FONTI

CELTI
Irlandesi

MITI CELTICI
INSCRIPTIONES LATINÆ SELECTÆ
EPIGRAFIA MONUMENTALE GALLO-ROMANA
* * *
IVPPITER
Titolo [Corpus Inscriptionum Latinarum]
Genere Epigrafia monumentale
Lingua Latino, gallico
Epoca I sec. a.C. - II sec. d.C.
INSCRIPTIONES LATINÆ SELECTÆ
EPIGRAFIA MONUMENTALE GALLO-ROMANA
* * *
IUPPITER, TARANIS

LEGENDA

A sinistra, l'iscrizione originale (in grigio-azzurro la possibile restituzione delle parole o lettere mancanti). La crux [†] indica lacuna non risolvibile. A destra trascrizione del testo; le parti tra parentesi tonde ( ) rappresentano lo sviluppo delle iniziali, delle sigle o delle contrazioni presenti nell'iscrizione; le parti tra parentesi quadre [ ] indicano un'integrazione delle parole o lettere mancanti; il punto interrogativo (?) indica che l'integrazione è congetturale; doppie parentesi quadre [[ ]] indicano un'erasione del testo; le parentesi graffe { } indicano un'espunzione. In basso a sinistra la segnatura del CIL, Corpus Inscriptionum Latinarum o di altre pubblicazioni simili. In basso a destra, le località di ritrovamento del reperto sia secondo la toponomia antica sia secondo la attuale.

IVPPITER ACCIO (ACCIONIS?)
IOVI ACCIONI
PATRIO SVETRIVS
SABINVS LEG
AVGVSTI PR PR [†...
Iovi Accioni
[Pa]trio Suetrius
[Sabi]nus leg(atus)
[Aug]u[sti pr(o) pr(aetore) †...
CIL [iii: 3428] Aquincum (Pannonia Inferior)
Budapest (Ungheria)
IVPPITER ARVBIANVS
PRO SAL D N
IMP ANTONINI PI F AVG
I O M CONSERV
ARVBIANO ET CEL
SANC
VIB CASSIVS
VICTORINVS
BF COS LEG II ITA
P F ANTONINIANE
V S L M
LETO II ET CERIALE COS
Pro sal(ute) d(omini) n(ostri)
Imp(eratoris) Antonini Pi(i) F(elicis) A[ug(usti)]
 I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Conser(vatori)
Arubiano et Cel(eiae)
Sanc(tae)
Vib(ius) Cassius
Victorinus
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis) II Ita(licae)
P(iae) F(idelis) Antoninian(a)e
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
L(a)eto II et Ceriale co(n)s(ulibus)
CIL [iii: 3428] Celeia (Noricum)
Celje (Slovenia)
I O M
ARVBINO
L CAMP
CELER
SACERDOS
VRBIS
ROMAE
 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Arubi(a)no
L(ucius) Camp(anius)
Celer
sacerdos
urbis
Romae
aeternae
et Iulia
Honorata
con(iux) pro se
et suis v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)
CIL [iii: 5443a] Solva (Noricum)
Rein, Graz (Austria)
I O M
VENVSTINVS
SVMM
SIGNVM
I ARVB
CVLTORIB
CVM BASE D D
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Venustinus
summ(arum)
signum
I(ovis) Arub(iani)
cultorib(us)
cum base d(onum) d(edit)
CIL [iii: 5532] Iuvavum (Noricum)
Salzburg (Austria)
IN H D D I O M
ARVB ET SANCTO
BED VIND VERVS
BF COS LEG II ITAL
P F SEVER EX VOTO
POS ID MAIS
IMP D N SEVE
RO ALEXANDRO AVG II ET MARCEL
LO II COS
 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Arub(iano) et Sancto
Bed(aio) Vind(ius) Verus
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis) II Ital(icae)
P(iae) F(idelis) Sever(ianae) ex voto
pos(uit) Id(ibus) Mai(i)s
Imp(eratore) d(omino) n(ostro) Seve-
ro Alexandro Aug(usto) II et Marcel-
lo II co(n)s(ulibus)
 
CIL [iii: 5575] Bedaium (Noricum)
Stottham (Austria)
I O M ARVBIANO
ET BEDAIO SANCTO
TVL IVVENIS
BF COS LEG II
ITAL ANTONINIAN
V S L M
IDIB MAIS D N
IMP ANTONINO

II ET SACERDOTE COS
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Arubiano
et Bedaio Sancto
Tul(lius) Iuvenis
 b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis) II
Ital(icae) Antoninian(ae)
 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
 Idib(us) Mai(i)s [d(omino) [n(ostro)]
[Imp(eratore) Antonino]
II et Sacerdote co(n)s(ulibus)
CIL [iii: 5580] Bedaium (Noricum)
Pittenhart (Austria)
I O M ARV
POSVERVNT
GEMELLINVS
ET VITALIS
LIBIENS
VOTO SVO
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Ar[u(biano)]
posuerunt
Gemellinus
et Vitalis
lib{i}en(te)s
voto suo
CIL [iii: 10202] Bassianae (Pannonia Inferior)
Donji Petrovci (Serbia)
IVPPITER BAGINATIS
  Fonti: [Inscriptiones Latinae Selectae > Baginatis]►
IVPPITER BEISIRISSE

I O M
BEISIRISSE
M VAL POTE
NS V S L M
 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Beisirisse
M(arcus) Val(erius) Pote-
ns v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

CIL [xii: 2383] Bigerriones: (Aquitania)
Cadéac (dép. Hautes-Pyrénées, Francia)
IVPPITER BVSSVMARVS / BVSSVRIGIVS
I O M
SOLI BVS
SVI RIGIO P DECEM
BER ELIVS
V P
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Soli Bus-
surigio P(ublius) Decem-
ber (A)elius
v(otum) p(osuit)
AE [1944: 32]  Apulum (Dacia)
Alba Iulia / Gyulafehérvár (Transilvania, Romania)
I O
BVSSV
MARO
ATPATI
NIVS RVFI
V L S M
I(ovi) O(ptimo)
Bussu-
maro
Atpati-
nius Rufi
v(otum) l(ibens) [s(olvit)] m(erito)
CIL [iii: 1033] Apulum (Dacia)
Alba Iulia / Gyulafehérvár (Transilvania, Romania)
I O M BVSSVMARIO
G ATIL EVTYCHES AVG
COL APVL PRO SALVTE
SVA SVORVM OMNIVM
EXEDRAM LONG P XXX LATAM
P XXV CVM ARCV PER SVAE FCIT
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Bussumario
G(aius) [sic] Atil(ius) Eutyches Aug(ustalis)
col(oniae) Apul(ensis) pro salute
sua suorumq(ue) omnium
exedram long(am) p(edes) XXX latam
p(edes) XXV cu[m ar]cu pec(unia) sua{e} f(e)cit
CIL [iii: 14215,15] Tomis (Moesia Inferior)
Constanța (Dobruja, Romania)
CANDAM(I)VS
IOVI CANDAMIO Iovi Candamio
CIL [xii: 2695] (Hispania citerior)
Candaneda de Ferrar (Castilla y León, Spagna)
IOVI DEO
CANDAMO
IRMVMIC
VRILLIC
L M
Iovi deo
Candamo
Irmumic(us)
Urrilic(um)
l(ibens) m(erito)
IRPPalencia [6] Pallantia (Hispania Citerior)
Palencia (Castilla y León, Spagna)
IOVI DEO
CANDAMO
PRIMVLA
REB LIB
L M
Iovi deo
Candamo
Primula
Reb(urrini) lib(erta)
l(ibens) m(erito)
Meseta [59] Pallantia (Hispania Citerior)
Olleros de Pisuerga, Palencia (Castilla y León, Spagna)
CANDIEDO (CANDIEDONIS?)
I O M
CANDIEDONI
T CAESIVS RVFVS
SAELENVS
EX VOTO FECIT
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Candiedoni
T(itus) Caesius Rufus
Saelenus
ex voto fecit
CIL [ii: 2599] Callaeci: Aquae Flaviae (Gallaecia)
Chaves (Portogallo)
CERNENVS
DESCRIPTVM ET RECOGNITVM FACTVM EX LIBELLO QVI PROPOSITVS
ERAT ALB MAIORI AD STATIONE RESCVLI IN QVO SCRIPTVM ERAT
ID QVOD I S EST
ARTEMIDORVS APOLLONI MAGISTER COLLEGI IOVI CERNENI ET
VALERIVS NICONIS ET OFFAS MENOFILI QVESTORES COLLEGI EIVS
DEM POSITO HOC LIBELLO PVBLICE TESTANTVR
EX COLLEGIO S S VBI ERANT HOM LIIII EX EIS NON PLVS
REMASISSE AD ALB QVAM QVOT H XVII IVLIVM IVLI QVOQVE
COMMAGISTRVM SVVM EX DIE MAGISTERI SVI NON ACCESSISSE
AD ALBVRNVM NEQ IN COLLEGIO SEQVE EIS QVI PRE
SENTES FVERVNT RATIONEM REDDEDISSE ET SI QVIT
EORVM ABVERAT REDDEDISSET SIVE FVNERIBVS
ET CAVTIONEM SVAM IN QVA EIS CAVERAT RECEPISSET
MODOQVE AVTEM NEQVE FVNERATIVIS SVFFICERENT
NEQVE LOCVLVM ABERET NEQVE QVISQVAM TAM MAGNO
TEMPORE DIEBVS QVIBVS LEGI CONTINETVR CONVENIRE
VOLVERINT AVT CONFERRE FVNERATICIA SIVE MVNERA
SEQVE ID CIRCO PER HVNC LIBELLVM PVBLICE TESTANTVR
VT SI QVIS DEFVNCTVS FVERIT NE PVTET SE COLLE
GIVM ABERE AVT AB EIS ALIQVEM PETITIO
NEM FVNERIS ABITVRVM
PROPOSITVS ALB MAIORI V IDVS FEBR IMP L AVR VERO III ET
QVADRATO COS
ACT ALB MAIORI
 
Descriptum et recognitum factum ex libello qui propositus
erat Alb(urno) Maiori ad statione(m) Resculi in quo scriptum erat
id quod i(nfra) s(criptum) est
Artemidorus Apolloni magister collegi(i) Iovi Cerneni et
Valerius Niconis et Offas Menofili qu(a)estores collegi(i) eius-
dem posito hoc libello publice testantur
ex collegio s(upra) s(cripto) ubi erant ho[m(ines)] LIIII ex eis non plus
rema(n)sisse ad Alb(urnum) quam quot h(omines) XVII Iulium Iuli quoque
commagistrum suum ex die magisteri(i) sui non accessisse
ad Alburnum neq(ue) in collegio seque eis qui pr(a)e-
sentes fuerunt rationem reddedisse et si quit [recte: quid]
eorum (h)abuerat reddedisset sive funeribus
et cautionem suam in qua eis caverat recepisset
modoque autem neque funeraticis sufficerent
neque loculum (h)aberet neque quisquam tam magno
tempore diebus quibus legi continetur convenire
voluerint aut conferre funeraticia sive munera
seque i[d]circo per hunc libellum publice testantur
ut si quis defunctus fuerit ne putet se colle-
gium (h)abere aut ab eis aliquem petitio-
nem funeris (h)abiturum
propositus Alb(urno) Maiori V Idus Febr(uarias) Imp(eratore) L(ucio) Aur(elio) Vero III et
Quadrato co(n)s(ulibus)
act(um) Alb(urno) Maiori
DESCRIPTVM ET RECOGNITVM
FACTVM EX LIBELLO QVI PROPO
SITVS ERAT ALB MAIORI AD STATIO
NEM RESCVLI IN QVO SCRIP
TVM ERAT ID QVOT I
S EST
ARTEMIDORVS APOLLONI MAGISTER
COLLEGI IOVI CERNENI ET VALERIVS
NICONIS ET OFFAS MENOFILI QVESTO
RES COLLEGI EIVSDEM
POSITO HOC LIBELLO PVBLICE TESTANTVR
EX COLLEGIS S S VBI ERANT HOM LIIII
EX EIS NON PLVS REMASISSE ALB
QVAM QVOT HOMIN XVII
L VASIDI VICTORIS
C SECVNDINI LEGITIMI
STERINI RVSTICI
AELI PLATORIS
GELDONIS
VLPI FELICIS
SEPTEMBRIS PLATORIS
IVLIVM IVLI QVOQVE COMMAGISTRVM SVVM
EX DIE MAGISTERI SVI NON ACCESSISSE AD ALBVRNVM NEQ
IN COLLEGIO SEQVE EIS QVI PRESENTES FVERVNT RATIO
NEM REDDEDISSE ET SI QVIT
EORVM ABVERAT REDDE
DISSET SIVE FVNERIBVS ET CAVTIONEM SVAM IN QVA
EIS CAVERAT RECEPISSET MODOQVE AVTEM NEQVE FV
NERATICIS SVFFICERET NEQVE LOCVLVM ABERET NEQ
QVISQVAM TAM MAGNO TEMPORE DIEBVS QVIBVS LEGI
CONTINETVR CONVENIRE VOLVERINT AVT CONFER
RE FVNERATICIA SIVE MVNERA
SEQVE IDCIRCO PER HVNC LIBELLVM PVBLICE TESTANTVR VT SI QVIS
DEFVNCTVS FVERIT NE PVTET SE COLLEGIVM ABERE AVT
AB EIS ALIQVEM PETIOTIONEM FVNERIS ABITVRVM
PROPOSITVS ALB MAIORI V IDVS FEBR IMP L AVR VERO III ET
QVADRATO COS ACT ALB MAIORI
 
Descriptum et recognitum
factum ex libello qui propo-
situs erat Alb(urno) Maiori ad statio-
nem Resculi in quo scrip-
tum erat id quot [recte: quod] i(nfra)
s(criptum) est
Artemidorus Apolloni magister
collegi(i) Iovi Cerneni et Valerius
Niconis et Offas Menofili qu(a)esto-
res collegi(i) eiusdem
posito hoc libello publice testantur
ex collegis s(upra) s(criptis) ubi erant hom(ines) LIIII
ex eis non plus rema(n)sisse Alb(urni)
quam quot homin(es) XVII
L(uci) Vasidi Victoris
C(ai) Secundini Legitimi
Stertini Rustici
Aeli Platoris
Geldonis
Ulpi Felicis
Septembris Platoris
Iulium Iuli quoque commagistrum suum
ex die magisteri(i) sui non accessisse ad Alburnum neq(ue)
in collegio seque eis qui pr(a)esentes fuerunt ratio-
nem reddedisse et si quit [recte: quid]
eorum (h)abuerat redde-
disset sive funeribus et cautionem suam in qua
eis caverat recepisset modoque autem neque fu-
neraticis sufficerent neque loculum (h)aberet neq(ue)
quisquam ta[m magno tempore diebus qui]bus legi
continetur convenire voluerint aut confer-
re funeraticia sive munera
seque idcirco per hunc libellum publice testantur ut si quis
defunctus fuerit ne putet se collegium (h)abere aut
ab eis aliquem petitionem funeris (h)abiturum
propositus Alb(urno) Maiori V Idus Febr(uarias) Imp(eratore) L(ucio) Aur(elio) Vero III et
Quadrato co(n)s(ulibus) act(um) Alb(urno) Maiori
CIL [iii: 924, 1] Alburnus Maior (Dacia)
Roșia Montană / Verespatak (Transilvania, Romania)
I O M CER
CL MVC
COL D D
I(ovi) O(ptimo) [M(aximo)] Cer(neno)
Cl(audius) Muc(atra)
col(oniae) d(ono) d(ato)
CIL [viii: 12488] Qartḥadašt / Karchēdṓn / Carthago (Africa Proconsularis)
Qartāǧ, Tūnis (Tunisia)
LADICVS
IOVI
LADICO
Iovi
Ladico
Aquae Flavie [52] Aquae Flaviae (Hispania Citerior)
Laguna de Antela / Lagoa de Antela (Galicia, Spagna)
IOVI O LA
DICO IVL
LIS GR
ACILIS
EX VOT
Iovi O(ptimo) La-
dico Iul-
li(u)s Gr-
acilis
ex vot(o)
CIL [ii: 2525] (Hispania Citerior)
Puebla de Trives / A Pobra de Trives (Galicia, Spagna)
IOVI LADICO Iovi Ladico
IRG [iv: 62] (Hispania Citerior)
Codos de Ladoco, Montefurado (Galicia, Spagna)
PARTHINVS
I O M PARTINO
C IVL RVFVS
TRIB COH I MIL
DELM PRO SAL
[†...
...†]
I L P
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Part(h)ino
C(aius) Iul(ius) Rufus
trib(unus) coh(ortis) I mil(liariae)
 Delm(atarum) pro sal(ute)
[†...
...†]i l(ibens) p(osuit)
CIL [iii: 8353] (Dalmatia)
Užice (Serbia)
I O PAR
AVR DASIVS
IIVIR
V S L M
I(ovi) O(ptimo) Par(thino)
Aur(elius) Dasius
II vir
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [iIi: 14613] (Dalmatia)
Bioska, Užice (Serbia)
IVPPITER POENINVS
  Fonti: [Inscriptiones Latinae Selectae > Poeninus]►
SVCAELVS
I O M
SVCAELO ET
GEN LOCI PRO
SALVTE C
CALPVRNI
SEPPIANI P P
LEG XXII PR P
TROPHIMVS
ACTOR ET CAN
ABARI EX
VOTO
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Sucaelo et
Gen(io) loci pro
salute C(ai)
Calpurni
Seppiani p(rimi) p(ili)
leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) P(iae)
Trophimus
actor [e]t can-
abari(i) ex
voto
  Cfr. Fonti: [Inscriptiones Latinae Selectae > Sucellus]►
TANARVS
IOVI TAN
...†]S APE[†...
 
Iovi Tan(aro?)
...†]s ape[†...
AE [2010, 1225] Varvaria (Dalmatia)
Bribirska Glavica, Skradin (Šibensko-Kninska Županija, Croazia)
I O M TANARO
L [†] GALER
PRAESENS CLVNIA
PRI LEG XX V V
COMMODO ET
LATERANO COS V S L M
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Tanaro
L(ucius) [Elufrius (?)] Galer(ia)
Praesens [Cl]unia
 pri(nceps) leg(ionis) XX V(aleriae) V(ictricis)
Commodo et
Laterano co(n)s(ulibus) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [vii: 168] Deva (Britannia)
Chester (Regno Unito)
TARANIS
Cfr. Fonti: [Inscriptiones Latinae Selectae > Taranis / Taranuc(n)us]►
TARANVC(N)VS
 Cfr. Fonti: [Inscriptiones Latinae Selectae > Taranis / Taranuc(n)us]►
TEVTANVS
I O M
TEVTANO
M VLP VALENTINVS
ET M VLP AQ
I D POSVERVNT
III IDVS IVN
MAMERTINO
ET RVFO COS
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Teutano
M(arcus) Ulp(ius) Valentinus
et M(arcus) Ulp(ius) Verus
IIviri m(unicipii) Aq(uincensium)
i(ure) d(icundo) posuerunt
 III Idus Iun(ias)
Mamertino
et Rufo co(n)s(ulibus)
Bölcske [1] (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M
TEVTANO
PRO SALVTE IMPP
SEVERI ET ANTO
NINI ET GETAE C
AES ET INCOLVMI
TATE ERAVISCORV
M L AVREL SIL
VANVS ET P
PROCVLEIVS
PROCVLINVS
IIVIRI COL AQ
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Teutano
pro salute Impp(eratorum)
Severi et Anto-
nini et [[Getae]] C-
[[aes(aris)]] et incolumi-
tate Eraviscoru-
m L(ucius) Aurel(ius) Sil-
vanus et P(ublius)
Proculeius
Proculinus
IIviri col(oniae) Aq(uincensium)
Bölcske [2] (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M
TEVTANO
PRO SALVTE
IMP M AVR SEVERI
ANTONINI PII
FELICIS AVGVSTI
...†]IVS VERINVS
V S L M
SABINO II ET
ANVLLINO
COS
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
[T]eutan[o]
p[r]o salu[te]
Imp(eratoris) M(arci) Aur(eli) S[everi]
[A]ntonini [Pii]
[Fe]licis A[u]g[usti]
...†]ius Verin[us]
[v(otum) s(olvit)] l(ibens) m(erito)
[Sabino] II et
Anulli[n]o
co(n)s(ulibus)
Bölcske [3] (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M TEVT PRO
SAL IMP CAES M AVR A
NT P F AVG ET IN
COLVMITATE CIVITA
TIS ERAVISCORVM
...†]NIVIIO
...†...
...†...

...†] COL AQV
...†] DEDICAV
ERVNT [†...
...†...
...†]
O COS
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Teut(ano) pro
sal(ute) Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aur(eli) A-
nt(onini) P(ii) F(elicis) Aug(usti) et in-
columitate civita-
tis Eraviscorum
...†]niviio
...†...
...†...
...†] col(oniae) Aqu(incensium)
...†] dedicav-
[erunt †...
...†...
...†]o co(n)s(ulibus)
Bölcske [4]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M
TEVTANO
CONSERVATORI
ET IVNO REG
...†]A SALMA
...†...
...†]
LIA
...†...
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Teutano
Conse[r]vatori
[et] Iun[o]ni Reg(inae)
...†]a Salma
...†...
...†]lia
...†...
Bölcske [5]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M TEVTANO
PRO SALVTE D N
IMP M AVR SEVE
RI ALEXANDRI
AVG ET INCOLV
MITATE CIVITAT
ERAVISCORVM P AELI
PRAESENS ET M AVR
PROCVLVS IIVRI
COL AQ DEDICAVE
III IVNIAS IMP
CAES SEVERO
ALEXANDRO

II ET MARC
ELLO COS
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) Teuta(no)
[p]ro salute d(omini) n(ostri)
[[Imp(eratoris) M(arci) Aur(eli) Seve]]-
[[ri Alexandri]]
Aug(usti) et incolu-
mitate civitat(is)
 Eraviscorum P(ublius) Aeli(us)
Praesens et M(arcus) Aur(elius)
Proculu[s II]viri
col(oniae) Aq(uincensium) d[e]dicave(runt)
III [sic] Iunias Imp(eratore)
[[Caes(are) Severo]]
[[Alexandro]]
II et Marc-
ello [sic] co(n)s(ulibus)
Bölcske [6]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M TEVTANO
ET DIIS DEABVS OMNIB
PRO SALVTE D N IMP
CAES C MESSII QVINTI
TRAIANI DECCII P
F IN AVG PONT MAX TR
IBVNICIA POT COS II P P Q HER
ETRVSCI MESS DECCI
NOB CAES PR IVV ET IN

COLVMITATE CIVITATIS
ERAVISCORVM
...†] ANTONINVS
ET CASTOR FLAM
AEDILICI IIVIRI COL AQ
D D III IDVS IVN
S N DECIO AVG ET GRATO
COS
 
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Teutano]
et diis [sic] deabusq(ue) omnib(us)
[[pr[o salute d(omini) n(ostri) Imp(eratoris)]]
[[Caes(aris) C(ai) Mes]sii Quinti]]
[[Traian]i Dec{c}ii P(ii)]]
[[F(elicis) In(victi) A]ug(usti) pont(ificis) max(imi) tr]]-
[[ib(unicia) po]t(estate) co(n)s(ulis) II [p(atris) p(atriae) Q(uinti) Her(enni)]]
[[Etrusci Mess(i) Dec{c}i]]
[[nob(ilissimi) Caes(aris) pr(incipis) iuv(entutis) et in]]-
[colu]mitate civitatis
Eraviscorum
...†] Antoninus
[et] Castor flam(en)
[aedi]lici(i) IIviri col(oniae) Aq(uincensium)
[d(ederunt)] d(edicaverunt) III Idus Iun(ias)
d(omino) n(ostro) [[Decio]] Aug(usto) et Grato
co(n)s(ulibus)
Bölcske [7]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M TEVTANO
ET DIS DEABVSQVE
OMNIB PRO SAL DD NN IMP
CAES C VIBI TREBONIANI
GALLI PII F INVICTI AVG
PONT MAXIMI TRIB POT
P P ET C VAL HOST
ILIANI MESSI QVI
NTI PII F AVG
ET INCOLVMITATE CI
VITATIS ERAVISC

MARCI AVRELII
MATVRVS FLAM
ET VALENS IIVIRI COL AQ D D III ID IVN
DIVIS DECCIS COS
 
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) Teutan[o]
et dis deabusque
omnib(us) pro sal(ute) dd(ominorum) nn(ostrorum) Imp(eratoris)
Caes(aris) [[C(ai) Vibi Trebon[i]ani]]
[[Galli]] P(ii) F(elicis) Invicti Aug(usti)
pont(ificis) maximi trib(unicia) pot(estate)
p(atris) p(atriae) [[et] C(ai) Va[l(entis) Host]]-
[[ilia]n[i] Messi [Qui]]-
[[nti] P(ii) F(elicis) Aug(usti)]]
[[et inc[o]lumitate ci]]-
[[vi]t[at]i[s] E[ravisc(orum)]]
Marci Aurelii
Maturus flam(en)
et [V]alens IIviri c[ol(oniae)] Aq(uincensium) d(ederunt) d(edicaverunt) III Id(us) Iun(ias)
[di]vis Dec{c}is co(n)s(ulibus)
Bölcske [8]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M TEVTANO ET DIS DEABVSQ OMNIB
PRO SAL DD NN IMP CAES C VIBI
TREBONIANI GALLI P F INVIC
TI AVG PONT MAXIM TRIB
POT P P ET IMP CAES C AFIN
VELD VOLVSIANI P F
AVG PONT MAX P P ET

INCOLVMITATE CIVITA
ERAVISCORM T FL
DIGNVS EQVO PVBLICO
AVG ET M AVREL SABINI
ANVS AVGVR QQ
AEDILICI IIVIRI COL
AQVINCENS
D D III IDVS IVNIAS
IMPP GALLO ET VOLV
SIANO VGG COS
 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Teutano et dis deabusq(ue) omnib(us)
pro sal(ute) d[[d(ominorum)]] n[[n(ostrorum) Imp(eratoris) Caes(aris) C(ai) V[ibi]]]
[[[Treboniani Galli P(ii) F(elicis) Invic]]]-
[[[ti Aug(usti) p]o[nt(ificis) maxim(i) trib(unicia)]]]
[[[ pot(estate) p(atris) p(atriae) et Imp(eratoris) Caes(aris) C(ai) Afin(i)]]]
[[[Veld(umniani) Volusiani P(ii) F(elicis)]]]
[[[Aug(usti) pont(ificis) max(imi) p(atris) p(atriae)] et]]
[in]columitate civita(tis)
[E]raviscorum T(itus) F[l(avius)]
Dignus equo public[o]
aug(ur) et M(arcus) Aurel(ius) Sabini-
anus augur q(uin)q(uennalis)
aedilici(i) IIviri col(oniae)
Aquincens(ium)
d(ederunt) d(edicaverunt) III Idus Iunias
[[Impp(eratoribus) [Gallo et Volu]]]-
[[[siano Augg(ustis) co(n)s(ulibus)]]]
Bölcske [9]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M
TEVTANO
PRO SALVTE
IMPERATORIS
CAESARIS
L SEPTIMI
SEVERI PII
PERTINACIS

AVG TI CLAVD
CLAVDIS
LEG AVG PR PR

I O M
TEVTANO
PRO SALVTE AD
QVE INVOLVMITATE
IMP CAES AVREL P F
INVICTI AVG TOTIVSQVE
DOMVS DEVINAE EIVS
FL APER V P A V P


 
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
Teutano
[pro salute]
[Imperatoris]
[Caesaris]
[L(uci) Septimi]
[Severi Pii]
[Pertinacis]
Aug(usti) [Ti(berius) Cla]ud(ius)
Claudi[anu]s
leg(atus) Aug(usti) p[r(o)] pr(aetore)

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
Teutano
pro [s]alute ad-
que incolumitate
[[Imp(eratoris) Caes(aris) Aurel(iani) P(ii) F(elicis)]]
I[n]vi[c]ti Aug(usti) totiusque
domus devinae [recte: divinae] eius
Fl(avius) Aper v(ir) p(erfectissimus) a(gens) v(ices) p(raesidis)

Bölcske [10]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
...†]IISI[†]S[†]IO COS
I O M TEVTANO PRO SALVTE
ADQVE INCOLVMITATE D N

IMP DOM AVRELIANI P F IN
VICTI AVG PERPETVI IMP T
OTIVSQVE DOMVS EIV
S DIVINAE ET CIVITATIS
ERAVISCORVM MARCI
AVRELII DOMITIANVS AV
GVR Q ET CASTOR FLAM
EN ADEILICII DVVMVIRI
COL AQ DEDICAVERVNT
DIE PR IDVM DEC IMP

AVRELIANO AVG ET BASSO II COS

 
...†]iisi[†]s[†]io co(n)s(ulibus)
[I(ovi) O(ptimo)] M(aximo) Teutano pro salut[e]
adque inco[l]umitate d(omini) n(ostri)

[[Imp(eratoris) Dom(iti) Aureliani]] P(ii) F(elicis) In-
victi Aug(usti) perpetui Imp(eratoris) t-
otiusque domus eiu-
s divinae et civitatis
Eraviscorum Marc(i)
Aurelii Domitianus au-
[g]ur q(uaestor) et Castor flam-
[e]n aedilicii duumviri
[c]ol(oniae) Aq(uincensium) dedicaverunt
di[e] pr(idie) Idu(u)m Dec(embrium) Imp(eratore)

[[Aureliano Aug(usto)]] et Basso II co(n)s(ulibus)

Bölcske [11]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M TEVTANO
PRO SAL ADQVE INCOLV
MITATE IMP CAES AVR
PROBI PII FEL INV

AVG TOTIVSQVE
DOMVS DIVINAE
ET CIVITATI ERAVIS
CORVM IVL
DOMITIANVS ET
CL DI IIVV
COL AQ DEDICA
VERVNT
III IDVS
IVNIAS IMP PROBO
AVGVSTO V ET
VICTORINO COS
 
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Teutano]
[[pro sal(ute) adque incolu]]-
[[mitate Imp(eratoris) Caes(aris) Aur(eli)]]
[[Probi Pii Fel(icis) Inv(icti)]]
Aug(usti) totiusque
domus divinae
et civitati(s) Eravis-
corum Iul(ius)
Domitianus et
Cl(audius) Di(v)es IIvv(iri)
col(oniae) Aq(uincensium) dedica-
verunt
III Idus
Iunias [[Imp(eratore) Probo]]
[[Augusto V et]]
Victorino co(n)s(ulibus)
Bölcske [12]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M TEVTANO
PRO SALVTE
IMP CAES
M AVR[†...
...†]I[†...
...†]I[†]V[†...

I O M
TEVTANO PRO SALVTE
ADQVE INCOLVMITATE
DD NN M AVRELI CARINI ET
M AVREL NVMERIANI AVGG
TOTIVSQVE DOMVS DIVINAE
EORVM ET CIVITATIS ERAVIS
ORVM M AVRELIVS POLIDEVCES
AEDILICIVS DVVMVIRALIS V E
FLAMEN ET M AVREL CEMES
AEDILICIVS DVVMVIRALIS
EQVO PVBLICO QVINQVEN
NALES COL AQ DICAVE
RVNT III IDVS IVNIAS
IMPP DD NN CARINO II ET NVMERIANO AVGG COS

 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [Te]utano
pro salute
Im[p(eratoris)] Ca[es(aris)]
M(arci) A]ur(eli) [†...
...†]i[†...
...†]i[†]v[†...

[I(ovi)] O(ptimo) [M(aximo)]
Teutano pro salute
adque incolumitate
dd(ominorum) nn(ostrorum) M(arci) Aureli [[Carini]] et
M(arci) Aurel(i) [[Numeriani]] Augg(ustorum)
totiusque domus divinae
eorum et civitatis Eravis-
orum M(arcus) Aurelius Polideuces
aedilicius duumviralis v(ir) e(gregius)
[f]lamen et M(arcus) Aurel(ius) C(l)eme(n)s
aedilicius duumviralis
equo publico quinquen-
nales col(oniae) Aq(uincensium) (de)dicave-
runt III Idus Iunias
Impp(eratoribus) dd(ominis) nn(ostris) [[Carino]] II et [[Numeriano]] Augg(ustis) co(n)s(ulibus)

Bölcske [13]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M
P AEL V
ALENS
CVM SVI
S OMNIB
V S L M

I O M
TEVTANO PRO SALVTE ADQVE
INCOLVMITATE DD NN
M VAL DIOCLETIANI P F
IN AVG PN M TR ETIANI P F
IN AVG P N TR POT II COS
III R P PROCOS ET M
AREL VAL MAXIMIANI
P F IN AVG P M TR POT
P P PROCOS TOTIVSQ
VE DOMVS DIVINE EORVM
FINIBVS ERAVISCORVM AEL
EXVPERATVS EQ R ET AEL
VLPIANVS IIVV COL AQ DE
DICAVERVNT MAXIMO II ET
AQVILINO COS III IDVS IVNIAS

 
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
P(ublius) Ael(ius) V-
alens
cum su[i]-
[s o]mn[ib(us)]
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)]
[T]eutano pro salute adqu[e]
incolumitate dd(ominorum) nn(ostrorum)
M(arci) Val(eri) Diocletiani P(ii) F(elicis)
In(victi) Aug(usti) p(o)n(tificis) m(aximi) tr(ibunicia) {etiani P F}
{in Avg P N TR} pot(estate) II co(n)[s(ulis)]
III r [recte: p(atris)?] p(atriae) proco(n)s(ulis) et M(arci)
A(u)rel(i) Val(eri) Maximian[i]
P(ii) F(elicis) In(victi) Aug(usti) p(ontificis) m(aximi) tr(ibunicia) pot(estate)
p(atris) p(atriae) proco(n)s(ulis) totiusq-
ue domus divin(a)e eorum
finibus Eraviscorum Ael(ius)
Exuperatus eq(ues) R(omanus) et A[el(ius)]
Ulpianus IIvv(iri) col(oniae) Aq(uincensium) de-
[d]icaverunt Maximo II e[t]
Aquilino co(n)s(ulibus) III Idus Iunias

Bölcske [14]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M
CONSERVATORI
...†...
...†]
TRIB[†...
MIL LEG II ADI P F AVIII
...†...
...†]
E[†]I[†] I[†]L
...†]
IS AVG
...†]
I[†]V
...†]
I[†...
...†]
I III[†]I[†...
...†] FE
CIT
[†]
LEG
E[†] V[†]II[†]I
I[†]LIIT
IV[†]I[†]O[†...

I O M
TEVTANO IVNONI
REGINAE MINERVAE
SANCTAE CETERISQVE D
IIS DEABVSQVE IMMORTA
LIBVS [†...

I O M
TEVTANO IVNONI
REGINAE MINERVAE
SANCTAE CETERISQVE D
IIS DEABVSQVE IMMORTA
LIRVS PRO SALVTE ADQ
INCOLVMITATE DD NN DIO
CLETIANI EI MAXIMIANI
INVICTISSIMORVM AVGG
TOTIVSQVE DOMVS DIVI
NAE EORVM ET CIVITATIS
ERAVISCORVM
P LICIN DOMITIVS ET
M IVL MARCELLVS DVVM
VIRI COL AQVINC DEDI
CAVERVNT D III IDVVM IVN
D N MAXIMIANO AVG II ET
IANVARIANO COSS

 
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
C[onservatori]
...†...
...† trib(unus?)]
[mil(itum)] leg(ionis) II Adi(utricis) P(iae) F(idelis) AVIII
...†...
...†]e[†]i[†] i[†]l
...†]is [A]ug(usti?)
...†]i[†]v
...†]i[†...
...†]i III[†]i[†...
...† fe]c[i]t
[†] leg(...?)
e[†] v[†]ii[†]i
i[†]liit
iv[†]i[†]o[†...

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)]
Teutano Iunoni
Reginae Minervae
[S]anctae ceterisque d-
iis [sic] deabusque immorta-
libus [†...

[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)]
Teutano Iunoni
Reginae Minervae
[S]anctae ceterisque d-
iis [sic] deabusque immorta-
lirus [recte: immortalibus] pro salute adq(ue)
incolumitate dd(ominorum) nn(ostrorum) Dio-
cletiani ei [recte: et] Maximiani
Invictissimorum Augg(ustorum)
[t]otiusque domus divi-
nae eorum et civitatis
Eraviscorum
P(ublius) Licin(ius) Domitius et
M(arcus) Iul(ius) Marcellus duum-
viri col(oniae) Aquinc(ensium) dedi-
caverunt d(ie) III Iduum Iun(iarum)
d(omino) n(ostro) Maximiano Aug(usto) II et
Ianuariano co(n)ss(ulibus)

Bölcske [15]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M
TEVTANO IVNONI
REGINAF MINERVAE
SANCTAF CFTFRISQVE
DIIS DFABVSQVE IMM
ONALIBVS
PRO SALVTE ADQVE IN
COLVMTATE DD NN C AVR VAL
DIOCLETIANI ET AVRE VAL MA
XIMIANI P F INVICTORVM
AVGG TOTIVSOVE DOMVS DI
VINAE EORVM ET CIVITATIS ERA
VISCORVM AVR VALES ET SE
FLORVS DD COL AQ DEDICA
VERVNT DIE III IDVM IVNIAR
DD NN DIOCLETIANO [†] ET MAXI
MIANO [†] AVG COSS
 
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)]
Teutano Iunoni
Regina [recte: Reginae] Minervae
Sancta ctrisque [recte: Sanctae ceterisque]
diis [sic] dabusque  [recte: deabusque] imm-
onalibus [recte: immortalibus]
pro salute adque in-
colum(i)tate dd(ominorum) nn(ostrorum) C(ai) Aur(eli) Val(eriani)
Diocletian[i] et Aure(li) Val(eri) Ma-
ximian[i P(iorum)] F(elicium) Invictorum
Augg(ustorum) totiusoue [recte: totiusque] do[m]us di-
vinae eorum et civitatis Era-
viscorum Aur(elius) Vale(n)s et Se(...?)
Florus dd(uumviri) col(oniae) Aq(uincensium) dedica-
verunt die III Idu(u)m Iuniar(um)
dd(ominis) [nn(ostris) Diocletiano †] et M[axi]-
mi[ano † Aug(ustis)] co(n)ss(ulibus)
Bölcske [16]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M
TEVTANO P AELIVS
...†]VS AVG P
CIVIT ERAVIS
V S L M
PRO SE ET SVI
S
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Teut(ano) P(ublius) Aelius
...†]us aug(ur) p(rinceps)
civit(atis) Eravis(corum)
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
pro se et sui-
s
Bölcske [17]  (Pannonia Inferior)
Bölcske (Ungheria)
I O M
TEVTANO CONSERVATORI
...†...
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Teutano Conservatori
...†...
Bölcske [C]  Aquincum (Pannonia Inferior)
Budapest (Ungheria)
DEO TEVTANO
PRO SAL TEMPL
DOMIT NIGER
TRI COH II B ET
AVR VICTOR
SACERD TEM
DIVI MARCI
KAL MAIS GEN
ET BASSO COS D
De[o T]eutano
p[ro s]al(ute) templ(ensium)
[Do]mit(ius) Niger
tri(bunus) coh(ortis) III B(atavorum) et
Aur(elius) Victor
sacerd(os) tem(pli)
divi Marci
Kal(endis) Mai(i)s Gen(tiano)
et Basso co(n)s(ulibus) d(ederunt?)
CIL [iii: 3345] Gorsium (Pannonia Inferior)
Székesfehérvár (Ungheria)
I O M T PRO SALVTE
ADQ INCOLVMITATE
IMP CAES AVRELIANI
P F INVICT AVG TO-
TIVSQ DOMVS DIVI
NE EIVS ET CIVIT ERA
VISC T FL TITANV
S AVGVR ET M AVR
...†...
...†...
...†...
...†...
...†]
O COS
 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) T(eutano?) pro salute
adq(ue) [recte: atq(ue)] incolumitate
[[I]mp(eratoris) Cae[s(aris)] Aureliani]]
 P(ii) F(elicis) Invict(i) Aug(usti) to-
tiusq(ue) domus divi-
n(a)e eius et civit(atis) Era-
visc(orum) T(itus) Fl(avius) Titanu-
s augur et M(arcus) Aur(elius)
...†...
...†...
...†...
...†...
...†]o co(n)s(ulibus)
CIL [iii: 10418] = Bölcske [F]  Aquincum (Pannonia Inferior)
Budapest (Ungheria)
I O M
TEVTANO PRO SALVTE
D N IMP M AVR SEV
ERI ALEXANDRI AVG
ET INCOLVMITATE
CIVIT ERAVISCORV
M
...†] MATVRVS ET
...†] AVR APICTETIANVS
IIVIRI COL SPLENDIDIS
SIMAE AQ DEDICATA
III ID IVN MAXIMO
ET AELIANO COS
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo)]
[Teutano pro sal(ute)]
[d(omini) n(ostri) Imp(eratoris) M(arci) Aur(eli) Sev]-[eri Alexandri Aug(usti)]
[et incolumitate]
[civit(atis) Eraviscoru]m
...†] Maturus et
...† Au]r(elius) Eptictetianus
[IIviri] col(oniae) splendidis-
[simae] Aq(uincensium) dedicata
[III Id(us) I]un(ias) Maximo
[et Aelia]no co(n)s(ulibus)
CIL [iii: 10481] = Bölcske [D]   (Pannonia Inferior)
Kiskunlacháza (Ungheria)
VXELLIMVS
I O M
VXELLIMO
SERANDIVS
VERINVS
DEC CEL P I
POMP
VRSVLA EIVS
CVM VRSO FIL
V S L M
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Uxellimo
Serandius
Verinus
dec(urio) Cel(eiensium) p(oni) i(ussit)
Pomp(onia)
Ursula eius
cum Urso fil(io)
v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)
CIL [iii: 5145] (Noricum)
Rimske Toplice (Slovenia)
Intersezione: Sezioni - Alianora
Sezione: Fonti - Nabū-kudurri-uṣur
Area: Celtica - Óengus Óc
Ricerche e testi di Dario Giansanti.
Creazione pagina: 07.01.2005
Ultima modifica: 23.01.2016
 
POSTA
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati