendi in sposa, figlio caro,
la miglior che a Pohja sia:
una ch'abbia vispi gli occhi,
bello il volto, da ammirare,
che sia svelta nei ginocchi,

 
    sekä liukas liikunnolta!» pronta a correre e saltare!»  
   

 

   

NOTE
di P.E. Pavolini

18 ― Cioè: «Che cosa hai veduto nel tuo sonno?» RITORNA

48 Launi/launis, un amo grosso, di legno. RITORNA

211 ― «Questo consiglio fu la prima spinta alle varie vicende che occorsero a Väinämöinen» (nota dalla terza edizione del Kalevala, 1887). RITORNA

Bibliografia

  • KIRBY William Forsell [traduzione inglese e note]: Kalevala, The Land of the Heroes. Londra 1907.
  • KOSKINEN: Dictionnaire finnois-français. Helsinki, 1900.
  • LÉOUZON LE DUC Louis Antoine [traduzione francese e note]: La Finlande (Kalevala). 1845, 1867.
  • LÖNNROT Elias: (Vanha) Kalevala. Helsinki 1835.
  • LÖNNROT Elias: (Uusi) Kalevala. Helsinki, 1849, 1887.
  • PAVOLINI Paolo Emilio [traduzione italiana e note]: Kalevala: Poema nazionale finnico. Remo Sandron, Milano 1910.
  • PAVOLINI Paolo Emilio [traduzione italiana e note]: Kalevala: Poema nazionale finnico (Ed. ridotta). Sansoni, Milano 1935.
  • SCHIEFNER Anton [traduzione tedesca e note]: Kalevala: Das Nationalepos der Finnen. 1852.

[BIBLIOGRAFIA FINNICA COMPLETA]

Biblioteca - Guglielmo da Baskerville.
Area Finnica - Vaka Vanha Väinö.
Traduzione e note di Paolo Emilio Pavolini (1910).
Pagina originale: 16.01.2005
Ultima modifica: 10.04.2013
 
POSTA
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati